Blanca Jiménez Alonso

Álbum de Galicia

Blanca Jiménez Alonso

Mércores, 26 de marzo de 2024
Santiago de Compostela
Difusión
Álbum de Galicia

Blanca Jiménez Alonso

Santiago de Compostela

Blanca Jiménez Alonso

Álbum de Galicia

Blanca Jiménez Alonso (Ribadeo, 1926 – A Coruña, 2012) destacou polo seu labor a prol do patrimonio bibliográfico e documental galego, un compromiso que se traduciu na procura e achega de fondos para a biblioteca da Fundación Penzol. Posta en marcha grazas á doazón do seu marido, Fermín Penzol, traballou activamente para a institución, da que foi presidenta e presidenta de honra. Ademais, integrou o Plenario do Consello da Cultura Galega (CCG) como membro representativo da Fundación Penzol entre os anos 2002 e 2008. A súa entrada no Álbum de Galicia, a colección dixital de biografías que mantén o CCG, é da autoría de María Dolores Cabrera Iglesias e Patricia Arias Chachero.
Nada en Ribadeo, María Blanca Inés Jiménez Alonso criouse no seo dunha familia moderna e liberal. “Foi unha moza inquieta e sociable” e “unha gran lectora, que prefería os libros de filosofía, antropoloxía, historia e arte ás novelas”, indican as autoras da súa biografía. Con 19 anos aprobou o exame de Estado na Universidade de Oviedo e, posteriormente, cursou estudos de Maxisterio no campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela.

A mediados dos anos corenta coñeceu a Fermín Penzol, con quen casou en 1949. “Desde o comezo, Blanca intégrase no núcleo de amizades de Fermín”, explican María Dolores Cabrera e Patricia Arias, o que a levou a establecer unha estreita relación con Ramón Piñeiro e Isabel López, Domingo García-Sabell e Teresa Tormo, Francisco Fernández del Riego e Evelina Hervella ou Xaime Isla Couto e Cristina Nóvoa. Ademais, participou en actos e reunións que lle permitiron trabar contacto con Otero Pedrayo, Vicente Risco e Ánxel Fole, entre outros. “É daquela cando secunda con entusiasmo as ideas e proxectos daquel grupo de comprometidos intelectuais galeguistas que, nos difíciles tempos da ditadura, apostan pola estratexia do activismo cultural e crean a editorial Galaxia en 1950”, continúan as autoras da súa entrada no Álbum de Galicia.

Nela, tamén explican como Blanca Jiménez participou da paixón bibliófila do seu home. Fermín Penzol comezara a configurar unha biblioteca durante os seus anos de estudante, que, “co andar do tempo, se vai converter nunha das mellores e máis completa en temática galega”. Entregada en vida á editorial Galaxia, encargada de custodiar e administrar ese valioso patrimonio desde 1956, a doazón formalizouse en 1963, momento en que se constituíu a Fundación Penzol. Presidida polo propio Fermín, a institución inaugurou a súa biblioteca o 5 de maio dese mesmo ano. Após a apertura, o matrimonio continuou a enriquecer os seus fondos coa achega de novos libros e materiais.

Tras o pasamento de Fermín en 1981, Blanca seguiu preocupándose e traballando activamente a prol da fundación. “Froito desta súa implicación, en xuño de 1982 foi nomeada presidenta do Padroado, cargo que exerceu ata finais de 2011, e con posterioridade será nomeada, ata a súa morte, presidenta de honra”, subliñan María Dolores Cabrera e Patricia Arias. O labor que desempeñou durante eses anos foi recoñecido en 1997 cun dos premios Galegas Destacadas, outorgado pola asociación de mulleres Diálogos 90. A nova que Atlántico Diario publicou con motivo deste galardón pode consultarse entre os materiais da súa entrada no Álbum de Galicia. Ademais, en 2002, recibiu a Medalla Castelao da Xunta de Galicia.

Álbum de Galicia
En xaneiro de 2020 o Consello da Cultura Galega presentou o Álbum de Galicia, unha colección dixital de biografías de persoas que destacaron en moi diversos ámbitos: a sociedade, a ciencia, a cultura ou a empresa. A idea é dar visibilidade e perspectiva de conxunto ás numerosas mulleres e homes, xa finados, que contribuíron de maneira significativa á sociedade galega ao longo da súa historia. En moitos casos, seguen a ser grandes descoñecidos para o público de todas as idades, de dentro e de fóra do país. A día de hoxe, o Álbum conta con máis de 710 entradas, das cales as máis recentes son as de Cruz Comesaña, Pencha Santasmarinas e o Colectivo María Castaña, e a actualización da biografía de Manuela Rey González.

As biografías do Álbum de Galicia están enriquecidas con material documental, referencias bibliográficas e contidos multimedia que permiten coñecer a obra das persoas divulgadas, pero tamén a produción intelectual existente sobre elas. Os textos e materiais están producidos por persoas expertas e son unha fonte rigorosa para acceder á vida e obra destes persoeiros. Ademais, o Álbum de Galicia permite explorar a presenza das persoas biografadas nos fondos documentais dixitalizados do Consello da Cultura Galega. O Álbum de Galicia é, xa que logo, o punto de acceso que ofrece a entidade para coñecer toda a súa produción divulgativa e investigadora ao redor de cada unha das figuras.
 
Difusión.
Álbum de Galicia
Blanca Jiménez Alonso
Data de publicación
Mércores, 26 de marzo de 2024
Onde
Santiago de Compostela
Autoría
Patricia Arias Chachero
María Dolores Cabrera Iglesias

Autoria da fotografía: Bea Mosquera