María Xosé Queizán

----

María Xosé Queizán

1939 Vigo, Pontevedra, Galicia
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Biografía de María Xosé Queizán

1939- Vigo, Pontevedra, Galicia

Escritora, catedrática de língua e literatura galega e figura relevante do feminismo.


Catedrática de Lingua e Literatura Galegas. Iníciase como articulista no diario El Pueblo Gallego de Vigo, xénero que fomentará sempre en xornais e revistas até a actualidade.


Escritora polígrafa, cultiva a narración (novelas e relatos), ensaio, poesía, teatro, biografía, dramaturxias (varias no teatro experimental da Asociación da Prensa de Vigo ou como creadora do Teatro Popular Galego, na Asociación Cultural de Vigo, onde dirixiu a obra de J. P. Sartre A puta respectuosa no ano 1968, no teatro García Barbón). Realizou tamén guións de cine e de vídeo (dous foron premiados), traduciu a Marguerite Yourcenar, Karen Blixen, Charlotte Perkins Gilman, Emilia Pardo Bazán, varias escritoras canadianas e 8 poemas de trobairitz, entre outras. Tamén é editora (Festa da Palabra Silenciada e As Literatas en Xerais), labor polo que recibiu o Premio da Asociación Galega de Editoras (2019).


Algúns premios anteriores: Alecrín, Parque en Vigo, Letra E de Galega na súa terra da AELG (da que tamén foi nomeada socia de honra), Mulleres Destacadas (1993), Premio Voz da Liberdade do Pen Club (2011), 1º Premio de Mulleres en Acción do Grupo de Mulleres da Mostra Internacional de Teatro de Cangas (2012), Premio Irmandade do Libro (2013), III Día das Galegas nas Letras, A Sega (2016), Premio da Cultura Galega na modalidade de Letras da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia (2016), Premio Lois Peña Novo (2017), Otero Pedrayo (2018), Ernestina Otero (2019), entre outros.

Publicacións nas que participou María Xosé Queizán

Portada de  Cantares para Rosalía
LIBRO-AUDIO

Cantares para Rosalía

Nove poetas galegas dialogan cos seus versos

Materiais de María Xosé Queizán

Documento. Artigo

Publicar na Madurez

Segundo as informacións de Uxío Novoneyra, María Mariño comezou a escribir con 50 anos e publicou o seu primeiro libro aos 56. ¿Ten iso importancia?¿De que maneira esa cronoloxía creativa é relevante na lectura da súa obra poética? ¿E hoxe?¿cantas escritoras seguiron o mesmo camiño de publicar na madurez? Desde a Comisión Técnica de Xénero propuxémoslle a algunhas delas facer unha reflexión ao abeiro da figura de María Mariño. Luz Fandiño, María Xosé Queizán, Marilar Aleixandre, Marica Campo, Pilar Beiro e Eva Veiga aceptaron o convite. O resultado é este dosier.

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Galicien Magazin (1996-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;

