Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación

Entidade creada en 1966 para a investigación e a práctica do Dereito e das súas ciencias auxiliares en xeral, con especial dedicación ao Dereito foral galego. Fonte. Consulta 10/10/17
Actual
Anteriores