dialectoloxía

no Álbum de Galicia (1 persoas)

dialectoloxía

Biografado/a Temáticas
Margot Sponer Margot Sponer
Nyssa/Neisse (Silesia, actual Polonia), 1898-Berlín, 1945