Ramón Suárez Picallo

----

Ramón Suárez Picallo

1894 Veloi, Sada, A Coruña | 1964 Bos Aires, Arxentina
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Biografía de Ramón Suárez Picallo

1894- Veloi, Sada, A Coruña | 1964 Bos Aires, Arxentina
Político galeguista impulsor do Estatuto de autonomía de Galicia de 1936. Participou na fundación do Partido Galeguista e converteuse en referente do partido xunto a Castelao. Con case 40 anos, cursou o bacharelato e despois a carreira de avogado. Foi elexido deputado pola Coruña en 1936 polo Partido Galeguista. Trala guerra civil exiliouse.

Publicacións nas que participou Ramón Suárez Picallo

Portada de La feria del mundo
LIBRO

La feria del mundo

Crónicas desde Chile (1942-1956)
Portada de  Unha voz galega no exilio
LIBRO-AUDIO

Unha voz galega no exilio

Ramón Suárez Picallo

Materiais de Ramón Suárez Picallo

Documento. Artigo

Artigo «Propaganda del Partido Galleguista: Se inauguró el domingo en la Coruña»

Baixo o subtítulo Hubo numerosos incidentes faise unha reportaxe e crítica do mitín que o PG pronunciou no Teatro Rosalía de Castro. Ademais de Lois Tobío, tomaron a palabra Alexandre Bóveda, Castelao, Víctor Casas e Suárez Picallo.

Homenaxe a Rafael Dieste (gravacións de 1957, 1959 e 1980)

Suárez Picallo e Otero Pedrayo en Bos Aires

R. S. Picallo, unha voz galega no exilio 11: «Despedida a Ramón Otero Pedrayo»

R. S. Picallo, unha voz galega no exilio 10: «Historia de los valores económicos en Galicia»

R. S. Picallo, unha voz galega no exilio 07: «La canción popular gallega»

R. S. Picallo, unha voz galega no exilio 03: «La madre gallega»

R. S. Picallo, unha voz galega no exilio 01: «Galicia. Sus paisajes y sus gentes»

R. S. Picallo, unha voz galega no exilio 04: «A nosa vida colectiva»

R. S. Picallo, unha voz galega no exilio 05: «Galicia. Terra de poetas»

R. C. Calero. Conferencia Homenaxe ao galeguismo clásico. Sobre Suárez Picallo

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Correo de Galicia (1908-1945) .
Órgano de la colectividad gallega en la República Argentina. Es el periódico regional de mayor circulación en Sud América
Órgano de la colectividad gallega en la República Argentina. Es el periódico español de mayor circulación en la Argentina y Uruguay
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Boletín Oficial de la Sociedad Fomento de Porriño y su distrito (1922-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Céltiga (1924-1932) .
Revista Gallega de arte, crítica, literatura y actualidades: Publicación quincenal editada por la "Editorial Céltiga"
Revista Gallega de arte, crítica, literatura y actualidades: Publicación quincenal editada por los talleres gráficos Virs
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN; DIRECCIóN LITERARIA;
Galicia [Bs As 1926] (1926-) .
Revista del Centro Gallego de Buenos Aires. Mutualidad - Cultura - Beneficencia
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Finisterre (1927-) .
Publicación mensual: Órgano de la sociedad Finisterre en América
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia [Bs As 1930] (1930-) .
Publicación semanal editada por la Federación de Sociedades Gallegas
Portavoz de la Federación de Sociedades Gallegas
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Nova Galiza (1937-1938) .
Boletín quincenal dos escritores antifeixistas
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Nosa Terra, A (1942-1972) .
Periódico galego
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Saudade (1942-) .
Verba Galega nas Américas
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Lugo (1943-) .
Órgano oficial del Centro Lucense de Buenos Aires
Publicación del Centro Lucense de Buenos Aires
Vocero del Centro Lucense de Buenos Aires
Órgano del Centro Lucense
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Orzán (1945-1957) .
Revista del Centro Coruñés de Buenos Aires
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Adiante (1954-) .
Orgâo das Mocedades Galeguistas (Filial de Irmandade Galega)
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Coro Galego Brétemas e Raiolas (1958-1958) .
No seu quinto ano de eisistencia
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Irmandino, O (1958-1961) .
Órgao da Irmandade Galeguista d'o Uruguai
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Lérez (1962-) .
Revista do Centro Pontevedrés de Buenos Aires
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia en Mar del Plata (1963-) .
Órgano oficial del Centro Gallego de Mar del Plata
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;

