Ramón Piñeiro

----

Ramón Piñeiro

1915 Armea de Abaixo, Láncara (Lugo) | 1990 Santiago de Compostela (A Coruña)
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Biografía de Ramón Piñeiro

1915- Armea de Abaixo, Láncara (Lugo) | 1990 Santiago de Compostela (A Coruña)
Nado en Armea de Abaixo (Lama, Láncara) en 1915 e finado en Santiago de Compostela en 1990 Filósofo, ensaísta e político galego, un dos principais artífices da reconstrución cultural galega na posguerra

Tras a creación do CCG, unha das personalidades máis egrexias e que máis fondamente influíu na vida política e cultural de Galicia no século XX, foi elixido como primeiro presidente da institución. Desde mozo interveu no movemento galeguista e xa en 1932, en plena II República, entra en relación con círculos galeguistas lucenses, cos que participará na fundación da Mocidade Galeguista local.

Ao ano seguinte asiste á Asemblea do Partido Galeguista, onde establece amizade con senlleiras figuras como Otero Pedrayo, Alexandre Bóveda, Castelao e Gómez Román e foi secretario do Comité Provincial para o Estatuto de Autonomía de 1936. Tras a Guerra Civil interveu na política galeguista clandestina e foi detido durante tres anos. Unha vez en liberdade e en vista das poucas posibilidades de que se produza un cambio de réxime, Piñeiro tenta unha reorganización do galeguismo en dúas frontes. Por un lado mantén a estrutura clandestina do movemento e, por outro lado, inicia unha vía legal tendente á afirmación de Galicia como pobo nas conciencias das novas xeracións.

Difundir a cultura na posguerra

Con esta intención funda en 1950 a Editorial Galaxia, na que traballou ata 1966, data en que se trasladou a Estados Unidos como profesor da Universidade de Middlebury. Galaxia será a empresa de difusión cultural galega máis significativa durante a posguerra e Ramón Piñeiro converterase neses anos nun “mestre espiritual” para a mocidade daquela época. En novembro de 1967 ingresa na Real Academia Galega e responde ao seu discurso Domingo García-Sabell.

Coa restauración democrática e o inicio do proceso autonómico, o seu nome soa moito como candidato á presidencia da Xunta, feito que non se chega a materializar, mais o seu traballo foi de crucial importancia de cara á consecución do actual Estatuto de autonomía e mesmo chega a ser elixido deputado pola provincia da Coruña como independente nas listas do PSdG-PSOE.

En 1983 converterase, por elección dos seus membros, no primeiro presidente do Consello da Cultura Galega, como público e merecido recoñecemento a unha das personalidades máis egrexias e que máis fondamente influíu na vida política e cultural de Galicia no século XX.

Publicacións nas que participou Ramón Piñeiro

Portada de  Ramón Otero Pedrayo, mestre da cultura galega
LIBRO-AUDIO

Ramón Otero Pedrayo, mestre da cultura galega

Conferencias e ensaios
Portada de A lingoaxe i as língoas
LIBRO. FACSíMILE

A lingoaxe i as língoas

Discurso lido o día 25 de novembro de 1967 na súa recepción pública por Ramón Piñeiro López e resposta de Domingo García-Sabell
Portada de  Ramón Piñeiro
LIBRO-AUDIO

Ramón Piñeiro

Ingreso na Real Academia Galega

Materiais de Ramón Piñeiro

Documento. Artigo

«Os dilemas do galeguismo durante a ditadura», artigo de Justo G. Beramendi publicado no libro Xaime Isla Couto. Repensar Galicia, proxectar Galicia, facer Galicia

Beramendi, Justo G. (2021): «Os dilemas do galeguismo durante a ditadura». En Xosé L. Pastoriza Rozas e Marcelino Agís Villaverde (ed.): Xaime Isla Couto. Repensar Galicia, proxectar Galicia, facer Galicia. Vigo: Fundación Isla Couto, 2021; 103-127.
Documento. Artigo

«Actuar desde a cultura. Galeguismo “histórico” e transición democrática», estudo de Ramón Villares publicado no número do 50 aniversario da revista Grial

Villares, Ramón (2013): «Actuar desde a cultura. Galeguismo “histórico” e transición democrática», Grial. Revista galega de cultura, 200 (2019), 15-27.
Documento. Artigo

