----

Casa Galega de Zamora

Entidade editora:
1998. Queimada. Zamora.