Informe sobre os arquivos públicos en Galicia.
Dolores Pereira Oliveira. Autoría Olimpia López Rodríguez. Autoría Mariám Mariño Costales. Autoría 2019
Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia
Rosario Álvarez Blanco. Coordinación 2017