PLENARIO

----
Electivo/a (2018 - )

Elena Vázquez Cendón

Consello da Cultura Galega

Profesora do departamento de Matemática Aplicada da USC. Facultade de Matemáticas.

Histórico no Consello da Cultura Galega
Retrato