Artigo de Xosé Manuel Dasilva sobre a tradución ao galego do Cancioeiro da poesía céltiga de Julius Pokorny, feita por Celesstino Fernández de la Vega e mais Ramón Piñeiro

Dasilva, Xosé Manuel: «Ramón Piñeiro e o Cancioeiro de Pokorny: anatomía dun certame de tradución», Grial: revista galega de cultura, 185, (xaneiro, febreiro, marzo de 2010), 111-123.
Documento. Artigo

A (de)construción da saudade en Ramón Piñeiro

Forcadela, Manuel (2009): «A (de)construción da saudade en Ramón Piñeiro». En Cillero, Alexandra e Abal, Élida (eds.): Homenaxe a Ramón Piñeiro. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades; 61-76.
Documento. Artigo

Artigo de X.R. Quintana Garrido sobre Ramón Piñeiro e os galeguistas históricos como valedores da Autonomía galega, publicado especial das Letras Galegas 2009 da revista Raigame

Quintana Garrido, Xosé Ramón: «Ramón Piñeiro e os galeguistas históricos como valedores da Autonomía galega», Raigame: revista de arte, cultura e tradicións populares, 30 (2009), 72-85.
Documento. Artigo

Lembranza de Ramón Piñeiro, por Carlos Casares

Casates, Carlos: «Ramón Piñeiro López», Boletín da Real Academia Galega, 361 (2000), 303-304.
Documento. Artigo

Artigo de Darío Villanueva sobre o socratismo epistolar de Ramón Piñeiro

Villanueva Prieto, Darío: «A carta socrática de Ramón Piñeiro», Boletín galego de literatura, 11 (1994), 67-70.
Documento. Artigo

Colaboración de Blanca Jiménez no libro de homenaxe a Ramón Piñeiro

Jiménez Alonso, Blanca: «A fundación Penzol». En Homenaxe a Ramón Piñeiro. Vigo: Galaxia, 1991; 73-77.
Documento. Artigo

«Política e cultura no proceso restaurador da personalidade de Galicia», escrito de Ramón Piñeiro de marzo de 1979, publicado como capítulo 2 no libro O espertar da conciencia galega

Piñeiro, Ramón: «Política e cultura no proceso restaurador da personalidade de Galicia». En Piñeiro, Ramón: O espertar da conciencia galega: galeguismo, cultura e identidades. Vigo: Galaxia, 2009; 39-61.
Documento. Artigo

«A língua, sangue do espírito», artigo de Ramón Piñeiro recompilado no libro Olladas no futuro

Piñeiro, Ramón: «A língua, sangue do espírito». En Piñeiro, Ramón: Olladas no futuro. Vigo: Galaxia, 1974; 33-34.
Documento. Artigo

«Galeguismo», artigo de Ramón Piñeiro recompilado no libro Olladas no futuro

Piñeiro, Ramón: «Galeguismo». En Piñeiro, Ramón: Olladas no futuro. Vigo: Galaxia, 1974; 154-155.
Documento

Carta de Ramón Piñeiro a Manuel Rodrigues Lapa en resposta ao artigo «A recuperação do Galego», publicado no número 13 de Coloquio/LetrasGrial

Piñeiro, Ramón: «Carta a Don Manuel Rodrigues Lapa», Grial: revista galega de cultura, 42 (outubro, novembro, decembro de 1973), 389-492. Separata.
Documento. Artigo

Artigo de Ramón Piñeiro sobre Guerra da Cal, na revista Grial

Piñeiro, Ramón: «Galegos fóra de Galicia: Ernesto Guerra da Cal», Grial, 5 (xullo-setembro de 1964), 383-385,
Documento. Artigo

Capítulo sobre a filosofía da saudade escrito por Ramón Piñeiro dentro do libro colectivo La saudade

Piñeiro, Ramón: «Pra unha filosofía da saudade». En Piñeiro, Ramón et al: La saudade. Vigo: Galaxia, 1953; 11-39.

