Fondos de Radio Nacional de España en Galicia : Programa

----

falante: Francisco Fernández del Riego; Aquilino Iglesia Alvariño;

Mencionado/a: Afonso o Sabio, X de Castela e IX de León-Galicia; Luís Amado Carballo; Ramón Cabanillas; Castelao; Rosalía de Castro; Armando Cotarelo Valledor; Álvaro Cunqueiro; Manuel Curros Enríquez; Celso Emilio Ferreiro; Francisca Herrera Garrido; Aquilino Iglesia Alvariño; Manuel Lago González; Valentín Lamas Carvajal; Manuel Leiras Pulpeiro; Gonzalo López Abente; Florentino López Cuevillas; Antonio López Ferreiro; Antón Losada Diéguez; Manuel Antonio; Antonio Noriega Varela; Ramón Otero Pedrayo; Luís Pimentel; Xoán Manuel Pintos; Eduardo Pondal; Vicente Risco; Antón Villar Ponte; Xohán Vicente Viqueira;

Cortes
28
Data Titulo Sinatura topografica Temáticas
Data Titulo Sinatura topografica Temáticas
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE FLORENTINO LOPEZ CUEVILLAS
No programa Os señores da palabra [4145]
Florentino López Cuevillas [Mencionado/a] ;
ACAT00245 | corte 07
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE MANUEL LAGO GONZALEZ
No programa Os señores da palabra [4145]
Manuel Lago González [Mencionado/a] ;
ACAT00245 | corte 12
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE ANTON VILAR PONTE
No programa Os señores da palabra [4145]
Antón Villar Ponte [Mencionado/a] ;
ACAT00264 | corte 01
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE VICENTE RISCO
No programa Os señores da palabra [4145]
Vicente Risco [Mencionado/a] ;
ACAT00264 | corte 05
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE ANTON LOSADA DIEGUEZ
No programa Os señores da palabra [4145]
Antón Losada Diéguez [Mencionado/a] ;
ACAT00264 | corte 09
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE CELSO EMILIO FERREIRO
No programa Os señores da palabra [4145]
Celso Emilio Ferreiro [Mencionado/a] ;
ACAT00264 | corte 13
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE ROSALIA DE CASTRO
No programa Os señores da palabra [4145]
Rosalía de Castro [Mencionado/a] ;
ACAT00245 | corte 02
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE ANTONIO NORIEGA VARELA
No programa Os señores da palabra [4145]
Antonio Noriega Varela [Mencionado/a] ;
ACAT00245 | corte 08
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE XOAN VICENTE VIQUEIRA CORTON
No programa Os señores da palabra [4145]
Xohán Vicente Viqueira [Mencionado/a] ;
ACAT00245 | corte 13
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE ANTONIO LOPEZ FERREIRO
No programa Os señores da palabra [4145]
Antonio López Ferreiro [Mencionado/a] ;
ACAT00264 | corte 02
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE LUIS AMADO CARBALLO
No programa Os señores da palabra [4145]
Luís Amado Carballo [Mencionado/a] ;
ACAT00264 | corte 06
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO
No programa Os señores da palabra [4145]
Aquilino Iglesia Alvariño [falante] ; Aquilino Iglesia Alvariño [Mencionado/a] ;
ACAT00264 | corte 10
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE LUIS PIMENTEL
No programa Os señores da palabra [4145]
Luís Pimentel [Mencionado/a] ;
ACAT00264 | corte 14
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE ALFONSO DANIEL RODRIGUEZ CASTELAO
No programa Os señores da palabra [4145]
Castelao [Mencionado/a] ;
ACAT00245 | corte 03
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE EDUARDO PONDAL
No programa Os señores da palabra [4145]
Eduardo Pondal [Mencionado/a] ;
ACAT00245 | corte 04
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE GONZALO LOPEZ ABENTE
No programa Os señores da palabra [4145]
Gonzalo López Abente [Mencionado/a] ;
ACAT00245 | corte 10
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE XOAN MANUEL PINTOS VILLAR
No programa Os señores da palabra [4145]
Xoán Manuel Pintos [Mencionado/a] ;
ACAT00245 | corte 14
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE MANUEL ANTONIO
No programa Os señores da palabra [4145]
Manuel Antonio [Mencionado/a] ;
ACAT00264 | corte 03
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE MANUEL LEIRAS PULPEIRO
No programa Os señores da palabra [4145]
Manuel Leiras Pulpeiro [Mencionado/a] ;
ACAT00264 | corte 07
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE FRANCISCA HERRERA GARRIDO
No programa Os señores da palabra [4145]
Francisca Herrera Garrido [Mencionado/a] ;
ACAT00264 | corte 11
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE ALVARO CUNQUEIRO
No programa Os señores da palabra [4145]
Álvaro Cunqueiro [Mencionado/a] ;
ACAT00264 | corte 15
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE MANUEL CURROS ENRIQUEZ
No programa Os señores da palabra [4145]
Manuel Curros Enríquez [Mencionado/a] ;
ACAT00245 | corte 06
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE VALENTIN LAMAS CARVAJAL
No programa Os señores da palabra [4145]
Valentín Lamas Carvajal [Mencionado/a] ;
ACAT00245 | corte 11
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE RAMON CABANILLAS
No programa Os señores da palabra [4145]
Ramón Cabanillas [Mencionado/a] ;
ACAT00245 | corte 15
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE ALFONSO X "EL SABIO"
No programa Os señores da palabra [4145]
Afonso o Sabio, X de Castela e IX de León-Galicia [Mencionado/a] ;
ACAT00264 | corte 04
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE ARMANDO COTARELO VALLEDOR
No programa Os señores da palabra [4145]
Armando Cotarelo Valledor [Mencionado/a] ;
ACAT00264 | corte 08
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE RAMON OTERO PEDRAYO
No programa Os señores da palabra [4145]
Ramón Otero Pedrayo [Mencionado/a] ;
ACAT00264 | corte 12
1991-05-17
REPORTAJE SOBRE EL DIA DE LAS LETRAS GALLEGAS
No programa Os señores da palabra [4145]
Francisco Fernández del Riego [falante] ;
ACAT00245 | corte 01