Centenario de Manuel Murguía

Centenario de Manuel Murguía

Nas ás do canto


Música e identidade no Rexurdimento

Negra sombra

Centenario de Manuel Murguía

Cando penso que te fuches,
Negra sombra que m’asombras
Ô pè d’os meus cabezales
Tornas facendome mofa.

Letra

Cando penso que te fuches,
Negra sombra que m’asombras
Ô pè d’os meus cabezales
Tornas facendome mofa.

Cando maxino qu’ês ida
N’o mesmo sol te m’amostras
I eres à estrela que brila,
I eres ò vento que zòa.

Si cantan, ês ti que cantas,
Si choran, ês ti que choras
I ês ò marmurio d’o rio
I ês à noite i ês à aurora.

En todo estás è ti ês todo,
Pra min i en min mesma moras
Nin me deixaràs ti nunca
Sombra que sempre m’asombras
Letra: Rosalía Castro. Música: Juan Montes
“A mi muy querido amigo El Sr. D. Alejandro Berea Rodrigo”.Voz: Anna Mélikhova
Piano: Martín Chaves Fraga
Gravación: Pablo Barreiro


Os textos reproducidos só unificaron, conforme á actual normativa da RAG, os pares b/v e i/y. En canto á acentuación respectouse a orixinal tendo en conta a musicalidade