Ramón Piñeiro nas actividades do CCG

Carta de Carlos Casares a Ramón Piñeiro, 1963

Carta de Carlos Casares a Ramón Piñeiro, 1965

Carta de Carlos Casares a Ramón Piñeiro, 1968

Carta de Carlos Casares a Ramón Piñeiro, 1972

Carta de Carlos Casares a Ramón Piñeiro, 1973

Carta de Carlos Casares a Ramón Piñeiro, 1973

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Galicia [Bs As 1926] (1926-) .
Revista del Centro Gallego de Buenos Aires. Mutualidad - Cultura - Beneficencia
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Casa de Galicia de Unidad Gallega (1940-) .
Libro-Memoria
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Alborada (1952-1956) .
2ª época ata a actualidade: Órgano del Centro Gallego de Barcelona
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia Emigrante (1954-1959) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Vieiros (1959-1968) .
Revista do Padroado da Cultura Galega de México
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Alén Mar (1961-1963) .
Revista de la Asociación Argentina de Hijos de Gallegos
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Andoriña (1984-1987) .
Revista de Cultura
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Xistral, O (1987-) .
Revista do Centro Galego de Vizcaya en Baracaldo
Revista de difusión da cultura galega en Euskadi
Voceiro do Centro Galego de Bizkaia en Barakaldo
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;

