Mabel Rivera

Xornada. De pioneiras e andainas

Mabel Rivera

Escénicas

Xoves, 24 de outubro de 2013
Santiago de Compostela
Xornada
De pioneiras e andainas

Mabel Rivera

Escénicas

Xoves, 24 de outubro de 2013 Santiago de Compostela

A figura de Mabel Rivera é fundamental para a conformación dun teatro e un espazo audiovisual con selo de identidade galego. É tamén, na súa experiencia vital e profesional, un exemplo dos máis de trinta anos de historia recente das artes escénicas en Galicia. Trinta anos en que, xustamente, ten lugar o proceso decisivo de afi anzamento do sistema teatral galego. Mabel Rivera, máis alá desa circunstancia profesional, permitiu dar conta do protagonismo que, en todo ese proceso, tivo un grupo de mulleres valentes dispostas a rachar coas expectativas que a sociedade galega tradicional depositaba sobre elas e dispostas, sobre todo, a seren protagonistas dos procesos artísticos dunha Galicia nova.


Mais a Historia non só é o pasado, e esta xornada permite tamén homenaxear un sector artístico enteiro, o das artes escénicas, que, hoxe máis ca nunca, require atencións e análises que demostren non só a súa vitalidade, senón a súa capacidade para renovarse e renovarnos, en boa medida grazas o mantemento desa actitude ousada das herdeiras de Mabel Rivera.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta no sitio web www.consellodacultura.org 
O número de prazas é limitado (100 persoas). 
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición. 
Entregarase diploma acreditativo de asistencia á xornada. 
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das sesións. 
Só se garantirá a distribución de material divulgativo impreso ás persoas previamente inscritas na actividade

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.org 
difusion@consellodacultura.org 
Consulta os materiais en http://consellodacultura.org/mediateca

Programa
Temáticas
Ficha técnica 
Xornada.
De pioneiras e andainas
Mabel Rivera
Escénicas
Cando
Xoves, 24 de outubro de 2013
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax 981 957 205

Coordinación
Inmaculada López Silva
Dolores Vilavedra
Dirección
Cristina Domínguez Dapena
Autoría
Mabel Rivera
Clausura
Inmaculada López Silva
Dolores Vilavedra
Inauguración
María Xosé Agra Romero
Ramón Villares
Maximino Zumalave Caneda
Modera
Damián Álvarez Villalaín
Sandra Faginas
Participante
Eduardo Alonso
Beatriz Campos
Melania Cruz
Ánxeles Cuña Bóveda
Sheyla Fariña García
Lara Rozados
Presenta
Xosé Barato
Francisco Oti Ríos
Relator/a
Andrea Álvarez Pino
Mónica Camaño
Mariám Mariño Costales
Iolanda Ogando
Martín Pawley
Marta Pérez Alonso
Organiza
Comisión de Igualdade (CCG)
Universidade de Santiago de Compostela
Ámbito
Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CCG)