Rosalía de Castro

----

Rosalía de Castro

1837 Santiago de Compostela | 1885 Padrón
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Publicacións nas que participou Rosalía de Castro

Portada de  Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada
LIBRO. ACTAS

Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada

Febreiro - Xuño 2013
Portada de  Aqueles doces cantares
PARTITURAS

Aqueles doces cantares

Unha ofrenda musical a Rosalía de Castro
Portada de  Cantares para Rosalía
LIBRO-AUDIO

Cantares para Rosalía

Nove poetas galegas dialogan cos seus versos
Portada de  Dezaseis cancións para voz e piano
PARTITURAS

Dezaseis cancións para voz e piano

XXV anos da Asociación Galega de Compositores (1987-2012)

Materiais de Rosalía de Castro

Texto. Presentación

Pedro Echevarría, Negra sombra e a danza prima asturiana

Pedro Echevarría Bravo sinala as similitudes que existen entre a primeira cuarteta de Negra sombra e a danza prima asturiana
Texto. Presentación

A alborada de Rosalía de Castro

Filgueira Valverde explica as orixes e a traxectoria do famoso poema
Documento. Artigo

Artigo sobre as paratraducións de poemas de Rosalía, feitas por Ruth Matilda Anderson para o seu libro Gallegan Provinces of Spain: Pontevedra and La Coruña

Rodríguez Saavedra, Alba: «Ruth Matilda Anderson: el olvido de una pionera de la traducción y de la paratraducción de la literatura gallega», Itinerarios: revista de estudios lingüisticos, literarios, históricos y antropológicos, 35 (2022), 55-70.
Documento. Artigo

«O presidente da República que prologou as Follas novas de Rosalía. Notas a unha relación de Emilio Castelar coa cultura galega (Pardo Bazán vs. Murguía)»

Martínez González, Xurxo (2019): «O presidente da República que prologou as Follas novas de Rosalía. Notas a unha relación de Emilio Castelar coa cultura galega (Pardo Bazán vs. Murguía)», Follas Novas. Revista de estudos rosalianos, 4 (2019), 80-109.
Documento. Artigo

«Rosalía de Castro: a inauguradora da modernidade galega»

Artigo de María Pilar García Negro (2008)
Documento. Artigo

«Señores da terra e fillas do mar: o feminismo de Rosalía de Castro»

Fragmento do artigo de María Xosé Agra Romero «O pensamento feminista en Galicia», en Dicionario do pensamento galego. Edicións Xerais e Consello da Cultura Galega, 2008.
Documento

«Prólogo» de La Hija del mar

Rosalía ofrece exemplos de homes e mulleres que chamaron a atención sobre a parcialidade segundo a que se escribiu a historia, e que estableceron unha liña de pensamento e acción en defensa das mulleres. Fonte: Rosalía de Castro. Obra completa. Fundación Rosalía de Castro, Padrón, 1996, 15-16
Documento. Artigo

Contribucións de Murguía a El Museo Universar e a súa influencia en Rosalía de Castro

Davies, Catherine: «Manuel Murguía, Rosalía de Castro y El Museo Universal», Cuadernos de Estudios Gallegos, 98-97 (1981), 427-451.
Documento

«Unha afirmación inxusta»

Artigo no que Ramón Villar Ponte resposta a outro no que Fernández Armesto nega que Rosalía sexa poeta Fonte: A Nosa Terra, p. (25-7-1929)
Documento

«La Precusora»

Artigo de Enrique Diez Canedo no que se abordan as novidosas rupturas métricas que Rosalía introduce en En las orillas del Sar.
Documento

«Las literatas. Carta a Eduarda»

Artigo publicado por primeira vez no Almanaque de Galicia de Lugo (1865). Rosalía aborda os prexuízos sociais que dificultan que as mulleres se dediquen a tarefa literaria. A obra parte dunha actitude semellante á adoptada no século seguinte por Virginia Woolf en A room of one’s owm (1929) Fonte: Rosalía de Castro. Obra completa. Fundación Rosalía de Castro, Padrón, 1996, p. 493-495
Documento

«Lieders»

Este artigo publicouse por primeira vez en Álbum del Miño (Vigo, 1858) e é considerado como o primeiro manifesto feminista publicado en Galicia e provablemente en España Fonte: Rosalía de Castro. Obra completa. Fundación Rosalía de Castro, Padrón, 1996, p. 491-492
Documento

Velada-homenaxe solemne

Velada-homenaxe solemne celebrada en el Ateneo León XIII o 30-5-1899
Textos de Brañas e Cabeza de León.
Documento

Fragmento de Women Poets of Spain. 1860-1990

John C. Wilcox. «Rosalía de Castro» (fragmento) en Women Poets of Spain. 1860-1990 University of Illinois Press. Urbana e Chicago. 1997. Cap.1, pp. 43-44.

O capítulo completo está publicado en galego: John C. Wilcox. «Rosalía de Castro.» en A Trabe de Ouro 4 (oct. - dic. 1999), pp. 443-472.

Documento

POZO GARZA,L. Diálogos con Rosalía.

Diálogos con Rosalía. Discurso de ingreso de Luz Pozo Garza na Real Academia Galega.
Documento

Selección de poemas dedicados

Non hai unha escritora galega que non dialogase literariamente con Rosalía. Velaquí algúns fragmentos dese diálogo ininterrumpido.
Documento

Poema dedicado a Rosalía

Poema dedicado a Rosalía publicado en Patria Gallega co que gañou en 1891 os Xogos Florais de Tui, presididos por Murguía.
Documento

Escolma de textos de Rosalía de Castro

Selección elaborada por María Pilar García Negro (2008)
Documento

Rosalía

Cartafol elaborado pola Comisión da Muller da AN-PG, 1980. Contén: -«O problema da muller na obra poética de Rosalía de Castro» de Francisco Rodríguez -«Rosalía: a muller e a escritora» de María Pilar García Negro -Selección de poemas de Rosalía -«Poema á muller galega» de Manuel María
Documento

Ano conmemorativo do centenario do pasamento de Rosalía de Castro

Reprodución do monográfico dedicado a Rosalía publicado na revista Festa da palabra silenciada, 1985, nº 2. Conta con artigos de María Xosé Queizán, Carmen Blanco, Teresa Barro e María Pilar García Negro. Inclúe ademais unha antoloxía da obra da homenaxeada.
Texto. Extracto de libro

Lieders

Texto. Extracto de libro

Lieders

Rosalía 1: Maruxa Villanueva recitando a Rosalía

Rosalía 2: Maruxa Villanueva recitando a Rosalía

Maio longo

A xusticia pola man

Airiños, aires

Negra sombra

R. Otero Pedrayo: A paisaxe galega, as súas leis e tipos

Eduardo Blanco-Amor en América (I)

Valentín Lamas Carvajal e Rosalía de Castro

Rosalía de Castro e a música

Ti es para min isa Barca…

Contos da miña terra [fragmento]

Maio longo

Que ten o mozo?

Negra sombra

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Ilustración de Galicia y Asturias, La (1878-1878) .
Revista Quincenal Ilustrada
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Ilustración Gallega y Asturiana, La (1879-1881) .
Revista Decenal Ilustrada
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Almanaque Gallego (1898-1927) .
por Manuel Castro López: con la colaboración de distinguidos escritores y artistas
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Galicia [A Habana] (1902-1930) .
1903-1904: Revista Semanal Ilustrada
Revista Semanal Ilustrada de mayor circulación en la República
1905, n.º 1: Sen subtítulo
1905, n.º 2-1906, n.º 33: Revista Regional de más circulación en la República de Cuba
1906, n.º 34-1907: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba y Defensor de los intereses gallegos en América
1914: Revista Regional Ilustrada: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
16-08-1925: Revista Semanal Ilustrada: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
1926: Revista Gráfica Regional de La Habana. Publicación Semanal. Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
Publicación Semanal. Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
1930: Publicación Ilustrada: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Almanaque de Galicia (1909-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Almanaque Gallego (1909-1909) .
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Alma Gallega (1919-1927) .
Revista Mensual: Órgano Oficial de la Sociedad Casa de Galicia
Posteriormente varía a denominación aparecendo como Órgano Oficial de Casa de Galicia, Boletín de Casa de Galicia, Boletín Oficial de Casa de Galicia, Revista de Casa de Galicia etc.
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Lar Galicián (1926-) .
Folla Galeguista
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Arenteiro, O (1931-) .
Publicación Oficial de la Sociedad Hijos del Partido de Carballino: Revista Oficial
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia (1935-1935) .
Número extraordinario a propósito do 25 de xullo de 1935
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Alma Gallega (1935-1967) .
1935: Revista de «Casa de Galicia»
1936-1940, e a partir de 1944: Órgano Oficial de Casa de Galicia de Montevideo
Xullo 1941: Revista de Casa de Galicia
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Vida Gallega [A Habana] (1938-1954) .
Órgano oficial de la Sociedad de Beneficencia Naturales de Galicia: Publicación mensual
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Compostela (1967-1967) .
Revista de Galicia
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Boletín Informativo de la Asociación Hijos de Silleda (1970-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Centro Gallego de Ermua (1980-) .
Xornada das Letras Galegas
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Galego, O (1988-) .
Voceiro da Xuventude de Galiza-Centro Galego de Lisboa
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;

