AX-G. Alfonso X and Galicia
Antoni Rossell. Autoría 2021
Portada de A natureza ameazada 2004
A natureza ameazada 2004
Ernesto Viéitez. Edición José Miguel Rey Salgado. Edición Alfonso Zulueta. Presentación 2008
Rituais
Vítor Vaqueiro. Autoría Xosé Manuel González Reboredo. Textos Margarita Ledo. Textos 2000
Portada de  Corpus de inscricións romanas de Galicia II
Corpus de inscricións romanas de Galicia II
Gerardo Pereira Menaut. Autoría Genma Baños Rodríguez. Autoría 1994