Centenario de Manuel Murguía

Centenario de Manuel Murguía

Nas ás do canto


Música e identidade no Rexurdimento

Ondas do Mar de Vigo

Centenario de Manuel Murguía

Ondas do mar de Vigo
Se vistes meu amigo
E ai Deus, se verrá cedo.

Letra

Ondas do mar de Vigo
Se vistes meu amigo
E ai Deus, se verrá cedo.

¡Ondas do mar levado!
¿Se vistes meu amado?
¡E ai Deus!, ¿Se verrá cedo?

¿Se vistes meu amigo,
o por que eu sospiro?
¡E ai Deus ¿Se verrá cedo?

¿Se vistes meu amado,
por que ei gran coidado?
¡E ai Deus!¿Se verra cedo?Martín Codax. Transcrición e harmonización: Santiago Tafall Abad.
Primeira estrofa a partir da transcrición de Tafall; 2ª, 3ª e 4ª a partir da restitución literaria de Oviedo Arce no Boletín da Real Academia Galega n.º 111 (1-XI-1916).


Voz: Anna Mélikhova
Piano: Martín Chaves Fraga
Gravación: Pablo Barreiro


Os textos reproducidos só unificaron, conforme á actual normativa da RAG, os pares b/v e i/y. En canto á acentuación respectouse a orixinal tendo en conta a musicalidade