Xénero e Documentación

Xornadas que abren tempos e espazos de aproximación ao tratamento da información nos centros documentais desde perspectivas de xénero e/ou feministas.

Xénero e documentación II: A recuperación da memoria do Movemento Feminista

Mércores, 27 de xuño de 2012
Información

O desenvolvemento do movemento feminista e, máis concretamente, a emerxencia de grupos e colectivos de terceira onda (segunda metade de século XX), resultan de interese fundamental á hora de entender e explicar as transformacións cualitativas e cuantitativas relacionadas co lugar social ocupado polas mulleres no escorrer da historia galega e universal e é unha das chaves para entender o enfoque de xénero. Este aglutina unha parte importante das investigacións máis actuais e constitúe a base sobre a que as institucións elaboran programas e medidas para corrixir as desigualdades entre os sexos.


Consciente disto e, seguindo a liña de actuación iniciada en 2007 coas xornadas Xénero e documentación I, a Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega propón ás persoas vinculadas con arquivos, centros de documentación e bibliotecas unha achega ao tratamento da documentación (recuperación, conservación, posta en valor e difusión) producida por organizacións de mulleres, en agrupacións autónomas e mixtas, identificadas co feminismo.


As xornadas xénero e documentación están dirixidas ao persoal que traballa en centros documentais, ao estudantado ou tituladas/os nos ámbitos de Biblioteconomía, Documentación e Humanidades e, a persoas que de maneira individual ou colectiva se interesan na conservación deste tipo de fondos

Ficha técnica
Xénero e documentación II: A recuperación da memoria do Movemento Feminista
Xénero e documentación II: A recuperación da memoria do Movemento Feminista
Xornada. Mércores, 27 de xuño de 2012
Coordinación
Mariám Mariño Costales
Carmen Pérez Pais
Inauguración
María Xosé Agra Romero
Rosario Álvarez
Modera
María Xosé Agra Romero
Presenta
Concha Varela-Orol
Relator/a
Rosa María Andrieu
Mariám Mariño Costales
Carmen Pérez Pais
María José Sola
María José Turrión
Ámbito
Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CCG)

Organiza
Comisión de Igualdade (CCG)
Consello da Cultura Galega

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela