----

Agrupación Cultural Galega Saudade

Entidade editora:
1996. Saudade Xove. Barcelona.
2002. Saudade. Barcelona.