----

Centro Galego. A Habana

[entidade social] Alén de outras múltiples actividades consta como institución editora de polo menos dúas cabeceiras. Outras publicacións foron acreditadas especificamente dentro do Centro Galego á Asociación de Alumnos "Plantel Concepción Arenal", en mínimo tres títulos; á "Unión Progresista Gallega pro Centro Gallego", en dous; e á "Hermandad Gallega pro Centro Gallego", á "Unión y Defensa pro Centro Gallego" e á Delegación en Santiago de Cuba, nunha cabeceira en cada un dos tres casos.
Entidade editora:
1892. Regional Gallego, El. A Habana.
1914. Centro, El. A Habana.
1915. Boletín de la Asamblea de Apoderados del Centro Gallego de La Habana. A Habana.
1935. Voz del Alumno, La. A Habana.
1937. Rosalía. Santiago de Cuba.
1937. Voz Gallega, La. A Habana.
1939. Alma Gallega. A Habana.
1939. Loita. A Habana.
1940. Lar [1ª época]. A Habana.
1942. Secante, El [1ª época]. A Habana.
1949. Secante, El [2ª época]. A Habana.
1956. Galiciano, El. A Habana.