----

Sociedade Galega de Publicacións

Entidade editora:
1976. Teima. Santiago de Compostela.