Imaxes de Galicia
Luís Seoane. Autoría Miguel Anxo Seixas. Textos 2010
Galicia, o sorriso de Daniel
Ramón Villares. Dirección Miguel Anxo Seixas. Coordinación Alfonso Zulueta. Textos 2004