A Lindona de Galicia

Os obxectos: A bandeira das Irmandades

A Lindona de Galicia

Na exposición Galicia 100 amosamos a única bandeira conservada das Irmandades. Está datada en 1918 e consérvase no Museo das Mariñas de Betanzos.