Repertorio da prensa da emigración galega

----

Galicia [Bs As 1926]

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista del Centro Gallego de Buenos Aires. Mutualidad - Cultura - Beneficencia

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1926
Dirección
Rogelio Rodríguez Díaz; Luís Seoane; Rodolfo Alonso Ramos; Valentín Fernández; Eduardo Blanco Amor. nº 513-514, 516-526;
Colaboración
Alfonso Gayoso Frías; Ángel Fole; Avelino Rodríguez Elías; E. Pérez Prado; Enrique de Gandia; Fiz Fernández; Francisco Camba; Jaime Solá; M. Fernández Areal; Mirta Vázquez; Rogelio Rodríguez Díaz; Vital Aza; Alberto Vilanova Rodríguez; Castelao; Álvaro Cunqueiro; Domingo García-Sabell; Eduardo Sánchez Millares; Francisco Fernández del Riego; Graciela Pereira; Raimundo García Domínguez, "Borobó"; Ramón Baltar; Ramón Otero Pedrayo; Ramón Piñeiro; Ramón Suárez Picallo; Rosa Puente; Sebastián Martínez-Risco y Macías; Valentín Paz-Andrade; Victoriano García Martí; Wenceslao Fernández Flórez; Xavier Alcalá; Xavier Bóveda; Xosé Luís Méndez Ferrín; Xosé Neira Vilas;
Corresponsalía
Marcelino Couso Crismón. Ano 2000, Europa; Agustín Sixto Seco. nos últimos números, Galicia; Juan Naya Pérez. nos últimos números, Galicia;
Periodicidade:
Mensual, nos últimos anos aparece irregularmente
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Extensión:
Moi variable, entre 36 e 80 páxinas, que se incrementan nalgúns números extraordinarios
Tiraxe:
Nos primeiros números editan 16.000 exemplares, que chegan aos 35.000 nos anos 80
Redacción:
Belgrano, 2186. Bos Aires
Imprenta:
Editorial Esquiú, Sarandí, 108. Bos Aires.
Egozcue, Pacheco, 3026-28. Bos Aires.
Guillermo Kraft, Bos Aires. Arxentina.
Impta. José A. Santos, Catamarca, 145. Bos Aires.
Sebastián de Amorortu e hijos, Bos Aires. Arxentina.
Weben S.A., José Mª Moreno, 165. Lanús.
Contido:
Esta revista foi editada polo Centro Gallego de Buenos Aires coa finalidade de substituír ao seu Boletín para informar das actividades e servizos ofertados aos seus socios (conta con diversas seccións como "Memoria", "Guía de servicios sociales", "Vida del Centro", "Servicios Facultativos" etc.). Contén ademais numerosos artigos sobre Galicia, que abordan a súa cultura, descrición de localidades e comarcas, política, historia, literatura, economía, reportaxes diversas de actualidade ("Noticiero Gallego" por Salvador Lorenzana) etc. Complétase con comentarios bibliográficos (seccións como "Libros" por Eduardo Blanco Amor), colaboracións literarias etc. O tratamento e importancia dado a estos temas é moi diferente ao longo do período da publicación da revista, dependendo das directrices marcadas pola dirección do Centro.
Ilustracións:
Abundantes fotografías, sobre todo sociais e evocadoras de Galicia
Publicidade:
Moi abundante, anuncios de establecementos comerciais, de profesionais, sobre todo, médicos, produtos de consumo e médicos, bancos, compañías de navegación, compañías de seguros, axencias de viaxes etc.
Relacionadas:
Boletín Informativo del Centro Gallego de Buenos Aires. (Publicacións editadas pola mesma sociedade); Región Galaica. 1907 (Outro voceiro social do Centro Gallego de Bos Aires.); Boletín Oficial del Centro Gallego. 1913 (Outro dos voceiros sociais do Centro Gallego de Bos Aires.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1926: n.º 165-169
1927: n.º 170-180
1928: n.º 181-187, 189-192
1929: n.º 194-202, 204
1930: n.º 205-216
1931: n.º 217, 219-223, 225-228
1932: n.º 229-240
1933: n.º 241-249, 252
1934: n.º 253-263
1935: n.º 264, 274
1936: n.º 276-279
1937: n.º 288-298
1938: n.º 300-311
1939: n.º 312-323
1940: n.º 324-335
1941: n.º 336-347
1942: n.º 348-359
1943: n.º 360-371
1944: n.º 372-383
1945: n.º 384-395
1946: n.º 396-407
1947: n.º 408-419
1948: n.º 420-430
1949: n.º 431-442
1950: n.º 443-453
1951: n.º 454-463
1952: n.º 464-468
1955: n.º 481-486
1956: n.º 487-492
1957: n.º 493-498
1958: n.º 499-504
1959: n.º 505-510
1960: n.º 511-516
1961: n.º 517-522
1962: n.º 523-528
1963: n.º 529-534
1964: n.º 535-540
1965: n.º 541-546
1966: n.º 547-552
1967: n.º 553-558
1968: n.º 559-564
1969: n.º 565-570
1970: n.º 571-576
1971: n.º 577, 581, 582
1972: n.º 584-585, 588-589
1973: n.º 591-594
1979: n.º 618-620
1980: n.º 621-623
1981: n.º 624-626
1982: n.º 627-629
1983: n.º 630-632
1984: n.º 633-635
1985: n.º 636-639
1986: n.º 640-643
1987: n.º 645
1988: n.º 647-649
1989: n.º 651-652
1990: n.º 653-654
1991: n.º 655-657
1992: n.º 658-659
1993: n.º 661-662
1994: n.º 663-665
1995: n.º 667-668
1996: n.º 669-670
1997: n.º 671-672
1998: n.º 673
1999: n.º 675
2000: n.º 676
2001: n.º 677
2002: n.º 679
2003: n.º 680
2004: n.º 681
2006: n.º 682, 683
2007: n.º 684
2009: n.º 686
2012: n.º 689
n. 165

