Laxeiro

----

Laxeiro

1908 Donramiro, Lalín | 1996 Vigo
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Publicacións nas que participou Laxeiro

Materiais de Laxeiro

Texto. Presentación

Xosé Otero Abeledo, “Laxeiro”

A visión da arte e da vida do gran pintor, sempre acompañada de humor
Documento. Artigo

Artigo de Javier Pérez Buján sobre a relación vital e artística de Laxeiro e a cidade de Bos Aires

Pérez Buján, Javier: «Laxeiro en Buenos Aires. Notas sobre un viaje vital y artístico», Boletín de Arte: Revista del Insituto de Historia del Arte Argentino y Latinoameirano , 22 (7 de setembro de 2021). DOI 10.24215/23142502e03
Documento. Artigo

Notas biográficas sobre Laxeiro durante a súa estadía en Arxentina

Beade Dopico, Andrés, Carlos L.: «Laxeiro, una personalidad inolvidable», Anuario Brigantino, 27 (2004), 507-514. Accesible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1400268
Documento. Artigo

Páxina de A Nosa Terra dedicada a Laxeiro tras a súa morte

Carballa, Xan: «Morreu Laxeiro, o pintor do humor e do horror galegos», A Nosa Terra, 736 (25 de xullo de 1996), 37
Documento. Artigo

Texto da charla sobre pintura impartida por Laxeiro en Bos Aires o 11 de outubro de 1962

Laxeiro: «Charla sobre pintura». En Pérez Buján, Javier (ed.): Laxeiro. Os escritos de Don Ramiro. Vigo: Fundación Laxeiro, 2011; p. 193-196
Documento

Ilustración de Laxeiro para a revista Industria conservera. 1947

Laxeiro: «Esperando o peixe». Industria conservera: revista mensual órgano de la Unión de Fabricantes de Conservas de Galicia, 99 (xullo de 1947), 1
Documento. Artigo

Vicente Risco escribe sobre Laxeiro. 1947

Risco, Vicente: «El pintor Laxeiro», El Correo gallego: diario político de la mañana, 23439 (21 de maio de 1947), 3
Documento. Artigo

Primeira crítica de Laxeiro feita por Fernández del Riego, sobre a exposición da facultade de Filosofía e Letras de 1934

Fernández del Riego, F.: «Camiños da arte: a exposición de Laxeiro», El pueblo gallego de la tarde , (26 de xuño de 1934), 4
Documento. Artigo

Selección de prensa sobre a exposición de Laxeiro na facultade de Filosofía e Letras de Santiago de Compostelade. 1934

Contén artigos de El pueblo gallego (18, 20, 24 25, 26 , 27 e 29 de maio; 3, 5, 19 e 23 de xullo de 1934); Raza celta: órgano del comité autonomista de Montevideo, 5 (30 de xuño de 1934), 8.
Documento. Artigo

Laxeiro utiliza o heterónimo Don Ramiro nunha intervención na que, entre outros temas, fala de literatura e pintura

Laxeiro: «Charla por Don Ramiro». En Pérez Buján, Javier (ed.): Laxeiro. Os escritos de Don Ramiro. Vigo: Fundación Laxeiro, 2011; p. 206-208
Documento. Artigo

Homenaxe de Laxeiro ao seu amigo o poeta Carlos Oroza

Laxeiro: «Homenaxe a Carlos Oroza». En Pérez Buján, Javier (ed.): Laxeiro. Os escritos de Don Ramiro. Vigo: Fundación Laxeiro, 2011; p. 163-166

