----

Agrupación Argentino Gallega Breogán, pro-Centro Gallego

Entidade editora:
1991. XUVE-Breogán. Bos Aires.