Artigos

CASTRO, R. (1/1912) Adiós ríos, adiós fontes. Vivero en Cuba. 1ª (3), 39.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
(8/1916) Homenaje. Eco de Teo, El. 1ª (06), 15.
Ver nota breve Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
OTERO, I. (6/1917) Auto-semblanza. Eco de Teo, El. 1ª (16), 4-5.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Ramón María Valle-Inclán ; José Rodríguez Carracido ;
CASTRO, R. (8/1920) Cantares Gallegos. Centro Gallego. 2ª (45), 22.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
(10/1922) La obra literaria de Rosalía de Castro. Alma Gallega. 1ª (extraordinario), 67.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
(10/1922) Elogio de María Pita. Alma Gallega. 1ª (extraordinario), 74-77.
Ver relatorio Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; María Pita ; Emilia Pardo Bazán ;
(10/1924) Rosalía de Castro. Céltiga. 1ª (2), 6.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Rosalía de Castro ;
CASTRO, R. (10/1924) Campanas de Bastabales por Rosalía de Castro. Céltiga. 1ª (2), 7.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
(7/1925) Rosalia Castro de Murguía. Céltiga. 1ª (13), 7.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Rosalía de Castro ;
CASTRO, R. (7/1925) O Gaiteiro. Céltiga. 1ª (13), 7.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
(7/1925) Homenaje a Rosalía. Céltiga. 1ª (14), 4.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Rosalía de Castro ;
(8/1925) Pondal. Céltiga. 1ª (15), 3.
Ver nota breve Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Rosalía de Castro ; Eduardo Pondal ; Emilia Pardo Bazán ;
CASTRO, R. (9/1925) Amigos vellos. Céltiga. 1ª (17), 3.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
(10/1925) Rosalía. Céltiga. 1ª (20), 3.
Ver nota breve Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Rosalía de Castro ;
(10/1925) Ofrenda estudiantil. Céltiga. 1ª (20), 3.
Ver nota breve Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Rosalía de Castro ;
(12/1925) Homenaje a los gallegos ilustres. Céltiga. 1ª (24), 12.
Ver nota breve Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Concepción Arenal Ponte ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Pascual Veiga ;
(4/1926) Las charlas de Don Manuel. Céltiga. 1ª (32), 30.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Manuel Linares Rivas ;
(6/1926) Monumento a Rosalía de Castro. Casa de Galicia y Centro Gallego organizaron una hermosa velada literario musical. Revista del Centro Gallego. 2ª (114), 7.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Concepción Arenal Ponte ; Manuel Casás Fenández ; Rosalía de Castro ; Emilia Pardo Bazán ; Emilio Frugoni ; José Víctor Damiani ; Paulina Luisi ;
SUáREZ PICALLO, R. (6/1926) De vuelta al hogar. Céltiga. 1ª (36), 29-30.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eça de Queiróz ; Teixeira de Pascoaes ; Guerra Junqueiro ;
CARRé, L. CASTRO, R. (7/1926) Carta do ausente. Céltiga. 1ª (37-38), 45.
Ver teatro Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
LUZ LEóN, J. (11/1927) La musa del Sar. Alma Gallega. 1ª, 17-18.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
CASTRO, R. (11/1927) Adiós ríos adiós fontes. Alma Gallega. 1ª, 35.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
(11/1928) El monumento a Rosalía de Castro en La Coruña. Boletín Oficial de la Sociedad Fomento de Porriño y su distrito. (29), 5.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Manuel Casás Fenández ; Rosalía de Castro ;
(5/1930) Verdadeira realidade. Boletín de la Sociedad Cultural y Agraria del Distrito de Mugía. 2ª (10), 21.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ramón Cabanillas ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Antón Villar Ponte ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1933) Verbas da mocedade. Resurrexit, Galaxia, Aleluya. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (297), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Manuel Murguía ; Benito Vicetto ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1934) Os precursores. Estampa romántica do XIX. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (347), 3.
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Antolín Faraldo ; Eduardo Pondal ; Manuel Murguía ;
