José Rubia Barcia Unha vida contada
José Manuel González Herrán. Edición 2014
Pranto matricial na voz do seu autor
Valentín Paz-Andrade. Autoría Ramón Villares. Presentación Afonso Vázquez-Monxardín. Estudo introdutorio 2012
Portada de  Unha voz galega no exilio
Unha voz galega no exilio Ramón Suárez Picallo
Ramón Suárez Picallo. Autoría 2008
Portada de  Galicia e Europa
Galicia e Europa Ramón Otero Pedrayo
Ramón Otero Pedrayo. Autoría 2007
Homenaxe a Antón Avilés de Taramancos
Antón Avilés de Taramancos. Autoría Rodrigo Romaní. Coordinación Cristina Pujales. Coordinación 2003
A paisaxe galega, as súas leis e tipos Federación de Sociedades Galegas, Bos Aires, 26 de xullo de 1947
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Carlos Casares. Limiar Afonso Vázquez-Monxardín. Introdución 1998
Portada de  Celso Emilio Ferreiro
Celso Emilio Ferreiro Entrevista
Xosé Antonio Perozo. Escolma María Xosé Porteiro García. Escolma Xosé Antonio Perozo. Entrevista María Xosé Porteiro García. Entrevista 1996
Portada de Los poemas gallegos de Federico García Lorca
Los poemas gallegos de Federico García Lorca
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Eduardo Blanco Amor. Autoría 1995
Portada de  Ofrenda a Rosalía de Castro no Centro Galego de Buenos Aires
Ofrenda a Rosalía de Castro no Centro Galego de Buenos Aires 24/7/59
Manuel Suárez. Coordinación Afonso Vázquez-Monxardín. Edición Xosé Mosquera Pérez. Autoría Ramón Otero Pedrayo. Autoría Eduardo Sánchez Millares. Autoría Afonso Cid González. Locución Vidal López. Son 1995
Portada de  No centenario do Museo Arqueolóxico de Ourense
No centenario do Museo Arqueolóxico de Ourense
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid González. Locución 1995