encontro

ENCONTROS PARA A NORMALIZACIóN

XXI ENCONTROS PARA A NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. Divulgación científica en Galicia: cal é o peso (atómico) do galego?

4 e 5 de abril de 2019
Información

Con esta nova edición dos Encontros para a normalización lingüística iniciamos a terceira decena desta cita anual coas persoas interesadas pola situación da lingua galega e pola planificación tendente á súa normalización, sexa por razóns derivadas dos respectivos ámbitos laborais sexa por unha preocupación que nace do seu compromiso cívico.

Non é a primeira vez que nos Encontros agroma o tema da lingua en relación coa ciencia.  É inevitable batermos con el ao falarmos do ensino, tanto polo elenco de materias que se ensinan en galego coma polas carencias materiais detectadas en diversos campos do saber e niveis curriculares; mais tamén cando falamos dos usos e actitudes da mocidade, das carencias de oferta para as afeccións e o tempo libre, da visibilización da lingua en determinados ámbitos sociais e culturais, do seu emprego nos recursos audiovisuais e dixitais, etc.  Pero si é a primeira vez que colocamos o noso foco de maneira específica sobre este tema, e entre as moitas orientacións posibles escollemos a divulgación científica en lingua galega.

Na diagnose sobre a cultura galega realizada polo Consello da Cultura Galega en 2017, observouse que os temas de cultura científica e tecnolóxica ocupan un lugar pouco relevante entre os intereses informativos da poboación galega (algo superior en todo caso á media española), e isto debemos entendelo como un déficit cultural e, por tanto, un sinal de que cómpren medidas para o cambio.  Fronte a esas sombras, unhas poucas luces: a constatación de que Galicia é unha comunidade de referencia na produción de cultura científica, da man de particulares, colectivos independentes, asociacións de profesionais, universidades...; engádanse contribucións divulgadoras desde a radio, museos científicos, observatorios... e o portal do Consello da Cultura Galega. A Artesa de 2019 está chea de recursos agardándovos.

¿Como espertar o interese dos potenciais receptores e trasladar toda esa “efervesciencia” ao fardel cultural do conxunto da poboación? E... ¿en que lingua se está a producir ese despregue de actividade?, ¿ata que punto é este un campo de oportunidade para a lingua galega? Por iso, ao nos determos na presentación da situación da Divulgación científica en Galicia, nun momento que algúns consideran vizoso e esperanzador, preguntamos: Cal é o peso (atómico) do galego? (Vai no título unha chiscadela á efeméride que preside a cultura científica deste ano, co 150º aniversario da táboa periódica.)

O Consello da Cultura Galega ten como divisa desde as orixes traballar a prol dun concepto de cultura que contemple tanto a produción humanística coma a científica e tecnolóxica, sempre co fomento da lingua e a cultura galegas como principio irrenunciable. A súa moi activa Sección de Ciencia, Natureza, Tecnoloxía e Sociedade colabora nesta ocasión coa Comisión Técnica do CDSG no deseño desta xornada.  

Esta nova edición dos encontros é unha nova ocasión para a reflexión e o debate, para o intercambio de información e experiencias, para a presentación de  proxectos e propostas de futuro..., mais tamén para o reencontro e para estimular os afectos. 

Ficha técnica
XXI ENCONTROS PARA A NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. Divulgación científica en Galicia: cal é o peso (atómico) do galego?
XXI ENCONTROS PARA A NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. Divulgación científica en Galicia: cal é o peso (atómico) do galego?
Encontro. 4 e 5 de abril de 2019
Coordinación
Rosario Álvarez Blanco
Xosé Gregorio Ferreiro Fente
Valentina Formoso Gosende
María Justo González
Susana Mayo Redondo
Xusto A. Rodríguez Río
Bieito Silva Valdivia
Anxos Sobriño Pérez
Marta Souto González
Colabora
Secretaría Xeral de Política Lingüística
Inauguración
Marilar Aleixandre
Valentín García Gómez

Organiza
Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia (CCG)
Consello da Cultura Galega

LUGAR
Cidade da Cultura de Galicia
Edificio Biblioteca e Arquivo de Galicia
Auditorio Xosé Neira Vilas 
Monte Gaiás s/n
15707 Santiago de Compostela