CASTRO, R. (7/1939) De Rosalía de Castro: Negra sombra, ¡Silencio!, Mi corazón, ..... Becerreá. 1ª (7), 47-48.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
(12/1942) Rosalía de Castro. Vida poética y ambiente. Alborada. 1ª (118), 24.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Alicia Santaella Murias ;
SIL, J. (1/1943) Figuras de Galicia. La Cantora del Sar. Vida Carnotana. 1ª (8), 28-29.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
CASTRO, R. (1/1943) Canta si queres. Vida Carnotana. 1ª (8), 30.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
ZAPATA GARCíA, A. (7/1944) Rosalía de Castro. Revista Compostela. 1ª (6-9), 22.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
(7/1944) Rosalía de Castro y el tiempo. Acción Gallega. 2ª (16), 1.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
PéREZ NIEVA, A. (7/1944) Gente Gallega. Como un madrileño vio a Galicia. Acción Gallega. 2ª (18), 8.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Francisco Añón ; Juan Barcia Caballero ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Manuel Murguía ; Adelardo Novo ; Teodosio Vesteiro Torres ; Marcelo Macías y García ; Víctor García Ferreiro ; Pascual Veiga ; Alfredo Vicenti ; Aureliano José Pereira de la Riva ; Manuel Amor Meilán ; Lisardo Barreiro ; Camilo Placer ; Ventura Ruíz Aguilera ;
CASTRO, R. (1945) Padrón (Retén) la Casa Grande. Padrón. 1ª, 11.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
(1945) Rosalía de Castro. Homenaje que la Comisión Femenina tributó a Rosalía de Castro el día 15 de julio. Padrón. 1ª, 21.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
(1945) Rosalía de Castro. Padrón. 1ª, 9-10.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Emilio Castelar ; Rosalía de Castro ; Heinrich Heine ; Miguel de Unamuno ; Gustavo Adolfo Bécquer ;
GARCíA LORCA, F. (7/1945) Federico García Lorca: Madrigal a Cidá de Santiago. Romaxe N. S. da Barca. Canción de cuna pra Rosalía de Castro, morta. Airiños. 1ª (4), 41.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
CASTELAO. (9/1945) La Saudade. Alborada. 1ª (128), 37-38.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Maruxa Boga ; Ramón Cabanillas ; Plácido Castro ; Rosalía de Castro ; Teixeira de Pascoaes ; Luís de Camoens ;
PRADA, R. (10/1945) Teñamos o orgulo de falar en Galego. Nosa Terra, A. (442), 4-5.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Luís Amado Carballo ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Federico García Lorca ; Eduardo Pondal ; Aquilino Iglesia Alvariño ; Manoel-Antonio ;
CASTRO, R. VILATOBA, J. (11/1945) Fragmento de un aire popular. Airiños. 1ª (5), 40.
Ver himno Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
CASTRO, R. (6/1946) A Gaita Gallega. Alborada. 1ª (131), 43.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1946) De Granada a Compostela. Galicia [Bs As 1926]. (402), 44, .
Mencións: Rosalía de Castro ; Federico García Lorca ;
CASTRO, R. (8/1946) ¡Pra a Habana!. Asociación de Residentes de Salvatierra de Miño en la República Argentina. 1ª (25º aniversario), 28.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1947) Extranxeira n'a súa Patria. Alborada. 1ª (134), 33.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
(12/1947) Saludo a la colectividad. Betanzos. 1ª (42), 26-27.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Maruxa Boga ; Rosalía de Castro ; Antón Suárez do Pazo ; Alfredo Aróstegui ;
VILLARINO, M. (11/1948) Poesía de la Saudade y de la Tierra. Rosalía de Castro. Airiños. 1ª (8), 13-15.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
CASTRO, R. (12/1948) La infortunada Galicia. Betanzos. 1ª (43), 10-11.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
(12/1948) Elogiosos comentarios en torno a la actuación de nuestra Coral. Betanzos. 1ª (43), 24-26.
Ver recensión Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Rodolfo Prada ; Manuel Puente ; José Villamarín Prieto ;
(12/1948) Opiniones argentinas sobre la cultura Gallega. Betanzos. 1ª (43), 59.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Francisco Añón ; Concepción Arenal Ponte ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Manuel Murguía ; Emilia Pardo Bazán ; Xoán Manuel Pintos ; Aurelio Ribalta ; Evaristo Martelo Paumán ; Benito Losada Astray ;