Artigos

SUáREZ PICALLO, R. (6/1925) Rememberanza. Céltiga. 1ª (12), 6-7.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
SUáREZ PICALLO, R. (7/1925) A traxedia de Mangúa. Céltiga. 1ª (14), 12-13.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
(8/1925) Marola en el Teatro Mayo. Céltiga. 1ª (16), 26-28.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Ramón Suárez Picallo ; Egidio Paz Hermo ;
SUáREZ PICALLO, R. (10/1925) Lembranzas do Orzán. Céltiga. 1ª (20), 7.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
SUáREZ PICALLO, R. (11/1925) ¡Neniño Galego!. Céltiga. 1ª (22), 11.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
(12/1925) Enseñanza del idioma gallego y la historia de Galicia. Céltiga. 1ª (24), 12.
Ver nota breve Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Ramón Suárez Picallo ; Antón Alonso Ríos ;
SUáREZ PICALLO, R. (1/1926) Aturuxo en el Mar. Céltiga. 1ª (25), 6-8.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
SUáREZ PICALLO, R. (2/1926) Ao pasar pol-o ceo. Céltiga. 1ª (27-28), 17-18.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Ramón Franco ;
(3/1926) Mondoñedo y distritos. Céltiga. 1ª (29-30), 4.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Antonio Noriega Varela ; Ramón Suárez Picallo ;
(5/1926) Homenaje a Pablo Iglesias. Céltiga. 1ª (33), 13.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Ramón Suárez Picallo ; Pablo Iglesias ;
SUáREZ PICALLO, R. (5/1926) De vuelta al hogar. Fragmentos de mi diario . Céltiga. 1ª (34), 27.
Ver relatorio Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
BLANCO AMOR, E. SUáREZ PICALLO, R. ALONSO RíOS, A. PéREZ, L. CAMPOS COUCEIRO, P. REGUEIRA, F. (12/1930) Un manifiesto nacionalista. Galicia [Bs As 1930]. [1ª] (185), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
(7/1944) Homenaje a Alfonso R. Castelao. Revista Compostela. 1ª (6-9), 34.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Arturo Cuadrado ; Ramón Martínez López ; Ángel Ossorio ; Castelao ; Ramón Suárez Picallo ; Manuel Blasco Garzón ; Amado Villar ;
(7/1944) Del homenaje a Castelao. Acción Gallega. 2ª (16), 3.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Arturo Cuadrado ; Ramón Martínez López ; Ángel Ossorio ; Castelao ; Ramón Suárez Picallo ; María de Villarino ; Manuel Blasco Garzón ; Amado Villar ; Alicia Santalla Murias ;
(12/1944) Creación do Consello de Galiza. Acta de fundación. Nosa Terra, A. (433), 1.
Ver relatorio Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Castelao ; Ramón Suárez Picallo ; Antón Alonso Ríos ; Elpidio Villaverde ;
(12/1944) En Santiago de Chile fue objeto de homenaje el diputado gallego Ramón Suárez Picallo. Con motivo de haber cumplido 50 años de edad y haber sido designado miembro del Consejo Nacional de Galicia.- Homenaje a Galeuzca del poeta Manuel Gandarillas. Nosa Terra, A. (433), 2.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ramón Suárez Picallo ; Manuel Gandarillas ; Manuel Celso Garrido Rodríguez ;
(12/1944) Conferencia de Ramón Suárez Picallo en la Universidad de Chile. Nosa Terra, A. (433), 2.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ramón Suárez Picallo ;
CRESTAR, A. (12/1944) Desde Montevideo: Verbas encol do «Consello de Galiza». Nosa Terra, A. (433), 10.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Castelao ; Ramón Suárez Picallo ; Antón Alonso Ríos ; Elpidio Villaverde ;
(10/1945) O viaxe a México dos nosos deputados. Nosa Terra, A. (442), 4-5.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Castelao ; Ramón Suárez Picallo ; Antón Alonso Ríos ; Elpidio Villaverde ;
(10/1945) Voces de solidariedade. Nosa Terra, A. (442), 7.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Castelao ; Ramón Suárez Picallo ; Antón Alonso Ríos ; Elpidio Villaverde ; Josep Carner ; Jesús María Leizaola Sánchez ; José Giral ; Carlos Pi y Suñer ; Telesforo Monzón ; Pompeu Fabra ; Ramón Aldasoro ; Antonio Rovira Virgili ; Josep Xirau i Palau ; Gonzalo Nárdiz Bengoechea ; Santiago Aznar ; Eliodoro de la Torre ;
