Manuel Soto Freire

Lugo - Goián, Ferreira de Pantón (Lugo)

Biografía

----