A industria cultural galega no horizonte 2025

Xornada.

A industria cultural galega no horizonte 2025

20 e 21 de xuño de 2017
Santiago de Compostela
Xornada

A industria cultural galega no horizonte 2025

20 e 21 de xuño de 2017 Santiago de Compostela

A evolución da sociedade rede provocou profundas transformacións na sociedade e nas industrias culturais, as que se dedican á xeración e comunicación de significado simbólico. As mudanzas teñen consecuencias en todos os sectores, aínda que non da mesma maneira. De aí a complexidade dun proceso que esixe periódicos debates e estudos a fin de ensaiar respostas aos novos desafíos. Estas xornadas que organiza o Consello da Cultura Galega supoñen só un paso adiante nesta dirección.


Dado que as industrias da cultura e a comunicación son estratéxicas para os países, cómpre analizar os cambios en clave mundial e en clave de proximidade, pola configuración glocal do modelo que marca o funcionamento da sociedade dixital do terceiro milenio. Con tal finalidade, o programa que o Consello organiza para esta edición inclúe unha primeira parte en que expertos do ámbito do Estado darán unha perspectiva panorámica, que se completará coas achegas de representantes do ámbito galego que estudan este sector e de profesionais que traballan e promoven industrias culturais en Galicia.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia ás xornadas.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705. Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Programa
Prensa
Ficha técnica 
Xornada.
A industria cultural galega no horizonte 2025
Cando
20 e 21 de xuño de 2017
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705. Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Víctor F. Freixanes
Berta García Orosa
Xosé López García
Inauguración
Ramón Villares
Presenta
Xosé Manuel Baamonde Silva
Juan Manuel Corbacho
Relator/a
Manuel Bragado
Nieves R. Brisaboa
Enrique Bustamante
Francisco Campos Freire
Bernardo Díaz Nosty
Domingo Docampo
Miguel Anxo Fernández
Víctor F. Freixanes
Agar Ledo
Margarita Ledo
Inmaculada López Silva
Miquel de Moragas
Marcial Murciano
Cristina Pato
Xosé Ramón Pousa
María Yáñez
Organiza