Artigos

FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1934) Contidos de Arte. A exposición de Laxeiro. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (376), 3.
Mencións: Laxeiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1948) La pintura gallega actual. Galicia [Bs As 1926]. (423), 14 .
Mencións: Virxilio Blanco ; Isaac Díaz Pardo ; Carlos Maside ; Julia Minguillón ; Laxeiro ; Manuel Pesqueira Salgado ; Manuel Prego de Oliver ; Manuel Torres ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1949) Galicia cada treinta días. Galicia [Bs As 1926]. (433), 13 .
Mencións: Concepción Arenal Ponte ; Valentín Lamas Carvajal ; Laxeiro ;
NúñEZ BúA, X. (12/1949) Antón Laxeiro. Betanzos. 1ª (44), 41-43.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Laxeiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (10/1950) Dos pintores gallegos. Galicia [Bs As 1926]. (451), 12 .
Mencións: Carlos Maside ; Laxeiro ;
SEOANE, X. (3/1977) Sete anos do "Carlos Maside" : Mante-la arte viva. Teima. (14), 32.
Ver artigo
Mencións: Tomás Barros ; Víctor Casas Julián ; Jorge Castillo ; Álvaro Cebreiro ; Manuel Colmeiro ; Alberto Datas ; Isaac Díaz Pardo ; Andrés Colombo ; Xohán Ledo ; José María de Labra ; Urbano Lugrís ; Acisclo Manzano ; Carlos Maside ; Laxeiro ; Antón Patiño Regueira ; Agustín Pérez Bellas ; Mercedes Ruibal ; Luís Seoane ; Arturo Souto ; Ramón María Tenreiro ; Manuel Torres ; Leonardo Abelenda Freire ; Francisco Caruncho ; Alejandro González Pascual ; Antonio Lago Rivera ; Bea Rey ;
(5/1977) Unha homenaxe a Castelao : ¿Repatria-las cinzas dende Buenos Aires?. Teima. (22), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Álvaro Cunqueiro ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Francisco Pillado Rivadulla ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Francisco Rodríguez ; Luis Rodriguez ; Alfonso Álvarez Gándara ; Elena Gago ; Anuncio Maroño Noia ; Andrés Martínez Santiago ; Alfonso Armada ; Lorenzo Fernández ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Repatriación das cinzas, a suxerencia máis repetida. Teima. (25), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Álvaro Gil Varela ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Xosé Pereira ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Luís Soto Fernández ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Miro Casabella ; O Xestal ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Francisco Rodríguez ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Ramón López Suevos ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Xosé Muñiz ; Manuel Otero ; Benito Álvarez ; Ramón Viéitez ; Juan José Molina ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes destacados prá comisión organizadora. Teima. (26), 39.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Rafael Bárez Vázquez ; Pedro Arias ; Valentín Arias ; Miro Casabella ; O Xestal ; Ramón López-Suevos ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ;
SEOANE, X. (6/1977) Laxeiro : O esperpento, o xogo, o tablado.... Teima. (27), 30-31.
Ver entrevista
Mencións: Manuel Colmeiro ; Francisco de Goya ; Laxeiro ; Pablo Picasso ;
LAXEIRO. (6/1977) [Tres imaxes de pinturas de Laxeiro]. Teima. (27), 30-31.
Ver gráfico
Mencións:
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (27), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé María Álvarez Blázquez ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Xavier Costa Clavell ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Rafael Bárez Vázquez ; Pedro Arias ; Valentín Arias ; Miro Casabella ; O Xestal ; Ramón López-Suevos ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xerardo Moscoso ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (28), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Pedro Arias ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Arturo Reguera Lopez ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ; Jesús Docampo Mosquera ; Inmaculada Tesouro ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : A derradeira semana. Teima. (29), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Santiago Álvarez ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Xosé María Pérez Parallé ; José-María Monterroso Devesa ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Luis Soto ; Jesús Docampo Mosquera ;
(7/1977) Homenaxe a Castelao : Celso Emilio, Beiras, Piñeiro, Ferrín e Alonso na Comisión Organizadora. Teima. (30), 12.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Marino Dónega ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Benito Varela Jácome ; Elvira Souto ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Xaquín Marín ; Xosé María Pérez Parallé ; Miro Casabella ; Sebastián Risco ; Francisco Pillado ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Luis Soto ;
MANUEL MARíA. (1/1978) Andando a terra: Encol da «festa do cocido» de Lalín. Nosa Terra, A. (2), 17.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Ramón M. Aller ; Francisco Asorey ; Laxeiro ; José Rodríguez González ; Alfonso Sucasas ; Joaquín Loriga ;
LEDO, M. LAXEIRO. (9/1978) Laxeiro: Pintar, por riba de todo. Nosa Terra, A. (30), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: