Rituais
Vítor Vaqueiro. Autoría Xosé Manuel González Reboredo. Textos Margarita Ledo. Textos 2000