María Josefa Wonenburger Planells

Na creación de coñecemento

28 de novembro de 2010
Información

Considerada unha influencia indiscutible no avance das matemáticas no século xx a nivel mundial, o recoñecemento da figura da matemática e alxebrista María Josefa Wonenburger Planells é un feito recente en Galicia existindo, porén un gran descoñecemento da traxectoria desta investigadora. A xornada “María Josefa Wonenburger Planells na creación de coñecemento” celebrada nas dependencias do CCG, propiciou miradas en profundidade e detalle sobre o seu corpus creativo e investigador en toda a súa amplitude e singularidade. Contribuiu ademais, á creación de espazos de reflexión, debate e documentación que permiten indagar no lugar ocupado polas mulleres galegas no desenvolvemento da investigación científica, coñecer o presente, avaliar o pasado e o futuro das irmás de Hipatia e as súas contribucións ao progreso e á evolución da ciencia galega e universal.

Ficha técnica
María Josefa Wonenburger Planells
María Josefa Wonenburger Planells
Xornada. 28 de novembro de 2010
Coordinación
Carme Adán Villamarín
Carme Vidal
Ámbito
Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CCG)

Colabora
Universidade da Coruña

Organiza
Comisión de Igualdade (CCG)
Universidade de Santiago de Compostela

Consello da Cultura Galega Pazo e Raxoi, 2º andar Praza do Obradoiro 15705 Santiago de Compostela