Artigos

BEIRAS GARCíA, A. CASTRO, P. CUNQUEIRO, Á. FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. FILGUEIRA VALVERDE, X. FOLE, Á. FRAGUAS, A. GONZáLEZ GARCíA-PAZ, S. MANTEIGA, L. MARTíNEZ LóPEZ, R. MASIDE, C. GUERRA DA CAL, E. PIñEIRO, R. VALENZUELA, R. VILLAR PONTE, A. GOLáN, N. BLANCO TORRES, R. BRAñAS CANCELO, P. VáZQUEZ MARTíNEZ, A. MORANDEIRA, D. EDREIRA PEDREIRA, M. LóPEZ DURá, X. REY, E. CARNERO VALENZUELA, J. REBOREDO FERNáNDEZ, I. ESCARIZ BUGALLO, M. MONTERO CORBEIRA, M. NOYA RODRíGUEZ, C. FREIRE VAAMONDE, M. ARIAS PARGA, E. (2/1934) A xuventude galega ao lado de «Galicia». Nun manifesto que nos remiten dendes Compostela, corenta representantes da nova Galicia - profesores, mestres, obreiros, periodistas - eisprésannos a súa simpatía e solidaridade entusiastas. Galicia [Bs As 1930]. 2ª (349), 1.
Ver carta Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1951) Galicia cada treinta días (marzo). Ronsel. Galicia [Bs As 1926]. (457), 10 .
Mencións: Antonio Blanco Freijeiro ; Ramón Cabanillas ; Isaac Díaz Pardo ; Celestino Fernández de la Vega ; Celso Emilio Ferreiro ; Ramón Piñeiro ;
PIñEIRO, R. (1/1954) O primeiro crásico galego. Opinión Gallega. 1ª (147), 6.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Castelao ;
RABANAL ÁLVAREZ, M. (4/1954) Luminoso ensayo filosófico en idioma gallego de Ramón Piñeiro. Elogiosos comentarios de intelectuales ajenos a Galicia. Opinión Gallega. 1ª (148), 6, 9.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Ramón Piñeiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1955) Una entrevista con Ramón Piñeiro. Galicia Emigrante. (11), 16 .
Mencións: Ramón Piñeiro ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (4/1960) Guía de escritores lucenses. Galicia [Bs As 1926]. (512), 17 .
Mencións: Daniel Cortezón ; Álvaro Cunqueiro ; Celestino Fernández de la Vega ; Manuel María ; Ánxel Fole ; Aquilino Iglesia Alvariño ; Uxío Novoneyra ; Nicomedes Pastor Díaz Corbelle ; Luís Peña ; Ramón Piñeiro ; Luz Pozo Garza ; Juan Rof Carballo ; Lois Tobío Fernández ; Luís Pimentel ; Antón Villar Ponte ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (12/1965) Crónica dun viaxe os Ancares e o Cebreiro. Galicia [Bs As 1926]. (546), 15 .
Mencións: Celestino Fernández de la Vega ; Francisco Fernández del Riego ; Ánxel Fole ; Domingo García-Sabell ; Ramón Piñeiro ; Francisco Javier Río Barja ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1968) Galicia cada sesenta días. Galicia [Bs As 1926]. (559), 63 .
Mencións: Enrique Fernández-Villamil ; Ramón Piñeiro ;
(11/1976) Cartas á Dirección. Teima. , 5-6.
Ver enquisa
Mencións: Pedro de Llano López “Bocelo” ; Ramón Piñeiro ; Andrés Torres Queiruga ; Pedro Álvarez Valencia ;
ALONSO MONTERO, X. BLANCO AMOR, E. LLANO LóPEZ “BOCELO”, P. PIñEIRO, R. (12/1976) Cartas á Dirección. Teima. (1), 6.
Ver enquisa
Mencións:
CARBALLO CALERO, R. PAZ-ANDRADE, V. PIñEIRO, R. ARAúXO IGLESIAS, M. GARCíA PICHER, J. (1/1977) Opinións : Adiante a cooficialidade. Teima. (6), 11.
Ver opinión
Mencións: Xosé Luís Méndez Ferrín ; Antonio Puig Gaite ;
(2/1977) Paisanos : Casares, escritor. Teima. (8), 28.
Ver nota breve
Mencións: Carlos Casares ; Ramón Piñeiro ;
CHACóN CALVAR, R. (2/1977) Sobor da cooficialidade. Teima. (9), 18.
Ver artigo
Mencións: Ricardo Carballo Calero ; Ramón Piñeiro ; Miguel Anxo Araúxo Iglesias ;
(3/1977) Primavera política. Teima. (16), 6.
Ver artigo
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Carlos Casares ; Xosé Fortes Bouzán ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; Santiago Álvarez ; Rafael Bárez Vázquez ; Victoria Díaz Cabanela ; Ángel Guerreiro Carreiras ; Paco Martin ; Jesus Redondo Abuin ; Jose Luis Rios Paredes ; Francisco Rodríguez ; Celestino García Braña ; Francisco Javier Yuste Grijalba ; María Concepción Lago Piñeiro ; Rafael Pillado ; Xosé María Brañas ; José Lores González ; Carlos Barros Guimeráns ; Xosé Manuel Iglesias ; Xoán López Facal ; Carlos Dafonte ; Xosé Arias Carballo ; Waldino Varela ; Santos Costa Barroso ; Gonzalo Paz ; María do Carmen Rial ; María Rosario Alabau ; Xoan María Castro ; Xosé Manuel Fernández Pérez ; Gonzalo Iglesias Sueiro ; Eduardo Urgorri Casado ; Ramón López Suevos ;
SANTAMARíA CONDE, X. (3/1977) Economía : Colonialismo interior e dependencia. Teima. (16), 8.
Ver nota breve
Mencións: Ramón Piñeiro ; Johan Galtung ; Theotônio dos Santos ; Robert Lafont ; Fernando Henrique Cardoso ;
