Manuel Rivas

----

Manuel Rivas

1957
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Publicacións nas que participou Manuel Rivas

Portada de  Poetas itinerantes
LIBRO

Poetas itinerantes

= Poeta ibiltariak
Portada de  Loia
LIBRO

Loia

Estudo crítico
Portada de A lingua galega, historia e actualidade (v. I)
LIBRO. ACTAS

A lingua galega, historia e actualidade (v. I)

Actas do I Congreso Internacional celebrado do 16 ó 20 de setembro de 1996 en Santiago de Compostela
Portada de As factorías do futuro
LIBRO

As factorías do futuro

Ós cen anos da chegada do cinema a Galicia : manifesto
Portada de  Galicia Terra Nai
LIBRO. CATáLOGO

Galicia Terra Nai

Sete fotógrafos trala alma de Galicia [Exposición]

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Voceiro da S. G. Sementeira (-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Teima (1976-1977) .
Revista galega de información xeral
Publicación impresa | Labor na publicación: REDACCIóN;
Xistral, O (1987-) .
Revista do Centro Galego de Vizcaya en Baracaldo
Revista de difusión da cultura galega en Euskadi
Voceiro do Centro Galego de Bizkaia en Barakaldo
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;

Artigos

(11/1976) Teima que teima naceu un semanario pra un país. Teima. , 10-12.
Ver artigo
Mencións: Víctor F. Freixanes Victor F. Freixanes; Francisco Fernández Rei Francisco F. Rei; Xosé María G. Palmeiro Palmeiro; Manuel Rivas Manuel Rivas; Luís Álvarez Pousa Luis Álvarez Pousa; Ánxel Vence Lois Ánxel Vence; Xavier Navaza Xavier Nabaza; Xosé Manuel Gómez Vilasó Vilasó; Alfonso Rivas Fraga Rivas; Rosario Álvarez Blanco Charo Álvarez;
(11/1976) [Fotografías dos 10 compoñentes de Teima]. Teima. , 10-12.
Ver gráfico
Mencións: Rosario Álvarez ; Víctor F. Freixanes ; Francisco Fernández Rei ; Xosé María G. Palmeiro ; Manuel Rivas ; Luís Álvarez Pousa ; Ánxel Vence Lois ; Xavier Navaza ; Xosé Manuel Gómez Vilasó ; Alfonso Rivas Fraga ;
RIVAS, M. (12/1976) Encrobas : que verde era o noso val. Teima. (1), 22-23.
Ver reportaxe
Mencións: Xosé Antón Gaciño ;
RIVAS, M. (12/1976) Valiñas : Os montes pros labregos. Teima. (2), 20.
Ver artigo
Mencións:
RIVAS, M. (12/1976) Pedrafita do Cebreiro : viaxe ás escolas da neve. Teima. (3), 12-13.
Ver artigo
Mencións:
RIVAS, M. (1/1977) Agora hai dous anos : Grupos Pastor, Menéndez e Fernández, ¿tres Reis pra Galicia?. Teima. (4), 8-10.
Ver reportaxe
Mencións: José Luís Páramo ; Joaquín Arias y Díaz de Rábago ; Jordi Pujol ; Javier Rojo ; Carmela Arias Condesa de Fenosa ; Francisco Gómez Fernández ; Ramón Linares y Martín de Morales ; Demetrio Salorio Suárez ; Abelardo Souto Mourenza ; Antonio Barral Barbeito ; Pedro Menéndez Álvarez ; Joaquín Menéndez Ponte ; José Páramo Fernández ;
RIVAS, M. (1/1977) Cine galego : A imaxe contra das tebras. Teima. (4), 31.
Ver artigo
Mencións: Carlos Velo ; José Miguel Gato Luaces ; Antoni Ribas i Piera ;
RIVAS, M. (1/1977) Sanidade . Teima. (5), 8-9.
Ver artigo
Mencións: Joaquim Verges ;