DíAZ, A. (12/1948) En col d-unha gran idea. Betanzos. 1ª (43), 60-61.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Alexandre Bóveda ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Antón Suárez do Pazo ; Frei Martiño Sarmiento ; Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1949) Galicia cada treinta días. Galicia [Bs As 1926]. (435), 2 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Valentín Lamas Carvajal ; Vázquez Sebastia ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1949) Las jornadas rosalianas del "Día de Galicia". Homenaje del Centro Gallego Boanerense a nuestro Gran Lírico. Galicia [Bs As 1926]. (438), 13 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Ramón Otero Pedrayo ;
(10/1949) Edición extraordinaria en torno a la cultura gallega. Alborada. 1ª (143), 1-2.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Antón Alonso Ríos ;
ALONSO RíOS, A. (10/1949) «Nós o que queremos é facer o noso niño na nosa ponla». Alborada. 1ª (143), 51.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; José Souto Vizoso ;
(10/1949) Actos a los que se adhirió nuestra sociedad. Nuestras próximas romerías. Carral. 1ª (2), 25.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Alexandre Bóveda ; Rosalía de Castro ; Juan Montes ; Xosé Núñez Búa ; Manuel Puente ; Antón Alonso Ríos ;
CASTRO, R. (11/1949) Calade. Portas. 1ª ([1]), 23.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
DIEGO, G. (1950) Rosalía. Monte Louro. 1ª, 20.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
(1/1950) Una escuela argentina lleva el nombre Rosalía de Castro. Una entrevista con su directora y «alma máter» Srta. Noemí Guash . Airiños. 1ª (10), 19-20.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1/1950) Galicia cada treinta días. Galicia [Bs As 1926]. (443), 5 .
Mencións: María Casares ; Rosalía de Castro ; Eduardo Pondal ; Valentín Lamas Carvajal ; Manuel Murguía ;
CURROS ENRíQUEZ, M. (4/1950) «A Rosalía». Alborada. 1ª (145), 67.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
(7/1950) Homenaje en memoria de Prieto Marcos. Alborada. 1ª (146), 14.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Isidro Maiztegui ; Juan Montes ; Avelino Díaz ; Manuel Prieto Marcos ; Ricardo Flores ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1950) La saudade y la poesía. Galicia [Bs As 1930]. (1124), 8.
Mencións: Plácido Castro ; Rosalía de Castro ; Elías de Tejada ;
(1/1951) Así se hace obra gallega. Concierto de música, canto, poesía y baile organizado por las Sociedades Coruñesas en el Teatro Avenida de esta capital. Betanzos. 1ª (45), 8-12.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Maruxa Boga ; Alfredo Brañas ; Rosalía de Castro ; Ramón Rey Baltar ; Carlos López García-Picos ; Antón Suárez do Pazo ; Alfredo Aróstegui ; Francisco Balaguer ;
SUáREZ DO PAZO, A. (1/1951) A Galiza ideal. Betanzos. 1ª (45), 57-58.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Federico García Lorca ; Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (9/1951) Galicia cada treinta días (agosto). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (461), 31 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Narciso Correal ; Antonio Quiroga ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1952) Tres figuras símbolos. Lar. (224), 27 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Eduardo Pondal ; Manuel Murguía ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (3/1952) Poesía del precursor. Galicia [Bs As 1930]. (1174), 8.
Mencións: Rosalía de Castro ; Fernando García Acuña ; Manuel Murguía ; Juan Naya Pérez ;
CASTRO, R. (7/1952) Meu Lar. Orzán. 1ª (5), 7.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1952) Ronsel. Nuestra vieja habla. Galicia [Bs As 1926]. (466), 27.
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1952) En la morada de Murguía. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (4), 18.
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Murguía ; Gala Murguía de Castro ; Ovidio Murguía de Castro ; Juan Naya Pérez ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1954) 30 días de vida gallega:Glosa: Tres generaciones poéticasMiscelánea culturalPanorama artístico-musicalEl mundo de los librosInformación económica. Galicia [Caracas 1952-54]. 1ª época (9), 16 .
Mencións: Fernando Álvarez de Sotomayor ; Luís Amado Carballo ; Ramón Cabanillas ; Rosalía de Castro ; Álvaro Cebreiro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Antonio López Ferreiro ; Juan Naya Pérez ; Antonio Noriega Varela ; Manuel Antonio ; Jenaro Pérez Villaamil ; Antonio Quiroga ;
(4/1954) ¡Despertade!. Opinión Gallega. 1ª (148), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Eduardo Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (6/1955) Galicia cada sesenta días (mayo, junio). Galicia [Bs As 1926]. (483), 12 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Antonio Couceiro Freijomil ; Prudencio Landín Tobío ; Joaquín Pérez Fernández ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (7/1955) Rosalía de Castro, vista por una escritora inglesa. Galicia Emigrante. (12), 6, .
Mencións: Rosalía de Castro ; Janet H. Perry ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1955) Galicia vista por Azorín. Galicia Emigrante. (14), 3, .
Mencións: Rosalía de Castro ; Azorín ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1955) Don Manuel Murguía, en la voz de su hija Gala. Galicia Emigrante. (16), 18 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Murguía ; Gala Murguía de Castro ; Janet H. Perry ;
GAYOSO FRíAS, A. (1957) Inda te héi ver por alá. Orzán. 1ª (9), 15.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: María Casares ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Ramón María Valle-Inclán ; Valentín Lamas Carvajal ; Lope de Vega ; Antonio Noriega Varela ; Luigi Pirandello ; Luís de Camoens ;
ABUíN DE TEMBRA, A. (2/1958) Rosalía de Castro. Voz de Breogán, La. 1ª (3), 5-6.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1958) Evocación de dos Vidas. Galicia [Bs As 1926]. (499), 13.
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Murguía ;
MACIEL, A. (4/1958) ¡Padrón! ¡Padrón!. Voz de Breogán, La. 1ª (5), 4.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ramón Cabanillas ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Antonio Noriega Varela ; Mendes de Carvalho ;
(10/1958) Sobre el proyecto de un monumento a Rosalía. Finisterre. 1ª (8), 2.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
(10/1958) Los padroneses siempre en la brecha. Monumento a Rosalía de Castro en Montevideo. Finisterre. 1ª (8), 4.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1958) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (503), 6 .
Mencións: Aurelio Aguirre ; Rosalía de Castro ; Ramón Otero Pedrayo ;
(11/1958) Un monumento a Rosalía de Castro en Montevideo. Finisterre. 1ª (9), 1.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
ECHARRI, F. (11/1958) Santiago, clave de España. Voz de Breogán, La. 1ª (7), 4, 5, 8.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Ramón María Valle-Inclán ; Gerardo Diego ; Ramón Gómez de la Serna ; Teixeira de Pascoaes ; Eugenio Montes ; Manuel Machado ; Antonio de Oliveira Salazar ; José Osorio de Oliveira ;
(12/1958) Ubicación poética de Rosalía de Castro en Montevideo. Finisterre. 1ª (10), 1.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
NAYA PéREZ, J. (12/1958) Panorama coruñés. Finisterre. 1ª (10), 2.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Fermín Bouza Brey ; Rosalía de Castro ; Álvaro Cunqueiro ; Manuel Murguía ; Alfonso Molina ; Ramón Otero Pedrayo ;
AREáN, C. (12/1958) Tres poetas gallegos bilingües. Rosalía de Castro, Curros Enríquez y Eduardo Pondal . Voz de Breogán, La. 1ª (8), 2-5, 9, 10.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1959) Rosalía Murguía. Galicia [Bs As 1926]. (505), 21.
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Murguía ;
CASTRO, R. (8/1962) Pra Habana. Betanzos. 1ª (58), 29.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1962) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (527), 6 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Juana de Ibarbourou ; Castelao ; Eladio Rodríguez González ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1963) Noticiario Gallego. Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (530), 13 .
Mencións: Ricardo Carballo Calero ; Rosalía de Castro ; Vicente Risco ; Francisco Vázquez Saco ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1965) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (544), 25 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Luís Seoane ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (1969) A voz precursora de tres poetas. Casa de Galicia de Unidad Gallega. , 52 .
Mencións: Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1970) O renacimento idiomático de Galicia. Galicia [Bs As 1926]. (576), 57.
Mencións: Francisco Añón ; Alberto Camino ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Manuel Murguía ; Nicomedes Pastor Díaz Corbelle ; Xoán Manuel Pintos ;
SARCEDA CASTRO, X. (12/1976) Amancio Prada : O compromiso estético. Teima. (2), 32.
Ver artigo
Mencións: Rosalía de Castro ; Celso Emilio Ferreiro ; Miguel Hernández ; Luís López Álvarez ; Amancio Prada ; Carmen Martín Gaite ; Darío Xohán Cabana ; Faustino Santalices Muñiz ; Miro Casabella ; Eduardo Gattinoni ; Alejandro Massó ; Felipe Pedrell ; Xosé Manoel Conde ;
CARREIRA, X. (1/1977) Escolma Teima. Teima. (6), 33.
Ver bibliografía
Mencións: Ludwing van Beethoven ; Rosalía de Castro ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Salvador García-Bodaño ; Eduardo Moreiras ; Castelao ; Guillermo Rojo ; Avelino Díaz ; Xerardo Moscoso ; Johann Sebastian Bach ; Mark Twain ; Wilhelm Backhaus ;
CONDE MURUAIS, P. (2/1977) Un traballo máis : Ser muller en Galicia. Teima. (11), 10-13.
Ver reportaxe
Mencións: Concepción Arenal Ponte ; María Casares ; Rosalía de Castro ; María Antonia Dans ; Victoria Armesto ; Francisco Franco ; Margarita Ledo ; Ramón Otero Pedrayo ; Emilia Pardo Bazán ; María Xosé Queizán ; Hildegart Rodríguez Carballeira ; Mercedes Ruibal ; Xohana Torres ; Joaquina Dorado Pita ; Dolores Varela ; Emilia Díaz Búa ; Maruxa Rey ;
ÁLVAREZ, R. FERNáNDEZ REI, F. (4/1977) A nosa lingua : En defensa da "geada". Teima. (20), 8.
Ver artigo
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Valentín Lamas Carvajal ; Marcial Valladares ; Aurelio Ribalta ; Francisco Mirás ;
FREIXANES, V. (5/1977) 17 de maio : As Letras Galegas : Politiza-la cultura. Teima. (24), 32.
Ver artigo
Mencións: Ramón Cabanillas ; Rosalía de Castro ; Xoán Manuel Pintos ; Antón Villar Ponte ;
(6/1977) "O día" nas emisoras. Teima. (25), 31.
Ver nota breve
Mencións: Rosario Álvarez ; Xosé Ramón Barreiro Fernández ; Rosalía de Castro ; Xavier Costa Clavell ; Marino Dónega ; Francisco Fernández Rei ; Manuel María ; Xosé Fortes Bouzán ; Antonio Fraguas ; Federico García Lorca ; Fernando Madriñán ; Camilo Nogueira ; Antonio Noriega Varela ; Castelao ; Andrés Torres Queiruga ; Antón Villar Ponte ; Luís Álvarez Pousa ; Antón Tovar ; Manuel González ; Pedro Gómez Antón ; Jose Isorna ; Julio Francisco Ogando Vázquez ; Xavier Otero ; Luis Rivero De Aguilar ; Ánxel Vence Lois ; Domingo Fernández del Riego ; Marta García ; Adela García ; Pilar Fariña García ; César García ;
LóPEZ TéMEZ, R. (6/1977) O Bierzo : Unha Galicia que perdéu a súa identidade. Teima. (29), 14-15.
Ver artigo
Mencións: Rosario Álvarez ; Rosalía de Castro ; Celso Emilio Ferreiro ; Amancio Prada ; Antonio Vivaldi ; Richard Wagner ;
FREIXANES, V. (6/1977) Escolma Teima : Libros [2]. Teima. (29), 33.
Ver recensión
Mencións: Xosé Ramón Barreiro Fernández ; Rosalía de Castro ; Francisco Franco ; Castelao ; María Teresa Beiras Torrado ; Carmelo Lisón Tolosana ; Jose Pérez Vilariño ; Rafael Ruiz Fuentes ;
RIVAS, M. (7/1977) Historia do 25 : Latexa un peito galego. Teima. (32), 49-50.
Ver artigo
Mencións: Xesús Carro García ; Rosalía de Castro ; Antolín Faraldo ; Francisco Fernández del Riego ; Francisco Guitián ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Baldomero Cores Trasmonte ; Jose Antonio Primo de Rivera ; Xaime Seixas ; Santo Santiago o Maior ; Xosé Ramón e Fernández-Oxea, "Ben-Cho-Shey" ; Xaime Illa Couto ;
BLANCO FUENTES, M. (7/1977) Encol da volta definitiva de Castelao. Teima. (33), 34.
Ver carta
Mencións: Rosalía de Castro ; Virxinia Pereira Renda ; Castelao ; Afonso Xesús Castelao Pereira ; Ánxel Vence Lois ;
GARCíA, X. (2/1979) O caro portugués: Resposta á Tribuna nº 41, «Galego e/ou portugués». Nosa Terra, A. (48), 12.
Ver carta Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Ricardo Carballo Calero ; Rosalía de Castro ; Miguel de Cervantes ; Rafael Dieste ; Juan Ramón Jiménez ; Castelao ; Carlos Durán ;
