Encoros, arquitectura, enxeñaría e patrimonio. Novas paisaxes da auga

Encontro. Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Encoros, arquitectura, enxeñaría e patrimonio. Novas paisaxes da auga

Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural 41

Martes, 13 de xuño de 2023
Santiago de Compostela
Encontro
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural

Encoros, arquitectura, enxeñaría e patrimonio. Novas paisaxes da auga

Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural 41

Martes, 13 de xuño de 2023 Santiago de Compostela
Na sociedade actual, na que a auga se converteu nun recurso fundamental e, ao tempo, escaso, comeza a ser necesario atender ás dimensións patrimoniais derivadas da construción de grandes encoros. Por este motivo, pártese do interese por avaliar o impacto que as infraestruturas hidroeléctricas, moi presentes no noso país, xeraron no territorio e nos bens culturais que nel se atopaban e como a súa posta en marcha seguiu unhas pautas propias que determinaron uns procesos de intervención só explicables nas circunstancias en que se produciron.

Galicia, e por extensión España, é un país rico en recursos hídricos e iso levou a que as políticas gobernamentais os aproveitasen desde os primeiros anos do século XX. Este aproveitamento intensificouse de forma substancial tras a Guerra Civil, cando o Goberno, a través do Plan Nacional de Obras Públicas (1938-1965), se propuxo un aproveitamento integral destes recursos para a consecución da prosperidade económica que o país necesitaba. Co proxecto destas grandes infraestruturas, que caracterizaron o período franquista, construíronse un alto número de pantanos —máis de 300— en lugares diversos que afectaron a importantes territorios, nos que os bens existentes quedaron, moitas veces, relegados a un segundo plano. Entre estes bens atopábanse algúns de gran valor cultural, que foron rescatados das augas, mentres que pola contra outros, non tan acordes cos ideais propagandísticos do Estado, quedaron mergullados baixo a auga ou no mero recordo dos habitantes que se viron obrigados a abandonar os seus lugares de orixe, ante o progreso que supoñía a crecida das augas. Preténdese con este encontro analizar o impacto destas construcións e as súas consecuencias no campo da restauración e conservación dos monumentos e na creación de novas paisaxes culturais, sen o que non se entendería a realidade xerada nos diferentes territorios, a partir da súa relación coa obra pública, o patrimonio e o cinema.
ASISTENCIA
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205
MAÍS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
Ficha técnica
Encontro.
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural
Encoros, arquitectura, enxeñaría e patrimonio. Novas paisaxes da auga
Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural 41
Data
Martes, 13 de xuño de 2023
Lugar

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Juan M. Monterroso
Relator/a
Begoña Fernández Rodríguez
Carlos Nárdiz Ortiz
Carlos Tejeda García
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)