Irmandades da Fala

no Álbum de Galicia (16 persoas)

Irmandades da Fala

Ramón Cabanillas

[1876-1959] (Cambados, 1876 - Cambados, 1959) TEMÁTICAS: Lingua; Literatura; Publicación: 7/6/2017 Cambados, Pontevedra, 1876-Cambados, Pontevedra, 1959

Manuel Banet Fontenla

[1871-1962] (A Coruña, 1871 – A Coruña, 1962) TEMÁTICAS: Publicación: 3/5/2017 A Coruña, España, 1871-A Coruña, España, 1962

Lois Porteiro Garea

[1889-1918] Lugo, 1889 – Frades, 1918 TEMÁTICAS: Publicación: 1/5/2017 Lugo, 1889-Frades, 1918

Vicente Risco

[1884-1963] (Ourense, 1884- Ourense,1963) TEMÁTICAS: Publicación: 1/4/2017 Ourense, 1884-Ourense, 1963
Biografado/a Temáticas
Manuel Banet Fontenla Manuel Banet Fontenla
A Coruña, España, 1871-A Coruña, España, 1962
Roberto Blanco Torres Roberto Blanco Torres
Cuntis (Pontevedra), 1891-Entrimo (Ourense), 1936
Ramón Cabanillas Ramón Cabanillas
Cambados, Pontevedra, 1876-Cambados, Pontevedra, 1959
Leandro Carré Alvarellos Leandro Carré Alvarellos
A Coruña, 1888-A Coruña, 1976
Ánxel Casal Ánxel Casal
A Coruña, 1895-Teo, A Coruña, Galicia, 1936
Evaristo Correa Calderón Evaristo Correa Calderón
Neira de Xusá, 1899-Trives, 1986
Ramón Fernández Mato Ramón Fernández Mato
Cespón, Boiro, A Coruña, 1889-Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, 1980
Gonzalo López Abente Gonzalo López Abente
Muxia, 1878-, 1963
Antón Losada Diéguez Antón Losada Diéguez
Moldes (Boborás, Ourense), 1884-Pontevedra, 1929
 Manuel Antonio Manuel Antonio
Rianxo, A Coruña, Galicia, 1900-Rianxo, A Coruña, Galicia, 1930
Lois Porteiro Garea Lois Porteiro Garea
Lugo, 1889-Frades, 1918
Xaime Quintanilla Xaime Quintanilla
A Coruña, Galicia, 1898-Ferrol, A Coruña, Galicia, 1936
Vicente Risco Vicente Risco
Ourense, 1884-Ourense, 1963
Victoriano Taibo Victoriano Taibo
Santiago de Compostela, 1885-Vigo, 1966
Antón Villar Ponte Antón Villar Ponte
Viveiro (Lugo), 1881-A Coruña, 1936
Ramón Villar Ponte Ramón Villar Ponte
Viveiro (Lugo), 1890-A Coruña, 1953