Eduardo Blanco Amor

----

Eduardo Blanco Amor

1897 Ourense | 1979 Vigo, Pontevedra
NOTA: Nesta páxina lístanse as referencias a unha persoa en diferentes proxectos, eventos ou publicacións do Consello da Cultura Galega. Trátase dun proxecto de etiquetado en continuo crecemento e ampliación, e que non está concluído. En ningún caso, a páxina pretende ser unha biografía da persoa mencionada nin incorporará materiais externos ao CCG ao respecto.

Biografía de Eduardo Blanco Amor

1897- Ourense | 1979 Vigo, Pontevedra
Escritor. En 1919 emigrou a Arxentina onde entrou en contacto coa vida cultural da emigración e con intelectuais e artistas do continente. En 1923 fundou con Isla Couto a revista galega Terra e, tres anos máis tarde, ingresou na redacción do diario La Nación. A súa carreira literaria comezou en 1928 coa publicación de Romances Galegos. Neses anos realizou dúas viaxes á Península como correspondente de La Nación. Na primeira (1929-31) trabou contacto con Castelao, así como con varios intelectuais do Partido Galeguista e do Grupo Nós. Xa en Bos Aires, Otero pediulle que colaborase na revista Nós, onde Blanco Amor publicou, ademais de poemas, tres capítulos de A escadeira de Jacob, novela inconclusa. Na segunda estadía (1933-35), coñecería algúns dos membros da Xeración do 27 española.
Antes de abandonar definitivamente América, Blanco Amor publicou A Esmorga (1959), libro que se constituiría nun dos grandes fitos da renovación da narrativa galega.
Xa de volta en Galiza, regresa tamén á cultura e a lingua galegas, dando ao prelo outra obra de enorme éxito: Os biosbardos (1962). Tras publicar unha nova edición de A Esmorga (1970) e a longa novela Xente ao lonxe (1972), centrou a súa produción no teatro (Farsas para Títeres, 1973; Teatro pra a xente, 1975) e interviu no intenso debate teatral do momento.
Morreu en Vigo en 1979.

Eduardo Blanco-Amor en América (I)

Publicacións periódicas

Aviso Listado automático de documentación relacionada con nos fondos documentais en liña ofrecidos polo Consello da Cultura Galega.
Correo de Galicia (1908-1945) .
Órgano de la colectividad gallega en la República Argentina. Es el periódico regional de mayor circulación en Sud América
Órgano de la colectividad gallega en la República Argentina. Es el periódico español de mayor circulación en la Argentina y Uruguay
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Boletín Oficial del Centro Gallego (1913-) .
Revista Mensual
A partir do n.º 8: Publicación Mensual
A partir do n.º 132: Boletín Mensual
A partir do n.º 161: Revista Mensual
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Unión de Teo y Vedra (1920-) .
Órgano oficial de las Sociedades Agrarias de Teo y Vedra
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Acción Gallega (1920-1925) .
Publicación Oficial de Casa de Galicia
A partir do n.º 14: Revista Mensual de Casa de Galicia
Publicación impresa | Labor na publicación: REDACCIóN;
Despertar Gallego, El (1922-1930) .
Órgano mensual de la Federación de Sociedades Gallegas Agrarias y Culturales en Buenos Aires
A partir do n.º 23: Órgano oficial de la Federación de Sociedades Gallegas Agrarias y Culturales en la República Argentina
A partir do n.º 120: Órgano oficial de la Federación de Sociedades Gallegas en la República Argentina
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Terra (1923-1923) .
Boletín de Cultura Galega: Idearium da I.N.G. n'América do Sul
Publicación impresa | Labor na publicación: XEFATURA DE REDACCIóN;
Céltiga (1924-1932) .
Revista Gallega de arte, crítica, literatura y actualidades: Publicación quincenal editada por la "Editorial Céltiga"
Revista Gallega de arte, crítica, literatura y actualidades: Publicación quincenal editada por los talleres gráficos Virs
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN; DIRECCIóN LITERARIA;
Galicia [Bs As 1926] (1926-) .