Artigos

QUEIZáN, M. (12/1976) Transforma-lo sindicato. Teima. (2), 26-27.
Ver opinión
Mencións:
QUEIZáN, M. (2/1977) Un pobo agonizante que loita por sobrevivir. Teima. (8), 23.
Ver artigo
Mencións: Edmond Simeoni ; Max Simeoni ;
(2/1977) Encol do libro galego (conversa con Xoán Bouzada) : "Hai fallas de tipo estructural que compre resolver agora". Teima. (8), 32-33.
Ver entrevista
Mencións: Xan Bouzada ; Valentín Lamas Carvajal ; María Xosé Queizán ; Virxilio Rodríguez ;
CONDE MURUAIS, P. (2/1977) Un traballo máis : Ser muller en Galicia. Teima. (11), 10-13.
Ver reportaxe
Mencións: Concepción Arenal Ponte ; María Casares ; Rosalía de Castro ; María Antonia Dans ; Victoria Armesto ; Francisco Franco ; Margarita Ledo ; Ramón Otero Pedrayo ; Emilia Pardo Bazán ; María Xosé Queizán ; Hildegart Rodríguez Carballeira ; Mercedes Ruibal ; Xohana Torres ; Joaquina Dorado Pita ; Dolores Varela ; Emilia Díaz Búa ; Maruxa Rey ;
QUEIZáN, M. (2/1977) A condición femenina no Código Penal. Teima. (11), 23.
Ver opinión
Mencións: Friedrich Engels ;
MARIñO, X. (3/1977) O remuiño. Teima. (13), 31.
Ver nota breve
Mencións: María Xosé Queizán ; Xaime Seixas ; Nemesio Barxa Álvarez ; Alfonso Alfonso Bozzo ; María Francisca Castroviejo Bolibar ;
QUEIZáN, M. (5/1977) O corpiño. Teima. (21), 25.
Ver artigo
Mencións: Carmelo Lisón Tolosana ;
(5/1977) Luis Soto, secretario de Castelao : a UPG, o PC.... Teima. (22), 23.
Ver nota breve
Mencións: Bautista Álvarez ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Reimundo Patiño ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Soto Fernández ;
(5/1977) Unha homenaxe a Castelao : ¿Repatria-las cinzas dende Buenos Aires?. Teima. (22), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Álvaro Cunqueiro ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Francisco Pillado Rivadulla ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Francisco Rodríguez ; Luis Rodriguez ; Alfonso Álvarez Gándara ; Elena Gago ; Anuncio Maroño Noia ; Andrés Martínez Santiago ; Alfonso Armada ; Lorenzo Fernández ;
MARIñO, X. (5/1977) O remuíño. Teima. (24), 31.
Ver recensión
Mencións: Xavier Costa Clavell ; Bernardino Graña ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Nicolás Guillén ; Mariano Otero Castelao ;
NAVAZA, X. (6/1977) Luis Soto : (I) . Teima. (25), 17-18.
Ver entrevista
Mencións: José Caridad Mateo ; Manuel García ; Bernardino Graña ; Lenin ; Karl Marx ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Reimundo Patiño ; María Xosé Queizán ; Luís Soto Fernández ; Carlos Velo ; Santiago Álvarez ; Bautista Álvarez Domínguez ; Benigno Álvarez Álvarez ; Xosé Antón Arjona de Santiago ; Natalia Gómez ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Repatriación das cinzas, a suxerencia máis repetida. Teima. (25), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Álvaro Gil Varela ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Xosé Pereira ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Luís Soto Fernández ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Miro Casabella ; O Xestal ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Francisco Rodríguez ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Ramón López Suevos ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Xosé Muñiz ; Manuel Otero ; Benito Álvarez ; Ramón Viéitez ; Juan José Molina ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes destacados prá comisión organizadora. Teima. (26), 39.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Rafael Bárez Vázquez ; Pedro Arias ; Valentín Arias ; Miro Casabella ; O Xestal ; Ramón López-Suevos ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ;
QUEIZáN, M. (6/1977) Ecoloxía : Os perigos do ecofascismo. Teima. (26), 41-42.
Ver artigo
Mencións:
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (27), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé María Álvarez Blázquez ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Xavier Costa Clavell ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Rafael Bárez Vázquez ; Pedro Arias ; Valentín Arias ; Miro Casabella ; O Xestal ; Ramón López-Suevos ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xerardo Moscoso ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (28), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Pedro Arias ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Arturo Reguera Lopez ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ; Jesús Docampo Mosquera ; Inmaculada Tesouro ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : A derradeira semana. Teima. (29), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Santiago Álvarez ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Xosé María Pérez Parallé ; José-María Monterroso Devesa ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Luis Soto ; Jesús Docampo Mosquera ;
(7/1977) Homenaxe a Castelao : Celso Emilio, Beiras, Piñeiro, Ferrín e Alonso na Comisión Organizadora. Teima. (30), 12.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Marino Dónega ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Benito Varela Jácome ; Elvira Souto ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Xaquín Marín ; Xosé María Pérez Parallé ; Miro Casabella ; Sebastián Risco ; Francisco Pillado ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Luis Soto ;
RIVAS, M. (7/1977) Historia do 25 : Latexa un peito galego. Teima. (32), 49-50.
Ver artigo
Mencións: Xesús Carro García ; Rosalía de Castro ; Antolín Faraldo ; Francisco Fernández del Riego ; Francisco Guitián ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Baldomero Cores Trasmonte ; Jose Antonio Primo de Rivera ; Xaime Seixas ; Santo Santiago o Maior ; Xosé Ramón e Fernández-Oxea, "Ben-Cho-Shey" ; Xaime Illa Couto ;
(7/1977) Mª Xosé Queizán : . Teima. (33), 30-31.
Ver entrevista
Mencións: María Xosé Queizán ;
BAENA, A. (7/1977) [Fotografía de María Xosé Queizán ó carón dun quiosco con revistas, entre elas, Teima]. Teima. (33), 30-31.
Ver gráfico
Mencións: María Xosé Queizán ;
MARIñO, X. (7/1977) Teatro : Os textos. Teima. (33), 32.
Ver teatro
Mencións: María Xosé Queizán ; Antón Villar Ponte ; José Fernando Dicenta ;
QUEIZáN, M. (5/1983) Festa da palabra silenciada. Festa da palabra silenciada. (00), 1.
Ver artigo
Mencións:
QUEIZáN, M. (5/1983) Sen que as visagras.... Festa da palabra silenciada. (00), 21.
Ver poesía
Mencións:
QUEIZáN, M. (5/1983) O Sena nace de ti. Festa da palabra silenciada. (00), 22.
Ver poesía
Mencións:
QUEIZáN, M. (5/1983) No inverno.... Festa da palabra silenciada. (00), 22.
Ver poesía
Mencións:
QUEIZáN, M. (3/1985) Rosalía. Festa da palabra silenciada. (02), 3 .
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (3/1985) "Sétima soidade": O Amor, A Dor e A Morte. Festa da palabra silenciada. (02), 44 .
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (1/1986) Entrevista con D. Ricardo Carballo Calero. Festa da palabra silenciada. (03), 11 .
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (1/1986) Vicent Marqués, do sexo. Festa da palabra silenciada. (03), 31 .
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2/1987) [Dedicamos esta Festa da Palabra Silenciada a Xohana Torres]. Festa da palabra silenciada. (04), 3.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2/1987) Os vellos si deben (de querer) enamorarse. Festa da palabra silenciada. (04), 53 .
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (12/1988) As publicacións de Célia Amorós. Festa da palabra silenciada. (05), 78.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (12/1988) Fragmento de: O segredo da Pedra Figueira. Festa da palabra silenciada. (05), 65 .
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (12/1988) Pudenda Origo [de Celia Amorós]. Festa da palabra silenciada. (05), 79 .
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (12/1988) Sören Kierkegaard o la subjetividad del Caballero [de Celia Amorós]. Festa da palabra silenciada. (05), 81 .
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (9/1989) O arquetipo viril. Festa da palabra silenciada. (06), 117 .
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (9/1989) La otra "política" de Aristóteles. Festa da palabra silenciada. (06), 120 .
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (9/1989) Novas tecnoloxías reproductoras. Festa da palabra silenciada. (06), 136 .
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (9/1990) O poder dos medios de comunicación. Festa da palabra silenciada. (07), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (9/1990) Enigma e silencio. Festa da palabra silenciada. (07), 143.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (9/1990) Sobre "mulleres e industrias culturais". Festa da palabra silenciada. (07), 84 .
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (12/1991) [Aqueles días foron para Amantia]. Festa da palabra silenciada. (08), 73.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (12/1991) [Sinto a calor do teu corpo]. Festa da palabra silenciada. (08), 74.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (12/1991) O oficio de vivir. Festa da palabra silenciada. (08), 121.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (12/1991) Urania: nova aurora. Festa da palabra silenciada. (08), 108 .
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (12/1991) Da obriga de amar á renuncia do amor. Festa da palabra silenciada. (08), 23 .
