Centenario de Manuel Murguía

Centenario de Manuel Murguía

Nas ás do canto


Música e identidade no Rexurdimento

Meus amores

Centenario de Manuel Murguía

Dous amores á vida
Gardar me fan:
A patria, i o qu’adoro
No meu fogar.

Letra

Dous amores á vida
Gardar me fan:
A patria, i o qu’adoro
No meu fogar.
A familia, i á terra
Donde nacín…
¡Sin eses dous amores
Non sei vivir!

Cando xa no meu peito
Non sinta amor;
Cando da miña patria
Non vexa ó sol…,
Ven morte, ven axiña
Cabo de min;
¡Que sin amor nin patria
Non sei vivir!
Letra: Salvador Golpe. Música: José Baldomir
“A la ilustre escritora Dª Emilia Pardo Bazán”Voz: Anna Mélikhova
Piano: Martín Chaves Fraga
Gravación: Pablo Barreiro


Os textos reproducidos só unificaron, conforme á actual normativa da RAG, os pares b/v e i/y. En canto á acentuación respectouse a orixinal tendo en conta a musicalidade