(2/1979) A UCD «gallega» en familia. Nosa Terra, A. (50), 2.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Rosalía de Castro ; Luis González Seara ; Adolfo Suárez González ; David Pérez Puga ;
(5/1980) Rosalía: Cen anos de resistencia contra da hipocresía burguesa. Nosa Terra, A. (106), 22.
Ver reportaxe Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Rosalía de Castro ;
(7/1980) Hai 95 anos que morreu Rosalía. Nosa Terra, A. (114), 19.
Ver carta Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Rosalía de Castro ;
CASTRO, R. (1/1983) [Daquelas que cantan as pombas e as frores]. Saia, A. (1), 7.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Colección particular de Pascuala Campos de Michelena;
Mencións:
MENéNDEZ ÁLVAREZ, D. (9/1983) Los tormentos de Rosalía. Airiños. 1ª (50º aniversario), 13-15.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rosalía de Castro ;
MOSKOWICH, R. (9/1983) Galicia. Airiños. 1ª (50º aniversario), 47-49.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Luís Amado Carballo ; Francisco Añón ; Ramón Cabanillas ; Rosalía de Castro ; Manuel Curros Enríquez ; Eduardo Pondal ; Valentín Lamas Carvajal ; Manuel Leiras Pulpeiro ; Gonzalo López Abente ; Florentino López Cuevillas ; Antonio López Ferreiro ; Vicente Risco ; Antonio Noriega Varela ; Xoán Manuel Pintos ; Castelao ; Marcial Valladares ; Antón Villar Ponte ; Xohán Vicente Viqueira ; Manuel Lago González ; Manoel-Antonio ;
CASTRO, R. (3/1985) Xan. Festa da palabra silenciada. (02), 25.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) "Lieders". Festa da palabra silenciada. (02), 27.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) ¿Qué lle digo?. Festa da palabra silenciada. (02), 21 .
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) Eu por vós, e vós por outro. Festa da palabra silenciada. (02), 22 .
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) [Tanto e tanto nos odiamos]. Festa da palabra silenciada. (02), 25 .
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) Dúas palabras da autora [Prólogo de "Follas novas"]. Festa da palabra silenciada. (02), 27 .
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) [Fragmento de" Las literatas"]. Festa da palabra silenciada. (02), 29 .
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) [Fragmentos de "El caballero de las botas azules"]. Festa da palabra silenciada. (02), 30 .
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) [Antes de escribir a primeira páxina do meu libro...]. Festa da palabra silenciada. (02), 4.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) [Se eu fora home]. Festa da palabra silenciada. (02), 4.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) [San Antonio bendito]. Festa da palabra silenciada. (02), 20.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) [Decides que o matrimonio]. Festa da palabra silenciada. (02), 20.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) [¡Valor!, que anque eres como branda cera]. Festa da palabra silenciada. (02), 21.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) N´é de morte. Festa da palabra silenciada. (02), 21.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) A xusticia pola man. Festa da palabra silenciada. (02), 23.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) ¡Silencio!. Festa da palabra silenciada. (02), 23.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) Estranxeira na súa patria. Festa da palabra silenciada. (02), 24.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) Bos amores. Festa da palabra silenciada. (02), 24.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) Amores cativos. Festa da palabra silenciada. (02), 24.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (3/1985) ¡Soia!. Festa da palabra silenciada. (02), 24.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (7/1988) A xusticia pola man. Area. (04), 14.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Mulheres Nacionalistas Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (9/1989) En el abanico de Emilia Pardo Bazán. Festa da palabra silenciada. (06), 84.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións:
CASTRO, R. (12/1991) [¡Valor!, que anque eres como branca cera]. Festa da palabra silenciada. (08), 70.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Feministas Independentes Galegas;
Mencións: