Lingua, medios públicos e dobraxe. Perspectivas dun modelo cambiante

Xoves, 3 de maio de 2018
Información

Os medios de comunicación públicos, como actores comunicativos, canles culturais e instrumentos de formación lingüística no ecosistema mediático, desempeñan un papel central na normalización da lingua galega e na difusión da cultura propia de Galicia. Desde o comezo das súas emisións, a TVG e a Radio Galega empregan o galego nas súas emisións e asumen un cometido relevante na comunicación mediada tecnoloxicamente en lingua propia. Pola súa banda, un conxunto de emisoras municipais, agrupadas en EMUGA, e a propia RTVE en Galicia deron pasos para contribuír a normalizar o uso do galego nos medios de comunicación de titularidade pública.

Esta xornada pretende analizar o panorama actual do emprego do galego nestes medios públicos, con análise das diferentes dimensións, e os desafíos que aínda están pendentes. Entre estes, préstase especial atención á dobraxe, un instrumento fundamental na normalización lingüística que, en boa medida, está relacionado cos medios públicos e coas súas políticas neste campo.

O programa da xornada conta con expertos e representantes do sector a fin de poñer sobre a mesa posibles actuacións para avanzar no emprego do galego nos medios e, sobre todo, para mellorar os procesos de normalización lingüística na sociedade rede.

Ficha técnica
Lingua, medios públicos e dobraxe. Perspectivas dun modelo cambiante
Lingua, medios públicos e dobraxe. Perspectivas dun modelo cambiante
Xornada. Xoves, 3 de maio de 2018
Coordinación
Xosé López García
Xosé Ramón Pousa
Dolores Vilavedra
Organiza
Sección de Lingua, Literatura e Comunicación (CCG)

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Autoria
Håkan Casares
Xerardo Couto
Ana Isabel Maciñeiras Veiga
Javier Marzal
Xoán Montero Domínguez
Paulino Novo
Henrique Sanfiz