(4/1977) In memoriam : O Leuter, un vello galeguista. Teima. (17), 4.
Ver nota breve
Mencións: Fermín Bouza Brey ; Fermín Penzol ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Ramón Piñeiro ; Castelao ; Eleuterio Leuter González Salgado ; Florentino L. Cuevillas ; Xosé Ramón e Fernández-Oxea, "Ben-Cho-Shey" ;
(5/1977) Unha homenaxe a Castelao : ¿Repatria-las cinzas dende Buenos Aires?. Teima. (22), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Álvaro Cunqueiro ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Francisco Pillado Rivadulla ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Francisco Rodríguez ; Luis Rodriguez ; Alfonso Álvarez Gándara ; Elena Gago ; Anuncio Maroño Noia ; Andrés Martínez Santiago ; Alfonso Armada ; Lorenzo Fernández ;
FREIXANES, V. PIñEIRO, R. VILLARES, R. (5/1977) 17 de maio : Día das Letras Galegas : Antón Villar Ponte. Teima. (22), 37-39.
Ver reportaxe
Mencións: Manuel Banet Fontenla ; Ramón Cabanillas ; Santiago Casares Quiroga ; Camilo José Cela ; Manuel Lugrís Freire ; Manuel Murguía ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Xaime Quintanilla ; Castelao ; Antón Villar Ponte ; Xohán Vicente Viqueira ; Antón Losada Diéguez ; Roberto Blanco Torres ; Lois Porteiro Garea ; Antonio Cánovas del Castillo ; Arturo Noguerol Buján ; Aurelio Ribalta ; Florencio Vaamonde ; Euxenio Charlón Arias ; Ramón Charlón Arias ;
RIVAS, M. (5/1977) Poñerlle pés á lingua escrita. Teima. (22), 41-43.
Ver artigo
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Rosario Álvarez ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Manuel Espiña Gamallo ; Francisco Fernández del Riego ; Francisco Fernández Rei ; Xosé Fortes Bouzán ; Salvador García-Bodaño ; Carlos García Martínez ; Bernardino Graña ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Camiño Noia Campos ; Ricardo Palmás ; Ramón Piñeiro ; María do Carme Ríos Panisse ; Guillermo Rojo ; Antón Santamarina ; Andrés Torres Queiruga ; Alfredo Conde ; Ramón Lorenzo Vázquez ; Xulián Maure Rivas ; Manuel González González ; Xosé Mª Lema Suárez ; Henrique Harguindey Banet ; Xesús Rábade Paredes ; Xoán Babarro González ; José Martinho Montero Santalha ; Manuel Baltar ; Valentín Arias ; Xosé Chao Rego ; Jose Luis Couceiro ; Constantino García González ; Paco Martin ; Manuel Vidán Torreira ; Felipe Martínez Marzoa ; Camilo Flores Varela ; José Luis Rodríguez Fernández ; Arturo Reguera ; Ramón Fraga ;
(5/1977) Veña pra diante, rapaces. Teima. (23), 29.
Ver opinión
Mencións: Ramón Piñeiro ;
LóPEZ, S. (5/1977) [Caricatura de Ramón Piñeiro]. Teima. (23), 29.
Ver humor gráfico
Mencións: Ramón Piñeiro ;
MONTERO SANTALHA, J. (5/1977) Os 80 anos de Rodrigues Lapa. Teima. (24), 30-31.
Ver artigo
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Ramón Cabanillas ; Ricardo Carballo Calero ; Xosé María Díaz Castro ; Rafael Dieste ; Francisco Fernández del Riego ; Ánxel Fole ; Uxío Novoneyra ; Ramón Otero Pedrayo ; Ramón Piñeiro ; Manuel Rodrigues Lapa ; Silvio Santiago ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Repatriación das cinzas, a suxerencia máis repetida. Teima. (25), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Álvaro Gil Varela ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Xosé Pereira ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Luís Soto Fernández ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Miro Casabella ; O Xestal ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Francisco Rodríguez ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Ramón López Suevos ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Xosé Muñiz ; Manuel Otero ; Benito Álvarez ; Ramón Viéitez ; Juan José Molina ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ;
(6/1977) Pobo a pobo. Teima. (25), 33.
Ver artigo
