Centenario de Manuel Murguía

Centenario de Manuel Murguía

Nas ás do canto


Música e identidade no Rexurdimento

Literatos e músicos

As relacións no ambiente cultural do Rexurdimento estaban cheas de ligazón entre as artes. Literatura e música atoparon un espazo propio de exploración na construción dunha sonoridade galega e en galego.
Chané
Santiago de Compostela, 1856 - A Habana, 1917

Os cantos

Ofrecemos unha selección de catorce pezas que son resoltado do encontro entre a creación literaria da Galicia do Rexurdimento, a música popular e a canción culta. Escolmadas por Margarita Viso, coa voz de Anna Mélikhova e Martín Chaves ao piano.

Alborada galega

Francisco María de la Iglesia; Pascual Veiga; Arriba que a Aurora
Comenza á pintar
Á luz que namora
Na terra e no mar.

Cantiga

Chané; Manuel Curros Enríquez; N’o xardin unha noite sentada
Ó refrexo d’o branco luar,
Unha nena choraba sin trégolas
Os desdés d’un ingrato galan.

Lonxe da terriña

Juan Montes; Aureliano José Pereira de la Riva; Lonxe d’a terriña
Lonxe d’o meu lar
Que morriña teño
Qu’angustias me dan

Maio longo

José Baldomir; Rosalía de Castro; Maio longo…Maio longo,
Todo cuberto de rosas,
Para algus telas de morte,
Para outros telas de vodas.

Meus amores

José Baldomir; Salvador Golpe Varela; Dous amores á vida
Gardar me fan:
A patria, i o qu’adoro
No meu fogar.

Negra sombra

Rosalía de Castro; Juan Montes; Cando penso que te fuches,
Negra sombra que m’asombras
Ô pè d’os meus cabezales
Tornas facendome mofa.

Nena das soledades

Ana Mélikhova; Manuel Murguía; Nena d’as soledades
¿de qué te doies?
Son os teus tristes males,
males de amores.

Non te quero por bonita

Non te quero por bonita
Que xa sei que non o es.
Quérote por moreniña
E pola lei que me tes.

Ondas do Mar de Vigo

Martin Codax; Santiago Tafall; Ondas do mar de Vigo
Se vistes meu amigo
E ai Deus, se verrá cedo.

Os pinos

Eduardo Pondal; Pascual Veiga; Que din os rumorosos
Na costa verdecente,
Ó raio trasparente
Do prácido luar…?

Os teus ollos

Chané; Manuel Curros Enríquez; Ten a serena o canto
I a serpe o alento;
O lago ten á onda
Dios ten o inferno.

Que ten o mozo?

Rosalía de Castro; ¿Qué ten o mozo?
Ai! ¿Qué terá?
Ponm’agora unha cara d’inverno
Despois na fiada! sonrisas de tal!…

Saludo de dolor

Teodosio Vesteiro Torres; Si al recorrer la plácida arboleda,
Sientes gemir en derredor de ti,
No es el gemir de la feraz robleda:
Es mi dolor que te saluda alli.

Soedades

Marcial del Adalid; Airiños, airiños, aires
Airiños da miña terra;
Airiños, airiños, aires
Airiños levaime a ela.

Os autoresXurxo Martínez González (Vigo, 1984) é doutor en Filoloxía Galega pola Universidade de Vigo e especialista no Rexurdimento. Anna Mélikhova (San Petesburgo, 1985) é cantante lírica e docente. Martín Chaves Fraga (1999) é pianista. Margarita Viso (A Coruña, 1957) é intérprete, compositoria, pianista acompañante e musicóloga.