Galicia-Bretaña
Ramón Villares. Edición Jean François Botrel. Edición Christine Rivalan Guégo. Edición 2020
La emigración en Galicia
Ramón Castro López. Autoría 2019
Inventio Mundi
Ofelia Rey Castelao. Comisariado 2019
Son de Galicia
Luís Costa Vázquez. Edición Inmaculada López Silva. Edición 2019
Os exilios ibéricos: unha ollada comparada
Ramón Villares. Edición Alejandro Viana Esperón. Obxecto de estudo Xosé M. Núñez Seixas. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Autoría 2017
Galicia en Cuba
Xosé Neira Vilas. Autoría 2013
Luces de Alén Mar
Vicente Peña. Comisariado Carolina García Borrazás. Documentación María Teresa García Domínguez. Documentación 2013
Portada de  Almanaque gallego  por Manuel Castro López (1898-1927)
Ed. dixital