Materiais

Ramón Suárez Picallo dando un discurso diante do monumento a Rosalía de Castro en Santiago de Compostela, 1933

O 25 de xullo de 1933 foi asinado en Santiago o Pacto de GALEUZCA polas tres nacionalidades históricas da Península. Pola mañá tivo lugar un acto de homenaxe a Rosalía de Castro no que tamén falaron Castelao e Eduardo Blanco-Amor.
Este monumento fora realizado por subscrición popular, para a celebración do 80 aniversario do nacemento de Rosalía. Varias entidades, entre as que se atopaban os centros galegos da emigración, lideradas pola Liga de Amigos de Santiago, iniciaron unha campaña na prensa para erixir un monumento como homenaxe á insigne poetisa. Os cartos chegaban de Bos Aires, da Habana, de Madrid ou de México, mais tamén de todas as provincias galegas, e recadáronse unhas 30 000 pesetas. A escultura, obra de Isidro de Benito e Francisco Crivillés, foi inaugurada na Alameda compostelá en 1917 en medio dunha gran manifestación popular. A figura da escritora, sedente coa cabeza apoiada na man, pensativa, domina o conxunto. No outro lado da estrutura escultórica aparece a alegoría da emigración, representada coa despedida dunha parella de mozos, así como diversas placas colocadas na base do monumento por diversas asociacións de emigrantes.

Compartir:
Image 1