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 165 8/1926
n. 166 9/1926
n. 167 10/1926
n. 168 11/1926
n. 169 12/1926
n. 170 1/1927
n. 171 2/1927
n. 172 3/1927
n. 173 4/1927
n. 174 5/1927
n. 175 6/1927
n. 176 7/1927
n. 177 8/1927
n. 178 10/1927
n. 179 11/1927
n. 180 12/1927
n. 181 1/1928
n. 182 2/1928
n. 183 3/1928
n. 184 4/1928
n. 185 5/1928
n. 186 6/1928
n. 187 7/1928
n. 189 9/1928
n. 190 10/1928
n. 191 11/1928
n. 192 12/1928
n. 194 2/1929
n. 195 3/1929
n. 196 4/1929
n. 197 5/1929
n. 198 6/1929
n. 199 7/1929
n. 200 8/1929
n. 201 9/1929
n. 202 10/1929
n. 204 12/1929
n. 205 1/1930
n. 206 2/1930
n. 207 3/1930
n. 208 4/1930
n. 209 5/1930
n. 210 6/1930
n. 211 7/1930
n. 213 9/1930
n. 214 10/1930
n. 215 11/1930
n. 216 12/1930
n. 217 1/1931
n. 219 3/1931
n. 220 4/1931
n. 221 5/1931
n. 222 6/1931
n. 223 7/1931
n. 225 9/1931
n. 226 10/1931
n. 227 11/1931
n. 228 12/1931
n. 229 1/1932
n. 230 2/1932
n. 231 3/1932
n. 232 4/1932
n. 233 5/1932
n. 234 6/1932
n. 235 7/1932
n. 238 10/1932
n. 239 11/1932
n. 240 12/1932
n. 241 1/1933
n. 242 2/1933
n. 243 3/1933
n. 244 4/1933
n. 245 5/1933
n. 246 6/1933
n. 248 8/1933
n. 249 9/1933
n. 252 12/1933
n. 254 2/1934
n. 255 4/1934
n. 256 5/1934
n. 257 6/1934
n. 258 7/1934
n. 259 8/1934
n. 260 9/1934
n. 261 10/1934
n. 263 12/1934
n. 264 1/1935
n. 274 11/1935
n. 276 1/1936
n. 277 2/1936
n. 278 3/1936
n. 279 4/1936
n. 290 3/1937
n. 302 3/1938