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (12/1992) A caverna. Festa da palabra silenciada. (09), 165.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (12/1992) Lume do fogar. Festa da palabra silenciada. (09), 165.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (12/1992) Colonialismo e sexismo. Festa da palabra silenciada. (09), 2-5.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (7/1993) Festa da Palabra Silenciada: Independencia, insumisión e solidariedade. Andaina. 2ª época 1ª xeira (06), 54-55.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Colectivo Andaina de Mulleres;
Mencións:
QUEIZáN, M. (1994) O desafío de Antígona, a razón de fin de século. Festa da palabra silenciada. (10), 42830.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (1994) Pura Vázquez. Man que escribiu no mar. Festa da palabra silenciada. (10), 84-85.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (1995) Frankenstein, de Kenneth Branagh. Festa da palabra silenciada. (11), 98-100.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (1995) Entrevista [a: Carmen Hermo, María Ruido, Menchu Outón, Natalia P. García, Pilar Álvarez de Pablos e María Álvarez]. Festa da palabra silenciada. (11), 22-30.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (1995) As novísimas [pintoras galegas]. Festa da palabra silenciada. (11), 42831.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (1995) Descubrir a Rafael Dieste da man de Marga Romero. Festa da palabra silenciada. (11), 94-95.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (1996) Incendio. Festa da palabra silenciada. (12), 119.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (1996) Nun xiro intacto. Festa da palabra silenciada. (12), 120.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (1996) A sororidade na poesía de Dora Vázquez. Festa da palabra silenciada. (12), 25-27.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (1996) Entrevista [a Pura e Dora Vázquez]. Festa da palabra silenciada. (12), 42837.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (1996) Coller a batuta [entrevista a Mercedes Padilla]. Festa da palabra silenciada. (12), 64-65.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (1997) María Mariño Carou. Festa da palabra silenciada. (13), 3.
Ver nota breve
Mencións:
QUEIZáN, M. (1997) Antonia: unha sucesión de partos bucólicos. Festa da palabra silenciada. (13), 121-122.
Ver recensión
Mencións:
QUEIZáN, M. (1997) Tortillas para os obreiros, de Fran Alonso. Festa da palabra silenciada. (13), 98-99.
Ver recensión
Mencións:
QUEIZáN, M. (1998) Dedicatoria. Maria-Mercè Marçal. Festa da palabra silenciada. (14), 62.
Ver dedicatoria Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (1998) Entrevista con Xerardo Estévez. Festa da palabra silenciada. (14), 54-60.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (1998) Por qué un monográfico sobre arquitectura e urbanismo. Festa da palabra silenciada. (14), 42957.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (1999) Simone de Beauvoir: 50 anos de revolución sexual. Festa da palabra silenciada. (15), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (1999) Madres sen destino. Festa da palabra silenciada. (15), 13-16.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2001) Unha Festa poética. Festa da palabra silenciada. (16), 2.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2001) [A palabra e a escrita...]. Festa da palabra silenciada. (16), 10.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2001) A caverna. Festa da palabra silenciada. (16), 61.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2001) Lume do fogar. Festa da palabra silenciada. (16), 61.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2001) Incendio. Festa da palabra silenciada. (16), 62.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2001) Adeus a Gretel. Festa da palabra silenciada. (16), 92.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2002) O contrato social e o contrato sexual. Festa da palabra silenciada. (17), 43085.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2002) Rap de camomila. Festa da palabra silenciada. (17), 120-121.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2002) O abolicionismo como meta. Festa da palabra silenciada. (17), 42798.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2002) A amante da montaña [Chus Lago]. Festa da palabra silenciada. (17), 40-46.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2002) Prostitución. Festa da palabra silenciada. (17), 42897.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2003) [Premio de investigación Festa da palabra 2003]. Festa da palabra silenciada. (18), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2003) Medeas. Festa da palabra silenciada. (18), 54-56.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2003) Proposta para a desaparición do calzado feminino. Festa da palabra silenciada. (18), 92-94.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2004) [O Rromipén, cultura xitana]. Festa da palabra silenciada. (19), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2004) Etnia xitana na Galiza. Festa da palabra silenciada. (19), 54.