SUáREZ PICALLO, R. (6/1946) Carta de Suárez Picallo. Nosa Terra, A. (448), 5.
Ver carta Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ánxel Casal ; Xaime Quintanilla ; Castelao ; José Villaverde Velo ; José Miñones ; Xoán Antón Suárez Picallo ; Demetrio Bilbatúa Zubeldia ;
SUáREZ PICALLO, R. (7/1956) Lembranza do Orzán. Orzán. 1ª (8), 11.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
SUáREZ PICALLO, R. (1957) Un home que nunca vira o mar. Orzán. 1ª (9), 9-10.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
(1957) Festas de María Pita. Homaxes de recoñecemento. Gradecementos. Chamamento os cruñeses. Centro Coruñés de Montevideo. Orzán. 1ª (9), 20.
Ver nota breve Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ramón Suárez Picallo ; Manuel Cordeiro Monteagudo ;
(7/1958) Aneidoctario Galego. Finisterre. 1ª (6), 3.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ramón Suárez Picallo ;
SUáREZ PICALLO, R. (11/1958) Estampas Mariñeiras: A taberna da Trenla. Finisterre. 1ª (9), 4.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
MAGARIñOS, A. (1/1977) Prensa galega (1931-1936) : "Resol" e "Ser". Teima. (6), 30-31.
Ver artigo
Mencións: Xerardo Álvarez Gallego ; Manuel Azaña ; Jesús Bal y Gay ; Eduardo Blanco Amor ; Fermín Bouza Brey ; Ramón Cabanillas ; Ricardo Carballo Calero ; Álvaro de las Casas ; Plácido Castro ; Manuel Colmeiro ; Arturo Cuadrado ; Álvaro Cunqueiro ; José Díaz Jácome ; Rafael Dieste ; Marino Dónega ; Francisco Fernández del Riego ; Bibiano Fernández Osorio-Tafall ; Ánxel Fole ; Johan Carballeira ; Aquilino Iglesia Alvariño ; Manuel Leiras Pulpeiro ; Manuel Lugrís Freire ; Luís Manteiga ; Vicente Risco ; Carlos Maside ; Antonio Noriega Varela ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Antonio ; Emilio Pita ; Rodolfo Prada ; Castelao ; Luís Seoane ; Ramón Suárez Picallo ; Luís Pimentel ; Antón Villar Ponte ; Victoriano Taibo ; Roberto Blanco Torres ; Camilo Díaz Baliño ; Evelio Acevedo ; Lois Peña Novo ; Eliseo Pulpeiro ; Eugenio Montes ; Aureliano José Pereira de la Riva ; Juvenal Ortiz Saralegui ; José Pasín Romero ;
MAGARIñOS, A. (5/1977) 1931-1936 : A prensa nas vilas. Teima. (23), 30-31.
Ver artigo
Mencións: Emilio Álvarez Blázquez ; Eduardo Blanco Amor ; Alexandre Bóveda ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Castelao ; Ramón Suárez Picallo ; Ramón de Valenzuela ; Antón Alonso Ríos ; Joaquín Loriga ; Manuel Portela Valladares ; Segundo Carlos Pardo-Ciórraga de Santos ; Pereira Vidal ; Manuel González Rodríguez ; José Trapero Pena ; Antonio Maseda Bouso ; T. Torres Quiroga ; Mario Canda Pérez ; Antonio Bacelar Besteiro ;
(6/1977) A diáspora de Soto. Teima. (25), 19.
Ver artigo
Mencións: José Caridad Mateo ; Santiago Casares Quiroga ; Manuel Fraga ; Castelao ; Luís Soto Fernández ; Ramón Suárez Picallo ; Carlos Velo ; Santiago Álvarez ; Carlos Fernandez ; Manuel Portela Valladares ; Enrique Líster ; Antonio Yáñez Pereiro ; Gonzalo Leboreiro ; Hilario Caloto Fernández ;
MAGARIñOS, A. (6/1977) Comunicación : "Heraldo de Galicia" e as eleccións republicanas. Teima. (29), 32.
Ver artigo
Mencións: Xerardo Álvarez Gallego ; Manuel Banet Fontenla ; Alexandre Bóveda ; Xosé Filgueira Valverde ; Adolf Hitler ; Ramón Martínez López ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Castelao ; Ramón Suárez Picallo ; Joaquín Calvo Sotelo ; Isidoro Guede ; Xosé Sesto López ; José García Vidal ; José Lino Sánchez ; Darío Caramés Ruza ; José Martínez Tiscar ; José Fernández Borrajo ; José Goyanes Sotelo ; José Antonio Varela Garza ; Xosé Lois Parente del Riego ; Ángel Martínez Doval ; José Perille Garra ; Pedro Basanta del Río Rojo ;