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Lois Bilbao ; Carlos Casares ; Enrique Chao Espina ; Manuel Cuña Novás ; Marino Dónega ; Ana Fernández ; Víctor F. Freixanes ; Manuel María ; Camilo Valdehorras ; Celso Emilio Ferreiro ; Salvador García-Bodaño ; Bernardino Graña ; Manuel Guede ; Margarita Ledo ; Siro López ; Camilo Nogueira ; Ramón Piñeiro ; Manuel Rivas ; Antón Santamarina ; Ramón de Valenzuela ; Antón Villar Ponte ; Luís Álvarez Pousa ; José Luis Pensado ; Pilar Vázquez Cuesta ; Manuel Sendón ; Fernando Cobo Gradín ; Juan J. Moralejo Álvarez ; Tucho Calvo ; Xosé Chao Rego ; José Luis Rodríguez ; Julio Francisco Ogando Vázquez ; Pablo Quintana ; Antón Seoane ; Xosé Quintas Canella ; Ánxel Vence Lois ; Xosé Manuel, "Lito" López Álvarez ; Antón Arias ; Ramón López Suevos ; Emilio, "Milucho" López Pérez ; José Paz Rodríguez ; Arturo Reguera ; Marta García ; María Cristina Baamonde ; Asunción Clara ; Clara Ogando Penela ; Emilio Picouto ; Blanca González ; Francisco Chacón ; Francisco Vizoso ; Manuel Fernández López ; Santiago Vidal López ; Xosé M. Martínez de Oca ; Manuel Guede Oliva ; María Luisa Fidalgo ; María Xosé Enríquez ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes destacados prá comisión organizadora. Teima. (26), 39.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Rafael Bárez Vázquez ; Pedro Arias ; Valentín Arias ; Miro Casabella ; O Xestal ; Ramón López-Suevos ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ;
FREIXANES, V. (6/1977) Análise política : O voto da desinformación. Teima. (26), 4-6.
Ver artigo
Mencións: Felipe González Márquez ; Ramón Piñeiro ; Santiago Carrillo ;
ÁLVAREZ POUSA, L. (6/1977) Campaña electoral : Así a viron os candidatos. Teima. (27), 7.
Ver entrevista
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Manuel Iglesias Corral ; Valentín Paz-Andrade ; Ramón Piñeiro ; Víctor Moro Rodríguez ; Francisco Carballo ; Luis María Villarino Sánchez ; Manuel Monge ; Javier Perea Rodríguez ; Gonzalo Velasco Garrido ; Eduardo Olano Gurriarán ; Mario Orjales Pita ; Daniel Regalado Aznar ; Alberto Pérez Amado ; Roberto Pardo ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (27), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé María Álvarez Blázquez ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Xavier Costa Clavell ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Rafael Bárez Vázquez ; Pedro Arias ; Valentín Arias ; Miro Casabella ; O Xestal ; Ramón López-Suevos ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xerardo Moscoso ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (28), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Pedro Arias ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Arturo Reguera Lopez ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ; Jesús Docampo Mosquera ; Inmaculada Tesouro ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : A derradeira semana. Teima. (29), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Santiago Álvarez ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Xosé María Pérez Parallé ; José-María Monterroso Devesa ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Luis Soto ; Jesús Docampo Mosquera ;
(7/1977) Homenaxe a Castelao : Celso Emilio, Beiras, Piñeiro, Ferrín e Alonso na Comisión Organizadora. Teima. (30), 12.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Marino Dónega ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Benito Varela Jácome ; Elvira Souto ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Xaquín Marín ; Xosé María Pérez Parallé ; Miro Casabella ; Sebastián Risco ; Francisco Pillado ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Luis Soto ;
MéNDEZ FERRíN, X. (7/1977) O nacionalismo cara ó futuro. Teima. (32), 43-45.
Ver reportaxe
Mencións: Alexandre Bóveda ; Bieito Cupeiro ; Francisco Franco ; Eduardo Pondal ; Lenin ; Ramón Lugrís ; Manuel Murguía ; Vicente Risco ; Karl Marx ; Xosé Neira Vilas ; Ramón Otero Pedrayo ; Ramón Piñeiro ; Moisés da Presa ; Castelao ; Antón Villar Ponte ; Xohán Vicente Viqueira ; Enrique Fuentes Quintana ; Francisco Rodríguez ; Ramón López Suevos ; Florentino L. Cuevillas ; Antón Moreda ;
LóPEZ, S. (7/1977) [Caricatura de Ramón Piñeiro]. Teima. (32), 45.
Ver humor gráfico
Mencións: Ramón Piñeiro ;
RIVAS, M. (7/1977) Historia do 25 : Latexa un peito galego. Teima. (32), 49-50.
Ver artigo
Mencións: Xesús Carro García ; Rosalía de Castro ; Antolín Faraldo ; Francisco Fernández del Riego ; Francisco Guitián ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Baldomero Cores Trasmonte ; Jose Antonio Primo de Rivera ; Xaime Seixas ; Santo Santiago o Maior ; Xosé Ramón e Fernández-Oxea, "Ben-Cho-Shey" ; Xaime Illa Couto ;
CASTRO, X. (7/1977) Galicia : A asunción da autonomía pola dereita. Teima. (33), 26-27.
Ver opinión
Mencións: Eduardo Pondal ; Ramón Piñeiro ;
LEDO, M. (3/1980) Ramón Piñeiro: Máis aló do ben e do mal. Nosa Terra, A. (100), 7-8.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Ramón Piñeiro ;