Lembranza do Seminario de Estudos Galegos
Lois Tobío Fernández. Autoría Ramón Villares. Edición 2023
Keltia. Preludio sinfónico
Antonio Iglesias Vilarelle. Música. Composición José Antonio Cantal Mariño. Edición 2023
Na espera do amigo
Francisco Fernández del Riego. Autoría Laxeiro. Ilustración 2023
Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional
María Álvarez de la Granja. Edición Marta Negro Romero. Edición 2022
Cancioneiro da loita galega
Florencio Delgado Gurriarán. Edición 2022