----

Andaina

Organización que foi tomando forma na década dos 1990 ao tempo que se ía diluíndo a Asociación Galega da Muller de Santiago de Compostela. As aínda implicadas teñen como principal cometido faceren a revista Andaina e a súa páxina de Internet.
Entidade editora:
1991. Andaina [2ª época 1ª xeira]. Santiago de Compostela.
1999. Andaina [2ª época. 2ª xeira]. Santiago de Compostela.
2008. Andaina [2ª época. 3ª xeira]. Santiago de Compostela.