Revista del Centro Gallego de Buenos Aires. Mutualidad - Cultura - Beneficencia
Publicación impresa | Labor na publicación: DIRECCIóN;
Almanaque Gallego (1927-) .
de la Editorial Céltiga
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Boletín Oficial del Centro Gallego de Valentín Alsina (1929-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia [Bs As 1930] (1930-) .
Publicación semanal editada por la Federación de Sociedades Gallegas
Portavoz de la Federación de Sociedades Gallegas
Publicación impresa | Labor na publicación: DIRECCIóN;
Lar (1934-) .
Revista mensual de la Asociación Gallega de Beneficencia y Mutualidad
Revista del Hospital Gallego
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Cultura Gallega (1936-1940) .
Publicación quincenal: Literatura, Arte, Historia, Geografía, Gráfica, Informativa
1939: Mensuario Regional Español de Literatura, Arte, Historia, Geografía, Gráficos e Informaciones de Galicia y de la Colonia Gallega de Cuba
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Nova Galiza (1937-1938) .
Boletín quincenal dos escritores antifeixistas
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Compostela (1938-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Loita (1939-) .
Órgano de "Hermandad Gallega"
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Saudade (1942-) .
Verba Galega nas Américas
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Airiños (1944-) .
Revista de la Asociación Casa de Galicia de Buenos Aires
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Mundo Gallego [1951-52] (1951-1952) .
Revista de Galicia en América
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia [Caracas 1952-54] (1952-1954) .
Revista del Centro Gallego de Caracas
Publicación impresa | Labor na publicación: SINATURA DE ARTIGOS REPRODUCIDOS;
Airiños do Carballiño (1954-) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Galicia Emigrante (1954-1959) .
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Agarimo (1957-) .
Revista Pro Hogar Gallego para Ancianos
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Ultramar, A (1960-) .
Boletín informativo de la Oficina de Relaciones con los Gallegos en el Exterior, de la Coruña, y de la Comisión permanente del II Congreso de la emigración española a Ultramar
3ª Época: Boletín informativo de la Oficina de Relaciones con los Gallegos en el Exterior y de la Federación mundial de sociedades gallegas
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Irmandade (1965-) .
N.º 1-2: Boletín mensual de la Hermandad Gallega de Venezuela
N.º 24-26: Periódico de la Hermandad y para la Hermandad: Apolítico, Cultural, Social, Deportivo y Benéfico
N.º 28-36: Hermandad Gallega de Venezuela
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;
Centro Galego de Barcelona (1978-) .
Boletín interno da sociedade
Publicación impresa | Labor na publicación: COLABORACIóN;

Artigos

BLANCO AMOR, E. (10/1924) La canción y el paisaje. Céltiga. 1ª (3), 8.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
BLANCO AMOR, E. (11/1924) La canción y el paisaje. Céltiga. 1ª (4), 7.
Ver relatorio Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
(12/1924) Los encantos de Galicia. Algo que debe ser visto. Céltiga. 1ª (7), 28.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ;
PAZ HERMO, E. (1/1925) Vistas de Galicia. Céltiga. 1ª (8), 41.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Chané ; José Baldomir ;
BLANCO AMOR, E. (2/1925) Noiturnios. Céltiga. 1ª (11), 34.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
(6/1925) Homenaje a Eduardo Blanco Amor . Céltiga. 1ª (12), 27.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ;
BLANCO AMOR, E. (7/1925) Alborada. Céltiga. 1ª (13), 5.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
BLANCO AMOR, E. (7/1925) A-la-las no mar. Céltiga. 1ª (13), 5.
Ver narrativa Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
BLANCO AMOR, E. (7/1925) Noiturnio da choiva e da Melancolía. Céltiga. 1ª (14), 5.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
(8/1925) La comida de camaradería de Céltiga. Un acto enxebre de buen humor y espiritualidad. Céltiga. 1ª (15), 8-9.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Samuel Mallo López ; Domingo Rial Seijo ; Saúl Borobio ;
BLANCO AMOR, E. (9/1925) Agoa Galega. Céltiga. 1ª (18), 5.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
BLANCO AMOR, E. BOROBIO, S. (10/1925) Historia del descubrimiento de América (protagonista Cristóbal Colón). Céltiga. 1ª (19), 13.
Ver humor gráfico Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
BLANCO AMOR, E. (11/1925) Romance Antiguo. Céltiga. 1ª (22), 7.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
(12/1925) Enseñanza del idioma gallego y la historia de Galicia. Céltiga. 1ª (24), 12.
Ver nota breve Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Ramón Suárez Picallo ; Antón Alonso Ríos ;
(12/1925) Dia de Galicia. Céltiga. 1ª (24), 12.
Ver nota breve Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Pardo de Cela ; Antón Alonso Ríos ;
BLANCO AMOR, E. (1/1926) Vicente Risco. El ilustre profesor gallego inicia sus colaboraciones en Céltiga. Céltiga. 1ª (25), 25-26.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Vicente Risco ;
BLANCO AMOR, E. (1/1926) Romance da saudade. Céltiga. 1ª (26), 7.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
BLANCO AMOR, E. (2/1926) Dous Camiños. Céltiga. 1ª (27-28), 5.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
BLANCO AMOR, E. (3/1926) Romance do outono. Céltiga. 1ª (29-30), 5.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
BLANCO AMOR, E. (4/1926) Romance do feitizo d'amor. Céltiga. 1ª (32), 5.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións:
(5/1926) Homenaje a Pablo Iglesias. Céltiga. 1ª (33), 13.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Ramón Suárez Picallo ; Pablo Iglesias ;
BLANCO AMOR, E. (12/1930) España solucionará su actual situación destronando al rey. La incomprensión y las torpes maniobras del monarca y sus servidores trajeron como consecuencia natural este período de agitación. Habla Eduardo Blanco Amor. Galicia [Bs As 1930]. [1ª] (184), 12.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
BLANCO AMOR, E. ALONSO RíOS, A. ABOY CASTRO, A. COCA, J. (12/1930) El mitín de afirmación republicana organizado por la O.R.G.A. fue un acto grandioso y entusiasta. La multitud prorrumpe en vítores a la república y al aviador Franco. Los discursos. Galicia [Bs As 1930]. [1ª] (185), 2.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
BLANCO AMOR, E. SUáREZ PICALLO, R. ALONSO RíOS, A. PéREZ, L. CAMPOS COUCEIRO, P. REGUEIRA, F. (12/1930) Un manifiesto nacionalista. Galicia [Bs As 1930]. [1ª] (185), 3.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
ABAD CONDE, G. (1/1931) Un hermoso ejemplo. Galicia [Bs As 1930]. [1ª] (190), 1.
Ver carta Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ;
ÁLVAREZ, B. (1/1931) Una opinión valiosa. Galicia [Bs As 1930]. [1ª] (191), 1.
Ver carta Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ;
BLANCO AMOR, E. (2/1931) O todo o nada. Galicia [Bs As 1930]. [1ª] (192), 1.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
BLANCO AMOR, E. (12/1942) Un home de Corcubión que eu conocín .... Alborada. 1ª (118), 39-41.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: José Miñones ;
CARBALLO, R. (12/1944) Unha xeneración desertora. Nosa Terra, A. (433), 4.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Rafael Alberti ; Luís Amado Carballo ; Eduardo Blanco Amor ; Ramón Cabanillas ; Ánxel Casal ; Álvaro de las Casas ; Plácido Castro ; Ramón María Valle-Inclán ; Rafael Dieste ; Federico García Lorca ; Jorge Guillén ; Eloy Luís ; Vicente Risco ; Xosé Otero Espasandín ; Ramón Otero Pedrayo ; Manuel Antonio ; Castelao ; Pedro Salinas ; Valente Paz-Andrade ; Ramiro Illa Couto ; Manuel Portela Valladares ;
(1945) Rosalía de Castro. Padrón. 1ª, 9-10.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Emilio Castelar ; Rosalía de Castro ; Heinrich Heine ; Miguel de Unamuno ; Gustavo Adolfo Bécquer ;
CAMPOS COUCEIRO, P. NOGUEIRA, D. (7/1946) Co gallo dun artigo: Nota da Irmandade Galega de Bos Aires. Nosa Terra, A. (449), 3.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Castelao ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (5/1949) "La catedral y el niño". Eduardo Blanco Amor, emigrante y autodidacta. Opinión Gallega. (106), 4.
Mencións: Eduardo Blanco Amor ;
BLANCO AMOR, E. (1/1950) Romance antergo. Airiños. 1ª (10), 22.
Ver poesía Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións:
(10/1950) Festa da poesía galega. Alborada. 1ª (147), 33.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Leopoldo Nóvoa ; Emilio Pita ; Xerardo Díaz Fernández ; Ramón de Valenzuela ; Antón Zapata García ; Avelino Díaz ; Fernando Iglesias Tacholas ; Manuel Prieto Marcos ; Xesús Nieto Pena ; Bernaldo Souto ;
(1/1951) Primeiro aniversario da morte de Castelao - Homenaxes do Centro Betanzos. Betanzos. 1ª (45), 42-48.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Domingo Maza ; Virxinia Pereira Renda ; Rodolfo Prada ; Castelao ; Javier Vázquez Iglesias ; Antón Alonso Ríos ; Antón Suárez do Pazo ; Xosé Ares Miramontes ;
(5/1958) Correo de Galicia. Voz de Breogán, La. 1ª (6), 7.
Ver noticia Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (8/1958) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (502), 6 .
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Carlos Maside ; José Villamarín Prieto ;
(1/1959) «Galicia» revista del Centro Gallego de Buenos Aires, se presenta notablemente valorizada. Heraldo de Galicia. 1ª (1), 6.
Ver artigo Fonte da dixitalización: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ;
FERNáNDEZ DEL RIEGO, F. (2/1959) Noticiario Gallego. Galicia [Bs As 1926]. (505), 6 .
Mencións: Fernando Bermúdez ; Eduardo Blanco Amor ; Alfredo Brañas ; Ramón Cabanillas ;
FREIXANES, V. (11/1976) O fiadeiro. Teima. , 30.
Ver nota breve
Mencións: Eduardo Blanco Amor ;
ALONSO MONTERO, X. BLANCO AMOR, E. LLANO LóPEZ “BOCELO”, P. PIñEIRO, R. (12/1976) Cartas á Dirección. Teima. (1), 6.
Ver enquisa
Mencións:
(12/1976) O fiadeiro. Teima. (1), 32.
Ver nota breve
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Víctor F. Freixanes ; Valentín Lamas Carvajal ;
(12/1976) As letras : Pouca poesía e algunhas novelas. Teima. (3), 30.
Ver bibliografía
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Álvaro Cunqueiro ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Pere Gimferrer ; Lois Diéguez ; Paco Martin ; Alfonso Pexegueiro ;
MAGARIñOS, A. (1/1977) Prensa galega (1931-1936) : "Resol" e "Ser". Teima. (6), 30-31.
Ver artigo
Mencións: Xerardo Álvarez Gallego ; Manuel Azaña ; Jesús Bal y Gay ; Eduardo Blanco Amor ; Fermín Bouza Brey ; Ramón Cabanillas ; Ricardo Carballo Calero ; Álvaro de las Casas ; Plácido Castro ; Manuel Colmeiro ; Arturo Cuadrado ; Álvaro Cunqueiro ; José Díaz Jácome ; Rafael Dieste ; Marino Dónega ; Francisco Fernández del Riego ; Bibiano Fernández Osorio-Tafall ; Ánxel Fole ; Johan Carballeira ; Aquilino Iglesia Alvariño ; Manuel Leiras Pulpeiro ; Manuel Lugrís Freire ; Luís Manteiga ; Vicente Risco ; Carlos Maside ; Antonio Noriega Varela ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Antonio ; Emilio Pita ; Rodolfo Prada ; Castelao ; Luís Seoane ; Ramón Suárez Picallo ; Luís Pimentel ; Antón Villar Ponte ; Victoriano Taibo ; Roberto Blanco Torres ; Camilo Díaz Baliño ; Evelio Acevedo ; Lois Peña Novo ; Eliseo Pulpeiro ; Eugenio Montes ; Aureliano José Pereira de la Riva ; Juvenal Ortiz Saralegui ; José Pasín Romero ;
L.O.. (2/1977) Escolma Teima. Teima. (9), 33.
Ver recensión
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Ramón Cabanillas ; Carlos Casares ; Xosé Díaz ; Isaac Díaz Pardo ; Víctor F. Freixanes ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Francisco Rodríguez Sánchez ; Castelao ; Luís Seoane ; Emmanuel Le Roy Ladurie ; Ernest Labrousse ; Pierre Goubert ; Herman, van der Wee ; Roland Mousnier ; Antonio Eiras Roel ;
FREIXANES, V. (3/1977) Blanco : de soio, nada. Teima. (13), 29.
Ver nota breve
Mencións: Eduardo Blanco Amor ;
LóPEZ, S. (3/1977) [Caricatura de Eduardo Blanco Amor]. Teima. (13), 29.
Ver humor gráfico
Mencións: Eduardo Blanco Amor ;
(5/1977) Unha homenaxe a Castelao : ¿Repatria-las cinzas dende Buenos Aires?. Teima. (22), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Álvaro Cunqueiro ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Francisco Pillado Rivadulla ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Francisco Rodríguez ; Luis Rodriguez ; Alfonso Álvarez Gándara ; Elena Gago ; Anuncio Maroño Noia ; Andrés Martínez Santiago ; Alfonso Armada ; Lorenzo Fernández ;
MAGARIñOS, A. (5/1977) 1931-1936 : A prensa nas vilas. Teima. (23), 30-31.
Ver artigo
Mencións: Emilio Álvarez Blázquez ; Eduardo Blanco Amor ; Alexandre Bóveda ; Vicente Risco ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz-Andrade ; Castelao ; Ramón Suárez Picallo ; Ramón de Valenzuela ; Antón Alonso Ríos ; Joaquín Loriga ; Manuel Portela Valladares ; Segundo Carlos Pardo-Ciórraga de Santos ; Pereira Vidal ; Manuel González Rodríguez ; José Trapero Pena ; Antonio Maseda Bouso ; T. Torres Quiroga ; Mario Canda Pérez ; Antonio Bacelar Besteiro ;
MONTERO SANTALHA, J. (5/1977) Os 80 anos de Rodrigues Lapa. Teima. (24), 30-31.
Ver artigo
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Ramón Cabanillas ; Ricardo Carballo Calero ; Xosé María Díaz Castro ; Rafael Dieste ; Francisco Fernández del Riego ; Ánxel Fole ; Uxío Novoneyra ; Ramón Otero Pedrayo ; Ramón Piñeiro ; Manuel Rodrigues Lapa ; Silvio Santiago ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Repatriación das cinzas, a suxerencia máis repetida. Teima. (25), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Álvaro Gil Varela ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Xosé Pereira ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Luís Soto Fernández ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Miro Casabella ; O Xestal ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Francisco Rodríguez ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Ramón López Suevos ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Xosé Muñiz ; Manuel Otero ; Benito Álvarez ; Ramón Viéitez ; Juan José Molina ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes destacados prá comisión organizadora. Teima. (26), 39.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Rafael Bárez Vázquez ; Pedro Arias ; Valentín Arias ; Miro Casabella ; O Xestal ; Ramón López-Suevos ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (27), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé María Álvarez Blázquez ; Ramón Baltar ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Manuel Chamoso Lamas ; Benedicto Conde González “Bene” ; Xavier Costa Clavell ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Gerardo Fernández Albor ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Ánxel Fole ; Antonio Fraguas ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Reimundo Patiño ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Gonzalo Torrente Ballester ; Ramón de Valenzuela ; Benito Varela Jácome ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; Camilo Gonsar ; Xaquín Marín ; Rafael Bárez Vázquez ; Pedro Arias ; Valentín Arias ; Miro Casabella ; O Xestal ; Ramón López-Suevos ; Fernando Martínez Randulfe ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xerardo Moscoso ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Domingo Fernández del Riego ; Agostinho da Silva ; Manuel Beiró-Buxán ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : Nomes prá comisión. Teima. (28), 27.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Xosé Filgueira Valverde ; Salvador García-Bodaño ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Baldomero Cores Trasmonte ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Pedro Arias ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Carlos Otero Díaz ; Francisco Pillado ; Arturo Reguera Lopez ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Alfonso Álvarez Gándara ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Ricardo Torres París ; Luis Soto ; Álvaro Xil ; Jesús Docampo Mosquera ; Inmaculada Tesouro ;
(6/1977) Homenaxe a Castelao : A derradeira semana. Teima. (29), 25.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; José María Castroviejo ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Isaac Díaz Pardo ; Marino Dónega ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Valentín Paz-Andrade ; Manuel Peña Rey ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Agustín Sixto Seco ; Ramón de Valenzuela ; Carlos Velo ; Elvira Souto ; Santiago Álvarez ; José Martinho Montero Santalha ; Antón Tovar ; Xaquín Marín ; Xosé María Pérez Parallé ; José-María Monterroso Devesa ; Ramón López-Suevos ; Sebastián Risco ; Bibiano Morón ; Francisco Pillado ; Xaime Quesada ; Francisco Rodríguez ; Jose Vilas Nogueira ; Carmen Santos Castroviejo ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Elena Gago ; Antonio Quesada ; Luis Soto ; Jesús Docampo Mosquera ;
(7/1977) Vigo (do 1 ó 10 de xulio) : Terceira mostra de teatro galego. Teima. (30), 33.
