Determinación do grao alcohólico do viño

Incorporación a Proxector: 17/3/2017

Vídeo (8 min 2 s) que amosa o procedemento para medir o grao alcohólico dun viño, que expresa a porcentaxe de alcohol que este ten. O alcohol presente dun viño pode separarse por destilación debido a que o alcohol ferve por debaixo dos 100 ºC. Na práctica empréganse alcohómetros que, por lectura directa, dannos o grao alcohólico da mestura hidroalcohólica obtida tras a destilación. O vídeo está asociado ao proxecto funil.gal.

Este recurso foi incorporado a Proxector por Marcelino Maneiro.

Manuel R. Bermejo Patiño    Beatriz Fernández    M. Isabel Fernández    M. Inés García    Esther Gómez    Ana M. González    Rosa Pedrido    Laura Rodríguez    María José Romero    AUTORÍA
Grupo Ciencianosa CREACIóN
17/3/2017 INCORPORACIÓN A PROXECTOR
#química   
TEMÁTICAS
Galego    LINGUA
Universitario    NIVEL DE ENSINO

Fonte: Youtube