Os centros interpretativos como lugares de educación e formación da cidadanía nos espazos rurais.

Encontro. Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Os centros interpretativos como lugares de educación e formación da cidadanía nos espazos rurais.

EMPC, 35. In Situ. Unha ollada dende o Centro de Interpretación de Bretoña (A Pastoriza, Lugo)

11 de marzo de 2022
Bretoña (A Pastoriza, Lugo)
Encontro
Encontro Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Os centros interpretativos como lugares de educación e formación da cidadanía nos espazos rurais.

EMPC, 35. In Situ. Unha ollada dende o Centro de Interpretación de Bretoña (A Pastoriza, Lugo)

11 de marzo de 2022 Bretoña (A Pastoriza, Lugo)
Os Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural son unha iniciativa da Sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega que comezou en novembro de 2015. Teñen como obxectivo xerar un espazo de difusión, debate, encontro e coñecemento arredor de diferentes proxectos que afectan ao patrimonio cultural, en xeral, e que non sempre chegan a un público amplo por diferentes motivos. Os encontros acollen a calquera persoa que se queira achegar a este espazo, ben sexa un profesional da xestión do patrimonio ou da cultura, unha investigadora ou investigador ou ben calquera axente social que teña interese polo patrimonio e polo debate arredor del. Os protagonistas dos encontros son, así, o elemento patrimonial, o debate e a reflexión. Os encontros focalizáronse até o de agora en proxectos de arqueoloxía, rehabilitación, arquitectura, historia da arte ou mesmo en enfoques interdisciplinarios, pero tamén na xestión patrimonial, na divulgación do patrimonio, na participación cidadá e incluso no conflito patrimonial; en patrimonios esquecidos e vivos, materiais e inmateriais, amigables ou conflitivos; nas políticas patrimoniais, nos encontros e des-encontros. En 2018 puxemos en marcha o programa IN SITU, que traslada a difusión e reflexión ao contexto xeográfico e social dos bens en que se focaliza cada encontro, analizando IN SITU as realidades patrimoniais.

Neste 2022 focalizaremos a mirada é o CIN Bretoña, un centro de interpretación localizado no concello da Pastoriza (Lugo) que conta cunha exposición centrada na arqueoloxía, historia e etnografía do concello, pero que pon a mirada tamén no patrimonio natural, a través dunha serie de rutas polos arredores, así como nos protagonistas que construíron a historia de Bretoña. A través deste proxecto, queremos traer a debate o papel dos centros de interpretación en Galicia na formación e educación patrimonial da cidadanía, sobre todo nos espazos rurais, analizando que papel desempeñan, cal é o seu funcionamento, cal a conexión coas poboacións locais, ou que tipo de xestión se fai neles, para rematar nunha ollada más ampla desde unha mirada crítica e interdisciplinaria á infraestrutura dos centros de interpretación existentes en Galicia e as novas tendencias. Para iso, teremos como marco a recente Lei 7/2021, do 17 de febreiro, de museos e outros centros museísticos de Galicia.
Ficha técnica
Encontro.
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural
Os centros interpretativos como lugares de educación e formación da cidadanía nos espazos rurais.
EMPC, 35. In Situ. Unha ollada dende o Centro de Interpretación de Bretoña (A Pastoriza, Lugo)
Data
11 de marzo de 2022
Lugar

Centro de Interpretación de Bretoña
LU-P-4402, 8
27286 A Pastoriza (Lugo)

Coordinación
Rebeca Blanco Rotea
María Xosé Porteiro García
Participante
María del Mar Bóveda López
Matilde González Méndez
Encarna Lago
Presenta
Rosario Álvarez
Primitivo Iglesias Sierra
Relator/a
Francisco Alonso Toucido
Primitivo Iglesias Sierra
Roque Lazcano Vázquez
Colabora
Concello da Pastoriza
Concello da Pastoriza
Organiza
Consello da Cultura Galega
Consello da Cultura Galega
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)

Imaxe da portada: “Ad sedem Brittoniorum: Ecclesias que sunt intro Britonnis una cum Monasterio Maxime et Asturias sunt”. Fonte: Actas do Concilio de Lugo ou ‘Divisio Thodomiri’ recollidas nunha copia medieval do Tumbo Vello da Catedral de Lugo (AHN, Cod., L. 1043, Nº7, fol. 7r). En amarelo, sinálase a mención á diocese britoniense. (CIN Bretoña, https://britonia.gal/parroquial-suevo/)