Ver teatro
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Isaac Díaz Pardo ; Celso Emilio Ferreiro ; Valentín Lamas Carvajal Fray Marcos da Portela; Manuel Daniel Varela Buxán ; Antón Villar Ponte ; Antón Abreu Bastos ;
(7/1977) Homenaxe a Castelao : Celso Emilio, Beiras, Piñeiro, Ferrín e Alonso na Comisión Organizadora. Teima. (30), 12.
Ver nota breve
Mencións: Xesús Alonso Montero ; Xosé Manuel Beiras ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Camilo José Cela ; Álvaro Cunqueiro ; Marino Dónega ; Francisco Fernández del Riego ; Manuel María ; Celso Emilio Ferreiro ; Domingo García-Sabell ; Manuel Iglesias Corral ; Margarita Ledo ; Siro López ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Uxío Novoneyra ; Laxeiro ; Ramón Piñeiro ; María Xosé Queizán ; Castelao ; Luís Seoane ; Benito Varela Jácome ; Elvira Souto ; Joaquina Rodríguez Castelao ; Santiago Álvarez ; Xaquín Marín ; Xosé María Pérez Parallé ; Miro Casabella ; Sebastián Risco ; Francisco Pillado ; Francisco Rodríguez ; Carmen Santos Castroviejo ; Xesús Vega Buxán ; Xaime Illa Couto ; Ramón Valcarce ; Luis Soto ;
FREIXANES, V. (7/1977) III Mostra de Teatro Galego en Vigo : Compre dar un paso adiante. Teima. (32), 30-31.
Ver teatro
Mencións: Eduardo Blanco Amor ; Osvaldo Dragún ; Francisco Franco ; Valentín Lamas Carvajal ; Manuel Daniel Varela Buxán ; Antón Villar Ponte ; José Manuel Blanco Gil ; José Fernando Dicenta ;
CATOIRA, M. (8/1977) Narrativa : A teoría corpuscular. Teima. (35), 31.
Ver recensión
Mencións: Xavier Alcalá ; Eduardo Blanco Amor ; Ricardo Carballo Calero ; Carlos Casares ; Álvaro Cunqueiro ; Rafael Dieste ; Celso Emilio Ferreiro ; Ánxel Fole ; Xosé Luís Franco Grande ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ; Ramón Otero Pedrayo ; Xohana Torres ; Marcial Valladares ; Ignacio Vázquez Diéguez ; Carlos Durán ; Xoán Ignacio Taibo ; Lois Diéguez ; Paco Martín ;
GONZáLEZ PéREZ, X. (1/1978) O idioma: «Asterix in Gallaecia». Nosa Terra, A. (3), 17.
Ver opinión Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ;
BLANCO AMOR, E. OTERO LóPEZ, M. (12/1978) Blanco-Amor: Fidelidade a sí. Nosa Terra, A. (41), 7.
Ver entrevista Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións:
MANUEL MARíA. (12/1979) Eduardo Blanco Amor. Nosa Terra, A. (85), 20.
Ver dedicatoria Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ;
GARCíA NEGRO, M. DOBARRO, X. (5/1980) Curso de lígua: Vintetres. Nosa Terra, A. (105), 19.
Ver relatorio Fonte da dixitalización: Fundación A Nosa Terra;
Mencións: Eduardo Blanco Amor ;