RIVAS, M. (1/1977) A Coruña : Urbanismo e historia a desfeita da cidade. Teima. (5), 30-31.
Ver artigo
Mencións: Jose Luis Martinez ; Julio Galán Carvajal ; Antonio de Mesa y Álvarez ; Antonio López Hernández ; Noam Chomsky ;
RIVAS, M. (1/1977) A outra faciana da Bella Otero. Teima. (6), 21.
Ver artigo
Mencións: Carolina Otero "A Bella Otero" ; Luis Bonafoux ; Suzanne Derval ; Émilie André ;
PALMEIRO, X. RIVAS, M. (2/1977) As eleccións da reforma : Participación en pe de desigualdade. Teima. (8), 10.
Ver artigo
Mencións: Valentín Paz-Andrade ; Adolfo Suárez González ;
RIVAS, M. VENCE LOIS, Á. (2/1977) Teima, nos madriles. Teima. (11), 6.
Ver nota breve
Mencións: Isaac Díaz Pardo ; Celso Emilio Ferreiro ; Valentín Paz-Andrade ;
RIVAS, M. (2/1977) Un día perto da morte : O asalto das Encrobas. Teima. (11), 17-19.
Ver reportaxe
Mencións:
RIVAS, M. (3/1977) Vimianzo : Vai de caciques. Teima. (12), 27.
Ver artigo
Mencións:
RIVAS, M. (3/1977) O agro en pé. Teima. (14), 10-11.
Ver reportaxe
Mencións: Basilio Álvarez ; Xosé Ramón Barreiro Fernández ; Antolín Faraldo ; Cruz Gallástegui ; Avelino Pousa Antelo ; Castelao ; José Antonio López Taboada ; Jose Antonio Durán ; Ramón López-Suevos ;
RIVAS, M. (3/1977) González Dopico : "Non nacemos pra andar a paus". Teima. (14), 18-19.
Ver entrevista
Mencións: José González Dopico ;
FREIXANES, V. (4/1977) ¿Quén manda en Galicia? Lugo, as cartas de Fraga. Teima. (17), 16-17.
Ver reportaxe
Mencións: Pío Cabanillas Gallas ; Gonzalo Fernández de la Mora ; Manuel Fraga ; Xosé María Palmeiro ; Manuel Rivas Manolo Rivas; Antonio Rosón ; Guillermo Campos ; Pablo Moure ; Francisco Cacharro Pardo ; José María de Areilza ; José Rodríguez López ; Rodolfo Martín Villa ; José López Braña ; David Pérez Puga ; Filiberto Álvarez Marín ; Eduardo Urgorri Casado ; Eduardo García Rodríguez ; José García Hernández ; Federico González López ; Alfredo Sánchez Carro ; José Luis Taboada García ; Manuel Ventura Figueroa Mosteiro ; Rosendo Figueroa Dorrego ; Fernando Pardo Gómez ; Ricardo Pérez Rosón ; Arcadio Pardiñas ; José Nistal Paleo ; Jesús Soto ; Tomás Notario Vacas ; Manuel González Granxeiro ; Xosé Antonio Fernández Combarro ; Blas Escolante ; Modesto Rivera Franco ; Antonio Pedrosa Latas ;
RIVAS, M. (4/1977) Papéis perdidos : As lembranzas comunáis dun filántropo. Teima. (17), 32.
Ver artigo
Mencións: Julio Verne ; José “Zeca” Afonso ; Oliveira Martins ; Gervasio González ;
RIVAS, M. (4/1977) Baldaio : As Encrobas do mar . Teima. (18), 6.
Ver artigo
Mencións: Adolfo Ferreiro ; Generoso González ;
RIVAS, M. (4/1977) Moraña : O "misterio" dos incendios. Teima. (18), 15.
Ver nota breve
Mencións: Xesús López ;
RIVAS, M. (4/1977) [Tres fotografías do monte de Moraña]. Teima. (18), 15.
Ver gráfico
Mencións:
RIVAS, M. NAVAZA, X. (4/1977) As forzas políticas explícanse : (I) A dereita que non quere selo. Teima. (19), 10-13.
Ver entrevista
