O sete de setembro de 1960, a nena Silvia Santiago Conde facía a primeira comuñon na Coruña e seu pai, o escritor e empresario Silvio Santiago, convocou amigos, poetas e escritores galegos a participaren nunha Ofrenda lírica en forma de libro e celebraren, así, o acontecemento.
O Consello da Cultura Galega presenta, cincuenta e sete anos despóis, o facsímile desta Ofrenda lírica, na que se recollen poemas e prosas de dezasete autores de primeiro nivel pertencentes a varias xeracións, xunto coa súa contextualización, transcrición e estudo.
Título Ofrenda lírica á nena Silvia Santiago Conde no día da súa Primeira Comuñón
7 de setembro, 1960
Edición Afonso Vázquez-Monxardín
Patricia Arias Chachero
Autoría Emilio Álvarez Blázquez
Xosé María Álvarez Blázquez
Eduardo Blanco Amor
Fermín Bouza Brey
Ricardo Carballo Calero
Augusto María Casas Blanco
Camilo José Cela
Álvaro Cunqueiro
Francisco Fernández del Riego
Celso Emilio Ferreiro
Xosé Luís Franco Grande
Domingo García-Sabell
Aquilino Iglesia Alvariño
Manuel María
Uxío Novoneyra
Ramón Otero Pedrayo
Ramón Piñeiro
Introdución Patricia Arias Chachero
Afonso Vázquez-Monxardín
Presentación Silvia Santiago
Ramón Villares
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2017
Edición 1ª edición
Descrición física 108 p.; 24 cm.
ISBN 978-84-92923-85-4
Depósito Legal C 1521-2017
Url externa Catálogo RBG
Colección Fondos documentais
Materias
Áreas
Código QR
qr code