Proxecto Epístola

----

O Greco (1541-1614)

Pintor do final do Renacemento que evolucionou cara un estilo persoal caracterizado polas figuras manieristas extraordinariamente alongadas con iluminación propia, delgadas, fantasmais, moi expresivas, en ambientes indefinidos e unha gama de cores buscando os contrastes. Este estilo identificouse co espíritu da Contrarreforma.
Epístolas
0
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]
Data Relación Remitente - Destinatario Orixe Destino [ O. ] [ T. ]