María Josefa Wonenburger Planells, na creación de coñecemento

28 de novembro de 2010
Información

Considerada unha influencia indiscutible no avance das matemáticas no século xx a nivel mundial, o recoñecemento da figura da matemática e alxebrista María Josefa Wonenburger Planells é un feito recente en Galicia existindo, porén un gran descoñecemento da traxectoria desta investigadora. A xornada “María Josefa Wonenburger Planells na creación de coñecemento” celebrada nas dependencias do CCG, propiciou miradas en profundidade e detalle sobre o seu corpus creativo e investigador en toda a súa amplitude e singularidade. Contribuiu ademais, á creación de espazos de reflexión, debate e documentación que permiten indagar no lugar ocupado polas mulleres galegas no desenvolvemento da investigación científica, coñecer o presente, avaliar o pasado e o futuro das irmás de Hipatia e as súas contribucións ao progreso e á evolución da ciencia galega e universal.

Ficha técnica
María Josefa Wonenburger Planells, na creación de coñecemento
María Josefa Wonenburger Planells, na creación de coñecemento
Xornada. 28 de novembro de 2010
Coordinación
Carme Adán Villamarín
Carme Vidal
Colabora
Universidade da Coruña

Organiza
Comisión de Igualdade (CCG)
Universidade de Santiago de Compostela

Consello da Cultura Galega Pazo e Raxoi, 2º andar Praza do Obradoiro 15705 Santiago de Compostela