O Arquivo Sonoro de Galicia: Fondos inesgotables para aprehender a nosa cultura

Xornada.

O Arquivo Sonoro de Galicia: Fondos inesgotables para aprehender a nosa cultura

Xoves, 11 de abril de 2024
Santiago de Compostela
Xornada

O Arquivo Sonoro de Galicia: Fondos inesgotables para aprehender a nosa cultura

Xoves, 11 de abril de 2024 Santiago de Compostela
Cando nos mergullamos nos fondos documentais do Arquivo Sonoro de Galicia (ASG) do Consello da Cultura Galega atopámonos con infinitas posibilidades de coñecer e enriquecer a nosa cultura galega, a nosa identidade. Os máis de 50 000 rexistros que están ao noso dispor ofrécennos distintas alternativas para afondar no coñecemento da lingua galega, da nosa historia, dos movementos migratorios, da resistencia cultural no exilio e na diáspora, dos movementos sociais, do patrimonio oral ou da nosa música, por citar só algúns dos eidos que abranguen os documentos sonoros do ASG. Entre os elementos deste fondo, que se incrementa ininterrompidamente grazas á xenerosidade de particulares e institucións, queremos destacar a colección de máis de 700 lousas que recollen os inicios da historia fonográfica da música galega.

Co obxecto de divulgar unha parte deste valioso fondo que atesouramos na nosa institución, organizamos esta xornada na que afondaremos en distintos aspectos: tipos de soportes, repertorios, estilos, agrupacións, voces, singularidades… En primeiro lugar, e para destacar a relevancia do documento sonoro como fonte e ferramenta completa, precisa e imprescindible para calquera investigación, contamos con María Jesús López Lorenzo, xefa do Servizo de Documentos Sonoros e Audiovisuais da Biblioteca Nacional de España. Deseguido, Xaime Estévez e Beatriz Cancela, pertencentes á Comisión Técnica do ASG, centraranse en dous aspectos concretos do Arquivo: os documentos singulares e a música das bandas de música e orfeóns, respectivamente.

Con esta xornada queremos chamar a atención do persoal investigador (músicos, lingüistas, historiadores…) para que consideren o noso arquivo como un novo e rico referente nas súas procuras documentais.
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións.
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica 
Xornada.
O Arquivo Sonoro de Galicia: Fondos inesgotables para aprehender a nosa cultura
Cando
Xoves, 11 de abril de 2024
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n 15705
Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax.: 981 957 205

Organiza
Arquivo Sonoro de Galicia (CCG)
Consello da Cultura Galega