convocatoria

Rexistros 1 a 30 de 92
21/12/2022

EXTRACTO da Resolución do 1 de decembro de 2022 pola que se aproban as bases xerais e específicas que regulan as convocatorias de diversos procesos selectivos correspondentes ás prazas de estabilización de emprego temporal, que se convocan polo sistema de concurso.

Oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal
21/12/2022

EXTRACTO de la Resolución de 1 de diciembre de 2022 por la que se aprueban las bases generales y específicas que regulan las convocatorias de diversos procesos selectivos correspondientes a las plazas de estabilización de empleo temporal, que se convocan por el sistema de concurso.

Oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal
21/12/2022

RESOLUCIÓN da presidenta do Consello da Cultura Galega pola que se aproban as bases xerais e específicas que regulan as convocatorias de diversos procesos selectivos correspondentes ás prazas de estabilización de emprego temporal do Consello da Cultura Galega.

Oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal
21/12/2022

RESOLUCIÓN de la presidenta del Consello da Cultura Galega por la que se aprueban las bases generales y específicas que regulan las convocatorias de diversos procesos selectivos correspondientes a las plazas de estabilización de empleo temporal del Consello da Cultura Galega.

Oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal
30/09/2022

RESOLUCIÓN DEFINITIVA para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2022
12/09/2022

RESOLUCIÓN PROVISIONAL para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2022
25/08/2022

RESOLUCIÓN DEFINITIVA para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2022 (PR970B)
25/08/2022

RELACIÓN DEFINITIVA de solicitudes admitidas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2022
04/08/2022

RESOLUCIÓN PROVISIONAL para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2022 (PR970B)
04/08/2022

RELACIÓN PROVISIONAL de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid.

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2022
27/07/2022

RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2022 pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes a dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2022
21/07/2022

RELACIÓN DEFINITIVA de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2022 (PR970B)
05/07/2022

RELACIÓN PROVISIONAL de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2022 (PR970B)
24/06/2022

ANUNCIO da aprobación da oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal

Oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal
23/06/2022

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez (PR970A).

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2022
23/06/2022

EXTRACTO da resolución do 10 de xuño de 2022 da convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez (PR970A).

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2022
17/06/2022

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes das bolsas dos proxectos de investigación 2022 (PR970B)

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2022 (PR970B)
23/05/2022

RESOLUCIÓN da convocatoria pública de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2022 (PR970B)
23/05/2022

EXTRACTO da convocatoria pública de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2022 (PR970B)
05/10/2021

RESOLUCIÓN para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG 133, de 14 de xullo de 2021).

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2021
15/09/2021

RESOLUCIÓN provisional para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2021
09/09/2021

Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2021
24/08/2021

Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG núm. 133, do 14 de xullo de 2021)

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2021
30/07/2021

Resolución do 30 de xullo de 2021 pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes a dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2021
15/07/2021

RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2021 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2021
14/10/2019

Resolución para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG núm. 89, do 10 de maio de 2019).

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2019
04/09/2019

Resolución provisional para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG núm. 89, do 10 de maio de 2019).

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2019
27/08/2019

Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2019
06/08/2019

Adxudicación das bolsas aos candidatos/as titulares e suplentes en relación coa convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2019
22/07/2019

Relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2019