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2004) Chano Rodríguez. Festa da palabra silenciada. (19), 102-103.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2005) [A Festa da palabra considera a ciencia como unha aliada]. Festa da palabra silenciada. (20), 42798.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2005) As mulleres galegas expulsadas da historia. Festa da palabra silenciada. (20), 40-41.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2006) Editorial [María Mariño]. Festa da palabra silenciada. (21), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2006) Adeus a Xan Traba. Festa da palabra silenciada. (22), 88.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2006) Ardemos con Galiza. Festa da palabra silenciada. (22), 91.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2006) Perda dunha gran feminista [Mari Jose Urruzola]. Festa da palabra silenciada. (22), 140.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2006) Centenario de Hannah Arendt, feminista sen querer. Festa da palabra silenciada. (22), 117-120.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2006) [Neste número, Os feministas]. Festa da palabra silenciada. (22), 42798.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2006) Carl Djerassi, o creador da píldora. Festa da palabra silenciada. (22), 55-58.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2006) Plataforma de homes pola abolición da prostitución. Festa da palabra silenciada. (22), 86-87.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2007) A lei do traballo en igualdade. Festa da palabra silenciada. (23), 123-125.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2007) Rituais sanguinarios. Festa da palabra silenciada. (23), 29-34.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2007) [Monográfico dedicado á violencia]. Festa da palabra silenciada. (23), 42798.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2008) Casa Internazionale delle Donne. Festa da palabra silenciada. (24), 121.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2008) Vidas post-it, de Iolanda Zúñiga. Festa da palabra silenciada. (24), 148-149.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2008) Otra idea de Galicia, de Miguel Anxo Murado. Festa da palabra silenciada. (24), 163-164.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2008) [Neste nº 24 titulado O Verbo Patriarcal]. Festa da palabra silenciada. (24), 42798.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2008) O verbo patriarcal. Festa da palabra silenciada. (24), 42896.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2009) [25 números da revista]. Festa da palabra silenciada. (25), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2009) O poder das hormonas. Festa da palabra silenciada. (25), 87-92.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2010) [Actualizar a Rosalía]. Festa da palabra silenciada. (26), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2010) Adeus a Don Paco del Riego. Festa da palabra silenciada. (26), 66.
Ver nota breve Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2010) Amor sacrílego, de Mónica Bar Cendón. Festa da palabra silenciada. (26), 146.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2010) O suicidio na poesía de Rosalía de Castro. Festa da palabra silenciada. (26), 35-39.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2011) Científicas galardoadas co Nobel]. Festa da palabra silenciada. (27), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2011) A capacidade intelectual das mulleres. Festa da palabra silenciada. (27), 42897.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2012) As chicas boas van ao ceo, as malas van a todas partes. Festa da palabra silenciada. (28), 81.
Ver nota breve Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2012) [Monográfico dedicado a Clara Zetkin]. Festa da palabra silenciada. (28), 42798.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2012) Feminismo ou barbarie. Festa da palabra silenciada. (28), 64-68.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2012) A boca da galerna, de X. Mª Álvarez Cáccamo. Festa da palabra silenciada. (28), 90-91.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2013) Holocausto permanente. Festa da palabra silenciada. (29), 94-97.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2013) 30 anos de Festa da Palabra. Festa da palabra silenciada. (29), 3-6.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2013) Despedida a Victoria Sau. Festa da palabra silenciada. (29), 50-51.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
QUEIZáN, M. (2013) Ricardo Carballo Calero. Festa da palabra silenciada. (29), 52-55.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións: