convocatoria

Rexistros 1 a 30 de 73
05/10/2021

Resolución para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG 133, de 14 de xullo de 2021).

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2021
15/09/2021

Resolución provisional para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2021
09/09/2021

Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2021
24/08/2021

Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG núm. 133, do 14 de xullo de 2021)

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2021
30/07/2021

Resolución do 30 de xullo de 2021 pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes a dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2021
15/07/2021

RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2021 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2021
14/10/2019

Resolución para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG núm. 89, do 10 de maio de 2019).

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2019
04/09/2019

Resolución provisional para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG núm. 89, do 10 de maio de 2019).

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2019
27/08/2019

Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2019
06/08/2019

Adxudicación das bolsas aos candidatos/as titulares e suplentes en relación coa convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2019
22/07/2019

Relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2019
16/07/2019

Candidaturas seleccionadas pola comisión de valoración de cinco bolsas de colaboración que cumpren os criterios establecidos na Resolución do 10 de abril de 2019

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2019
10/07/2019

Resolución do 3 de xullo de 2019 pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes a dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2019
01/07/2019

Resolución provisional para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG nº 81, do 29 de abril de 2019)

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2019
25/06/2019

Relacion definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se levan a cabo no Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2019
06/06/2019

Relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de
selección de cinco bolsas de colaboración e proxectos de investigación
do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2019
24/05/2019

RESOLUCIÓN DO 16 DE MAIO DE 2019 pola que se nomean os membros da comisión de valoracion de 5 bolsas

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2019
20/05/2019

CORRECIÓN DE ERROS. Resolución do 25 de abril de 2019 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid e se anuncia a súa convocatoria.

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2019
10/05/2019

EXTRACTO da Resolución do 25 de abril de 2019 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid.

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2019
10/05/2019

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2019 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2019
29/04/2019

EXTRACTO da Resolución do 10 de abril de 2019 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2019
29/04/2019

RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2019 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación (código de procedemento PR970B).

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2019
28/09/2018

Resolución pola que se declara deserta a convocatoria de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2018
28/08/2018

Relacion provisional de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid.

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2018
31/07/2018

Adxudicación das catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega. (DOG nº 84, do 2 de maio de 2018)

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2018
16/07/2018

Propostas definitivas da comisión de valoración para a adxudicación de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación no Consello da Cultura Galega. (DOG nº 84, do 2 de maio de 2018)

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2018
16/07/2018

Candidatas seleccionadas pola comisión de valoración para as bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega. (DOG nº 84, do 2 de maio de 2018)

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2018
28/06/2018

Convocatoria pública de dúas bolsas de estadía do Consello da Cultura Galega na Casa de Velázquez en Madrid. (DOG nº 124, do 29 de xuño de 2018)

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2018
26/06/2018

Resolución provisional para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega. (DOG nº 84, do 2 de maio de 2018)

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2018
24/06/2018

Relacion definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se levan a cabo no Consello da Cultura Galega.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2018