PATRIMONIO E FRONTEIRA

Congreso.

PATRIMONIO E FRONTEIRA

Congreso internacional

8 e 9 de novembro de 2018
Santiago de Compostela
Congreso

PATRIMONIO E FRONTEIRA

Congreso internacional

8 e 9 de novembro de 2018 Santiago de Compostela

O Consello da Cultura Galega (CCG), como observador consultivo da Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa (CPLP), ten entre as súas funcións promover e difundir o idioma común dos países integrantes da CPLP e a súa diversidade cultural nun espazo extracomunitario como é Galicia, coa que comparte, ademais, unha fronteira en común. Neste marco é como nace o congreso “Patrimonio e Fronteira”, no que pretendemos reflexionar sobre patrimonios que nos son comúns.


O obxectivo do congreso é, por unha parte, debater acerca dos conceptos de fronteira e patrimonio e como estes se mesturan nos espazos raianos, traspasándoos e constituíndo un espazo de intercambio, de creación de identidade e de novas realidades patrimoniais. Pero tamén de patrimonios que unen e que separan en función das nosas realidades político-económico-culturais. Trataremos tamén de reflexionar sobre os modelos de xestión patrimoniais axeitados a este tipo de patrimonio.


O congreso articúlase arredor de tres mesas de debate:


FRONTEIRAS QUE UNEN: Na primeira mesa analizarase o concepto de fronteira como espazo de unión no que teñen lugar procesos culturais concretos que se materializan en patrimonios específicos. Nunha primeira parte trataranse as políticas patrimoniais portuguesa e galega, facendo especial fincapé na súa aplicación concreta a estes territorios fronteirizos. Na segunda parte, analizaranse dous proxectos centrados nos patrimonios de fronteira. O patrimonio de fronteira enténdese nesta mesa como elemento transmisor de culturas no pasado e no presente, pero tamén como eixe da xeración de políticas patrimoniais que actúen de forma conxunta na raia. O debate final centrarase nos procesos de significación, xestión e valorización do patrimonio de fronteira. 


FRONTEIRAS QUE SEPARAN: Na segunda mesa o eixe condutor será a fortificación na fronteira a raíz da Guerra da Restauração; analizarase a súa materialidade a través de varios proxectos levados a cabo nesta liña e as súas consecuencias para ambos os lados da raia tanto nas propias identidades como na súa posta en valor. Trataremos tamén a propia xeración das fronteiras a través da cartografía. O debate final pretende facer fincapé nos acertos e erros da posta en valor deste patrimonio a partir das propias experiencias desenvolvidas.


CONSTRUÍNDO FRONTEIRAS, DECONSTRUÍNDO REALIDADES: Na última mesa pretendemos pechar o congreso cunha reflexión arredor dos conceptos de fronteira e patrimonio, analizando as fronteiras como proceso construtivo e a necesidade de actuar sobre os patrimonios desde políticas comúns que, precisamente, rompan as fronteiras como concepto administrativo, a través de dúas conferencias que serven de peche do congreso.

ASISTENCIA

INSCRICIÓN
A inscrición é gratuíta.
O número de prazas é limitado (100 persoas).
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.
Entregarase diploma acreditativo de asistencia ao Congreso.
Para obter o diploma é preciso asistir ao 75 % das sesións.
Curso recoñecido pola CAPD en Historia, Xeografía e Historia da Arte con 4 horas.

LUGAR

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

MAÍS INFORMACIÓN

MÁIS INFORMACIÓN
www.consellodacultura.gal
difusion@consellodacultura.gal
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal/mediateca

Ficha técnica 
Congreso.
PATRIMONIO E FRONTEIRA
Congreso internacional
Cando
8 e 9 de novembro de 2018
Onde
Santiago de Compostela
Enderezo

LUGAR
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Rebeca Blanco-Rotea
Inauguración
Rosario Álvarez
Georgina Benrós de Mello
Valentín García Gómez
Modera
Lourenzo Fernández Prieto
Juan M. Monterroso
Presenta
Pegerto Saavedra Fernández
Relator/a
Miguel Areosa Rodrigues
Fernando  Bouza Álvarez
Felipe Criado Boado
Luís Fontes
Iago Lestegás Tizón
Margarida de Magalhães Ramallo
Luís Moreira
Iago Seara Morales
Organiza
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)
Colabora
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
Universidade do Minho
Universidade do Minho