Sabes todo o que temos no mar?

Xaxún intermitente: unha dieta con beneficios e riscos aínda incertos

As matemáticas nas bucinas de Nacho Porto

Domingo Fontán Rodríguez

Bosques mariños, unha paisaxe en regresión

Enfoque neuroprotector na diminución de risco de enfermidades neurovasculares

O método científico

Conferencia de carácter divulgativo (1 h, 29´, 58´´) na que Elena Vázquez Abal, profesora do Departamento de Matemáticas, Xeometría e Topoloxía da USC fala do método científico, co obxectivo de fomentar a vocación científica entre os mozos e mozas e inicialos na análise crítica da realidade. A súa exposición teórica está complementada por unha dive...

Que é a dramaterapia?

Augas que van e veñen

Corpo de vento 4. Os e as organistas de Galicia

Multiplicámonos, como animais?

O mar do noso