Imaxes de Galicia
Luís Seoane. Autoría Miguel Anxo Seixas. Textos 2010