«Da fonte máis fonda»
Aquilino Iglesia Alvariño. Autoría Rosario Álvarez. Edición Aquilino Iglesia Ferreirós. Edición 2021
Vindicación
José Baña Pose. Autoría 2021
Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica
Francisco Dubert. Edición Vítor Míguez. Edición Xulio Sousa. Edición 2020
Calen barbas, falen cartas
Rosario Álvarez. Edición Ernesto González Seoane. Edición 2020
Lois Tobío
Xulio Ríos. Coordinación 2020
Farsa das zocas
Ricardo Carballo Calero. Autoría 2020
O valor do portugués en Galicia
Håkan Casares. Coordinación 2020
Libro do Portovello
Beatriz Vaquero Díaz. Autoría Francisco Javier Pérez Rodríguez. Autoría 2020
Mosteiro de Montederramo
Ramón Lorenzo Vázquez. Autoría Maka Pérez. Autoría 2019
Repensar Iberia
Teresa Albuquerque. Coordinación José Luís Ferreira. Coordinación 2019