Mencións: Carlos Baliñas ; Ramón Chao ; Francisco Franco ; Ramón Pais Ferrín ; Valentín Paz-Andrade ; José Luís Meilán Gil ; Perfecto Yebra ; Alfonso Sánchez Izquierdo ; Eulogio Gómez Franqueira ; Fernando García Agudín ; Antonio Garrigues Diaz-Cañabate ; Baldomero Fernández Calviño ; David Pérez Puga ; Juan Antonio Graíño Amarelle ; Manuel Corzo Diéguez ; Victorino Rosón Ferreiro ; Xaime Illa Couto ;
RIVAS, M. (4/1977) A primeira cooperativa : San Saturnino : Un camiño sen rosas. Teima. (20), 18.
Ver artigo
Mencións: Xan Ponce ;
RIVAS, M. TAIBO, X. (5/1977) Forzas políticas pra un tempo decisivo. Teima. (22), 10-13.
Ver artigo
Mencións: Gonzalo Fernández de la Mora ; Manuel Fraga ; Felipe González Márquez ; Adolfo Suárez ; Fernando García Agudín ; Laureano López Rodó ; Baldomero Fernández Calviño ; David Pérez Puga ; José Ramón Lasuén ; Manuel Thomas de Carranza ; Cruz Martínez Esteruelas ; Manuel Murillo Carrasco ; Carlos Estévez Mengotti ; Pablo Iglesias ; Xoán Xesús González ;
RIVAS, M. (5/1977) Poñerlle pés á lingua escrita. Teima. (22), 41-43.
Ver artigo
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Rosario Álvarez ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Manuel Espiña Gamallo ; Francisco Fernández del Riego ; Francisco Fernández Rei ; Xosé Fortes Bouzán ; Salvador García-Bodaño ; Carlos García Martínez ; Bernardino Graña ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Camiño Noia Campos ; Ricardo Palmás ; Ramón Piñeiro ; María do Carme Ríos Panisse ; Guillermo Rojo ; Antón Santamarina ; Andrés Torres Queiruga ; Alfredo Conde ; Ramón Lorenzo Vázquez ; Xulián Maure Rivas ; Manuel González González ; Xosé Mª Lema Suárez ; Henrique Harguindey Banet ; Xesús Rábade Paredes ; Xoán Babarro González ; José Martinho Montero Santalha ; Manuel Baltar ; Valentín Arias ; Xosé Chao Rego ; Jose Luis Couceiro ; Constantino García González ; Paco Martin ; Manuel Vidán Torreira ; Felipe Martínez Marzoa ; Camilo Flores Varela ; José Luis Rodríguez Fernández ; Arturo Reguera ; Ramón Fraga ;
NAVAZA, X. (5/1977) Falan os roxos. Teima. (23), 10-13.
Ver entrevista
Mencións: Manuel Rivas ; Adolfo Suárez ; Xesús Vega Buxán ; Joaquín del Valle-Inclán ; Manuel Monge ; Marián Rodríguez Mato ;
RIVAS, M. (5/1977) [Dúas fotografías de sinaléctica co xugo e as frechas]. Teima. (23), 28.
Ver gráfico
Mencións:
(6/1977) Pobo a pobo. Teima. (25), 33.
Ver artigo
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Lois Bilbao ; Carlos Casares ; Enrique Chao Espina ; Manuel Cuña Novás ; Marino Dónega ; Ana Fernández ; Víctor F. Freixanes ; Manuel María ; Camilo Valdehorras ; Celso Emilio Ferreiro ; Salvador García-Bodaño ; Bernardino Graña ; Manuel Guede ; Margarita Ledo ; Siro López ; Camilo Nogueira ; Ramón Piñeiro ; Manuel Rivas ; Antón Santamarina ; Ramón de Valenzuela ; Antón Villar Ponte ; Luís Álvarez Pousa ; José Luis Pensado ; Pilar Vázquez Cuesta ; Manuel Sendón ; Fernando Cobo Gradín ; Juan J. Moralejo Álvarez ; Tucho Calvo ; Xosé Chao Rego ; José Luis Rodríguez ; Julio Francisco Ogando Vázquez ; Pablo Quintana ; Antón Seoane ; Xosé Quintas Canella ; Ánxel Vence Lois ; Xosé Manuel, "Lito" López Álvarez ; Antón Arias ; Ramón López Suevos ; Emilio, "Milucho" López Pérez ; José Paz Rodríguez ; Arturo Reguera ; Marta García ; María Cristina Baamonde ; Asunción Clara ; Clara Ogando Penela ; Emilio Picouto ; Blanca González ; Francisco Chacón ; Francisco Vizoso ; Manuel Fernández López ; Santiago Vidal López ; Xosé M. Martínez de Oca ; Manuel Guede Oliva ; María Luisa Fidalgo ; María Xosé Enríquez ;
RIVAS, M. (6/1977) Méndez Ferrín : Galicia ten que se salvar nos suburbios. Teima. (28), 19-22.
Ver entrevista
Mencións: Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Adolfo Suárez ; Álvaro Cunhal ; Moncho Reboiras ; Luis Soto ; Manuel García Caeiro ; José Torres ; Helmut Heine ;
RIVAS, M. (6/1977) Camariñas, Vimianzo ... : "Esta vida quere outra". Teima. (29), 16.
Ver artigo
Mencións: Evaristo Monzo ; José Álvarez Cabeza ; Andrés Cerdeiras ; Victorino Hervás Pineda ;
RIVAS, M. (7/1977) O Condado : Ollo co Plan. Teima. (30), 13-14.
Ver artigo
Mencións: Francisco Franco ; Jose Alberto Barreras ; Antonio Puig Gaite ; Manuel Pousada ; Xosé Castro Cerdeira ;
RIVAS, M. (7/1977) Escolma Teima : Libros. Teima. (30), 33.
Ver recensión
Mencións: Arcadio López-Casanova ;
RIVAS, M. (7/1977) [Cultura popular]. Teima. (31), 30-31.
Ver nota breve
Mencións: Bertolt Brecht ; Vladimir Maiakovski ; Stalin ; Armand Mattelart ; György Lukács ;
(7/1977) Picaraña. Teima. (31), 33.
Ver recensión
Mencións: Fermín Bouza Brey ; Bernardino Graña ; Friedrich Hölderlin ; Delfín Mariño ; Antón Patiño Pérez ; Lois Pereiro ; Xosé Manuel Pereiro ; Manuel Rivas ; Manuel Lourenzo ; Manuel Caamaño Suárez ; Nicolás Gómez ; Victor Rupen ; Xurxo Cuña ; Manuel Xiao ; Antón Lamazares ;
RIVAS, M. ÁLVAREZ POUSA, L. LóPEZ MARIñO, A. (7/1977) A cara (verdadeira) do Centro. Teima. (32), 4-7.
Ver reportaxe
Mencións: Pío Cabanillas Gallas ; Augusto Assía ; David Ferrer Garrido ; Manuel Fraga ; Avelino Pousa Antelo ; José Luís Meilán Gil ; Eulogio Gómez Franqueira ; Antonio Álvarez ; José Manuel Liaño Flores ; Manuel Soto ; Laureano López Rodó ; José Solís Ruíz ; Joaquín García Picher ; Baldomero Fernández Calviño ; Ricardo, "Kaíto" Martín Esperanza ; David Pérez Puga ; Juan Antonio Graíño Amarelle ; Manuel Corzo Diéguez ; Ángel Ron Fraga ; Manuel Lagoa Castreje ; Juan Fernández Arévalo ; Eduardo Olano Gurriarán ; Daniel Regalado Aznar ; Carlos Sueiro Pico ; José Millán-Astray ; Tomás Allende y García-Baxter ; Luis Pita ;
RIVAS, M. (7/1977) Historia do 25 : Latexa un peito galego. Teima. (32), 49-50.
Ver artigo
Mencións: Xesús Carro García ; Rosalía de Castro ; Antolín Faraldo ; Francisco Fernández del Riego ; Francisco Guitián ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Baldomero Cores Trasmonte ; Jose Antonio Primo de Rivera ; Xaime Seixas ; Santo Santiago o Maior ; Xosé Ramón e Fernández-Oxea, "Ben-Cho-Shey" ; Xaime Illa Couto ;
RIVAS, M. (8/1977) Aqueles vráns de Franco.... Teima. (35), 18-20.
Ver artigo
Mencións: Francisco Franco ;